ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

8403 :  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 640310 84030001 บ้านคลองปราบ
ยืนยันแล้ว
2 640291 84030004 บ้านควนพรุพี
ยืนยันแล้ว
3 640292 84030005 บ้านควนมหาชัย
ยืนยันแล้ว
4 640293 84030006 บ้านควนเนียง
ยืนยันแล้ว
5 640298 84030008 วัดควนศรี
ยืนยันแล้ว
6 640315 84030009 ควนสุบรรณ
ยืนยันแล้ว
7 640321 84030012 วัดไทรโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
8 640301 84030013 บ้านทุ่งตำเสา
ยืนยันแล้ว
9 640302 84030014 บ้านนาควน
ยืนยันแล้ว
10 640305 84030015 บ้านยูงงาม
ยืนยันแล้ว
11 640306 84030016 วัดท่าเจริญ
ยืนยันแล้ว
12 640324 84030017 บ้านทุ่งในไร่
ยืนยันแล้ว
13 640325 84030018 บ้านไร่เหนือ
ยืนยันแล้ว
14 640329 84030019 วัดวิเวการาม
ยืนยันแล้ว
15 640328 84030020 บ้านห้วยตอ
ยืนยันแล้ว
16 640326 84030021 บ้านไสดง
ยืนยันแล้ว
17 640327 84030022 บ้านห้วยชัน
ยืนยันแล้ว
18 640322 84030023 บ้านขุนราษฎร์
ยืนยันแล้ว
19 640323 84030024 บ้านควนกองเมือง
ยืนยันแล้ว
20 640308 84030026 นาสาร
ยืนยันแล้ว
21 640307 84030027 วัดน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
22 640304 84030028 บ้านยางอุง
ยืนยันแล้ว
23 640300 84030029 บ้านดอนทราย
ยืนยันแล้ว
24 640299 84030030 บ้านควนใหม่
ยืนยันแล้ว
25 640295 84030031 บ้านช่องช้าง
ยืนยันแล้ว
26 640296 84030032 บ้านห้วยล่วง
ยืนยันแล้ว
27 640297 84030033 ราชประชานุเคราะห์ 12
ยืนยันแล้ว
28 640309 84030034 บ้านกอบแกบ
ยืนยันแล้ว
29 640314 84030035 บ้านเหมืองทวด
ยืนยันแล้ว
30 640311 84030036 บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
31 640317 84030037 บ้านเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
32 640318 84030038 บ้านคลองหาเหนือ
ยืนยันแล้ว
33 640319 84030039 บ้านปลายน้ำ
ยืนยันแล้ว
34 640514 84030040 ทรัพย์ทวี
ยืนยันแล้ว
35 640515 84030041 วัดควนท่าแร่
ยืนยันแล้ว
36 640517 84030043 วัดอินทการาม
ยืนยันแล้ว
37 640512 84030044 บ้านปากด่าน
ยืนยันแล้ว
38 640511 84030045 บ้านคลองยา
ยืนยันแล้ว
39 640507 84030046 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
40 640508 84030047 บ้านหนองเรียน
ยืนยันแล้ว
41 640503 84030048 บ้านดอนงาม
ยืนยันแล้ว
42 640504 84030049 บ้านทรายทอง
ยืนยันแล้ว
43 640505 84030050 บ้านธารอารี
ยืนยันแล้ว
44 640509 84030052 บ้านห้วยห้าง
ยืนยันแล้ว
45 640510 84030053 บ้านห้วยใหญ่
ยืนยันแล้ว
46 640513 84030054 บ้านสวยศรี
ยืนยันแล้ว
47 640170 84030056 บ้านเขาตอก
ยืนยันแล้ว
48 640171 84030057 บ้านคลองจัน
ยืนยันแล้ว
49 640172 84030058 บ้านทุ่งจูด
ยืนยันแล้ว
50 640173 84030059 บ้านสี่แยกสามัคคี
ยืนยันแล้ว
51 640152 84030060 บ้านบางประสามัคคี
ยืนยันแล้ว
52 640155 84030061 วัดดอนพยอม
ยืนยันแล้ว
53 640156 84030062 วัดเพ็งประดิษฐาราม
ยืนยันแล้ว
54 640157 84030063 ศึกษาประชาคม
ยืนยันแล้ว
55 640158 84030064 สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130
ยืนยันแล้ว
56 640174 84030065 จิตประชาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
57 640175 84030066 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์
ยืนยันแล้ว
58 640176 84030067 ไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น)
ยืนยันแล้ว
59 640177 84030068 บ้านเขารักษ์
ยืนยันแล้ว
60 640178 84030069 บ้านเขาสามยอด
ยืนยันแล้ว
61 640179 84030070 บ้านทับใหม่
ยืนยันแล้ว
62 640180 84030071 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1
ยืนยันแล้ว
63 640168 84030072 บ้านไร่ยาว
ยืนยันแล้ว
64 640162 84030073 บ้านบางดี
ยืนยันแล้ว
65 640163 84030074 บ้านพรหมรังสิต
ยืนยันแล้ว
66 640164 84030075 บ้านสี่แยกคลองศิลา
ยืนยันแล้ว
67 640165 84030076 สมบูรณ์ประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
68 640159 84030077 บ้านคลองโร
ยืนยันแล้ว
69 640160 84030078 บ้านควนคีรีวงศ์
ยืนยันแล้ว
70 640161 84030079 บ้านควนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
71 640153 84030080 บ้านบางใหญ่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
72 640154 84030081 บ้านห้วยมุด
ยืนยันแล้ว
73 640166 84030082 มิตรประชาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
74 640167 84030083 วัดอรัญคามวารี
ยืนยันแล้ว
75 640447 84030084 บ้านเขานิพันธ์
ยืนยันแล้ว
76 640448 84030085 บ้านเขาปูน
ยืนยันแล้ว
77 640450 84030087 บ้านควนกลาง
ยืนยันแล้ว
78 640466 84030089 บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
79 640454 84030090 บ้านคลองกา
ยืนยันแล้ว
80 640455 84030091 บ้านควนสูง
ยืนยันแล้ว
81 640456 84030092 บ้านควนปราง
ยืนยันแล้ว
82 640458 84030094 บ้านปากหาน
ยืนยันแล้ว
83 640459 84030095 บ้านห้วยทรายทอง
ยืนยันแล้ว
84 640460 84030096 วัดคลองฉนวน
ยืนยันแล้ว
85 640452 84030097 บ้านยูงงาม
ยืนยันแล้ว
86 640482 84030101 บ้านปากสาย
ยืนยันแล้ว
87 640483 84030102 บ้านลานเข้
ยืนยันแล้ว
88 640484 84030103 บ้านวังใหญ่
ยืนยันแล้ว
89 640485 84030104 บ้านหานเพชร
ยืนยันแล้ว
90 640486 84030105 วัดโสภณประชาราม
ยืนยันแล้ว
91 640464 84030107 วัดทุ่งหลวง
ยืนยันแล้ว
92 640479 84030108 มหาราช 2
ยืนยันแล้ว
93 640476 84030109 บ้านนาชุมเห็ด
ยืนยันแล้ว
94 640478 84030110 บ้านห้วยมะนาว
ยืนยันแล้ว
95 640467 84030111 บ้านในไร่
ยืนยันแล้ว
96 640468 84030112 บ้านพรุแชง
ยืนยันแล้ว
97 640469 84030113 บ้านส้องเหนือ
ยืนยันแล้ว
98 640470 84030114 วัดบ้านส้อง
ยืนยันแล้ว
99 640471 84030115 สามัคคีอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
100 640472 84030116 บ้านส้อง
ยืนยันแล้ว
101 640477 84030118 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
ยืนยันแล้ว
102 640462 84030119 บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
103 640463 84030120 วัดคลองตาล
ยืนยันแล้ว
104 640465 84030121 วัดเวียงสระ
ยืนยันแล้ว
105 640475 84030123 บ้านไทรห้อง
ยืนยันแล้ว
106 640362 84030124 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1
ยืนยันแล้ว
107 640366 84030128 บ้านควนสว่างวัฒนา
ยืนยันแล้ว
108 640367 84030129 บ้านบางน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
109 640369 84030130 บ้านไสท้อน
ยืนยันแล้ว
110 640370 84030131 บ้านควนยอ
ยืนยันแล้ว
111 640371 84030132 วัดสามพัน
ยืนยันแล้ว
112 640372 84030133 บ้านไสดง
ยืนยันแล้ว
113 640375 84030134 บ้านประตูพลิก
ยืนยันแล้ว
114 640376 84030135 บ้านราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
115 640377 84030136 บ้านหมาก
ยืนยันแล้ว
116 640378 84030137 วัดบางพา
ยืนยันแล้ว
117 640373 84030138 บ้านเกาะน้อย
ยืนยันแล้ว
118 640374 84030139 บ้านคลองโหยน
ยืนยันแล้ว
119 640379 84030140 วัดบางสวรรค์
ยืนยันแล้ว
120 640380 84030141 ปัญญาประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
121 640381 84030142 อุดมมิตรพัฒนา
ยืนยันแล้ว
122 640382 84030143 บ้านหน้าเขา
ยืนยันแล้ว
123 640383 84030144 บ้านห้วยแห้ง
ยืนยันแล้ว
124 640356 84030145 บ้านบางใหญ่
ยืนยันแล้ว
125 640361 84030146 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18
ยืนยันแล้ว
126 640368 84030147 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
ยืนยันแล้ว
127 640390 84030148 บ้านทุ่งหญ้าแดง
ยืนยันแล้ว
128 640391 84030149 บ้านบางเหรียง
ยืนยันแล้ว
129 640392 84030150 บ้านบางใหญ่สินปุน
ยืนยันแล้ว
130 640393 84030151 บ้านบางรูป
ยืนยันแล้ว
131 640394 84030152 วัดบางกำยาน
ยืนยันแล้ว
132 640389 84030153 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1
ยืนยันแล้ว
133 640387 84030154 บ้านเมรัย
ยืนยันแล้ว
134 640388 84030155 ประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
135 640384 84030156 บ้านควนนิยม
ยืนยันแล้ว
136 640385 84030157 บ้านควนมหาชัย
ยืนยันแล้ว
137 640386 84030158 บ้านโคกมะม่วง
ยืนยันแล้ว
138 640359 84030159 บ้านยูงทอง
ยืนยันแล้ว
139 640360 84030160 บ้านไสขรบ
ยืนยันแล้ว
140 640355 84030161 บ้านบางหยด
ยืนยันแล้ว
141 640357 84030162 บ้านปลายสาย
ยืนยันแล้ว
142 640358 84030163 บ้านย่านดินแดง
ยืนยันแล้ว
143 640354 84030164 บ้านบ่อพระ
ยืนยันแล้ว
144 640518 84030165 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
145 640519 84030166 บ้านบางหอย
ยืนยันแล้ว
146 640520 84030167 บ้านปลายศอก
ยืนยันแล้ว
147 640521 84030168 บ้านปลายคลอง
ยืนยันแล้ว
148 640523 84030169 บ้านคลองพังกลาง
ยืนยันแล้ว
149 640526 84030170 บ้านยวนปลา
ยืนยันแล้ว
150 640525 84030171 บ้านบางปาน
ยืนยันแล้ว
151 640527 84030172 วัดสองแพรก
ยืนยันแล้ว
152 640528 84030173 บ้านควนสินชัย
ยืนยันแล้ว
153 640524 84030174 บ้านควนสระ
ยืนยันแล้ว
154 640522 84030175 วัดสมัยสุวรรณ
ยืนยันแล้ว