ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

8403 :  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 640310 84030001 บ้านคลองปราบ
ยังไม่ยืนยัน
2 640291 84030004 บ้านควนพรุพี
ยังไม่ยืนยัน
3 640292 84030005 บ้านควนมหาชัย
ยังไม่ยืนยัน
4 640293 84030006 บ้านควนเนียง
ยังไม่ยืนยัน
5 640298 84030008 วัดควนศรี
ยังไม่ยืนยัน
6 640315 84030009 ควนสุบรรณ
ยังไม่ยืนยัน
7 640321 84030012 วัดไทรโพธิ์งาม
ยังไม่ยืนยัน
8 640301 84030013 บ้านทุ่งตำเสา
ยังไม่ยืนยัน
9 640302 84030014 บ้านนาควน
ยังไม่ยืนยัน
10 640305 84030015 บ้านยูงงาม
ยังไม่ยืนยัน
11 640306 84030016 วัดท่าเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
12 640324 84030017 บ้านทุ่งในไร่
ยังไม่ยืนยัน
13 640325 84030018 บ้านไร่เหนือ
ยังไม่ยืนยัน
14 640329 84030019 วัดวิเวการาม
ยังไม่ยืนยัน
15 640328 84030020 บ้านห้วยตอ
ยังไม่ยืนยัน
16 640326 84030021 บ้านไสดง
ยังไม่ยืนยัน
17 640327 84030022 บ้านห้วยชัน
ยังไม่ยืนยัน
18 640322 84030023 บ้านขุนราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
19 640323 84030024 บ้านควนกองเมือง
ยังไม่ยืนยัน
20 640308 84030026 นาสาร
ยังไม่ยืนยัน
21 640307 84030027 วัดน้ำพุ
ยังไม่ยืนยัน
22 640304 84030028 บ้านยางอุง
ยังไม่ยืนยัน
23 640300 84030029 บ้านดอนทราย
ยังไม่ยืนยัน
24 640299 84030030 บ้านควนใหม่
ยังไม่ยืนยัน
25 640295 84030031 บ้านช่องช้าง
ยังไม่ยืนยัน
26 640296 84030032 บ้านห้วยล่วง
ยังไม่ยืนยัน
27 640297 84030033 ราชประชานุเคราะห์ 12
ยังไม่ยืนยัน
28 640309 84030034 บ้านกอบแกบ
ยังไม่ยืนยัน
29 640314 84030035 บ้านเหมืองทวด
ยังไม่ยืนยัน
30 640311 84030036 บ้านวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
31 640317 84030037 บ้านเขาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
32 640318 84030038 บ้านคลองหาเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
33 640319 84030039 บ้านปลายน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
34 640514 84030040 ทรัพย์ทวี
ยังไม่ยืนยัน
35 640515 84030041 วัดควนท่าแร่
ยังไม่ยืนยัน
36 640517 84030043 วัดอินทการาม
ยังไม่ยืนยัน
37 640512 84030044 บ้านปากด่าน
ยังไม่ยืนยัน
38 640511 84030045 บ้านคลองยา
ยังไม่ยืนยัน
39 640507 84030046 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
40 640508 84030047 บ้านหนองเรียน
ยังไม่ยืนยัน
41 640503 84030048 บ้านดอนงาม
ยังไม่ยืนยัน
42 640504 84030049 บ้านทรายทอง
ยังไม่ยืนยัน
43 640505 84030050 บ้านธารอารี
ยังไม่ยืนยัน
44 640509 84030052 บ้านห้วยห้าง
ยังไม่ยืนยัน
45 640510 84030053 บ้านห้วยใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
46 640513 84030054 บ้านสวยศรี
ยังไม่ยืนยัน
47 640170 84030056 บ้านเขาตอก
ยังไม่ยืนยัน
48 640171 84030057 บ้านคลองจัน
ยังไม่ยืนยัน
49 640172 84030058 บ้านทุ่งจูด
ยังไม่ยืนยัน
50 640173 84030059 บ้านสี่แยกสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
51 640152 84030060 บ้านบางประสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
52 640155 84030061 วัดดอนพยอม
ยังไม่ยืนยัน
53 640156 84030062 วัดเพ็งประดิษฐาราม
ยังไม่ยืนยัน
54 640157 84030063 ศึกษาประชาคม
ยังไม่ยืนยัน
55 640158 84030064 สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130
ยังไม่ยืนยัน
56 640174 84030065 จิตประชาราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
57 640175 84030066 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์
ยังไม่ยืนยัน
58 640176 84030067 ไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น)
ยังไม่ยืนยัน
59 640177 84030068 บ้านเขารักษ์
ยังไม่ยืนยัน
60 640178 84030069 บ้านเขาสามยอด
ยังไม่ยืนยัน
61 640179 84030070 บ้านทับใหม่
ยังไม่ยืนยัน
62 640180 84030071 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1
ยังไม่ยืนยัน
63 640168 84030072 บ้านไร่ยาว
ยังไม่ยืนยัน
64 640162 84030073 บ้านบางดี
ยังไม่ยืนยัน
65 640163 84030074 บ้านพรหมรังสิต
ยังไม่ยืนยัน
66 640164 84030075 บ้านสี่แยกคลองศิลา
ยังไม่ยืนยัน
67 640165 84030076 สมบูรณ์ประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
68 640159 84030077 บ้านคลองโร
ยังไม่ยืนยัน
69 640160 84030078 บ้านควนคีรีวงศ์
ยังไม่ยืนยัน
70 640161 84030079 บ้านควนสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
71 640153 84030080 บ้านบางใหญ่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
72 640154 84030081 บ้านห้วยมุด
ยังไม่ยืนยัน
73 640166 84030082 มิตรประชาราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
74 640167 84030083 วัดอรัญคามวารี
ยังไม่ยืนยัน
75 640447 84030084 บ้านเขานิพันธ์
ยังไม่ยืนยัน
76 640448 84030085 บ้านเขาปูน
ยังไม่ยืนยัน
77 640450 84030087 บ้านควนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
78 640466 84030089 บ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน
79 640454 84030090 บ้านคลองกา
ยังไม่ยืนยัน
80 640455 84030091 บ้านควนสูง
ยังไม่ยืนยัน
81 640456 84030092 บ้านควนปราง
ยังไม่ยืนยัน
82 640458 84030094 บ้านปากหาน
ยังไม่ยืนยัน
83 640459 84030095 บ้านห้วยทรายทอง
ยังไม่ยืนยัน
84 640460 84030096 วัดคลองฉนวน
ยังไม่ยืนยัน
85 640452 84030097 บ้านยูงงาม
ยังไม่ยืนยัน
86 640482 84030101 บ้านปากสาย
ยังไม่ยืนยัน
87 640483 84030102 บ้านลานเข้
ยังไม่ยืนยัน
88 640484 84030103 บ้านวังใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
89 640485 84030104 บ้านหานเพชร
ยังไม่ยืนยัน
90 640486 84030105 วัดโสภณประชาราม
ยังไม่ยืนยัน
91 640464 84030107 วัดทุ่งหลวง
ยังไม่ยืนยัน
92 640479 84030108 มหาราช 2
ยังไม่ยืนยัน
93 640476 84030109 บ้านนาชุมเห็ด
ยังไม่ยืนยัน
94 640478 84030110 บ้านห้วยมะนาว
ยังไม่ยืนยัน
95 640467 84030111 บ้านในไร่
ยังไม่ยืนยัน
96 640468 84030112 บ้านพรุแชง
ยังไม่ยืนยัน
97 640469 84030113 บ้านส้องเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
98 640470 84030114 วัดบ้านส้อง
ยังไม่ยืนยัน
99 640471 84030115 สามัคคีอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
100 640472 84030116 บ้านส้อง
ยังไม่ยืนยัน
101 640477 84030118 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
ยังไม่ยืนยัน
102 640462 84030119 บ้านหนองโสน
ยังไม่ยืนยัน
103 640463 84030120 วัดคลองตาล
ยังไม่ยืนยัน
104 640465 84030121 วัดเวียงสระ
ยังไม่ยืนยัน
105 640475 84030123 บ้านไทรห้อง
ยังไม่ยืนยัน
106 640362 84030124 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1
ยังไม่ยืนยัน
107 640366 84030128 บ้านควนสว่างวัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
108 640367 84030129 บ้านบางน้ำเย็น
ยังไม่ยืนยัน
109 640369 84030130 บ้านไสท้อน
ยังไม่ยืนยัน
110 640370 84030131 บ้านควนยอ
ยังไม่ยืนยัน
111 640371 84030132 วัดสามพัน
ยังไม่ยืนยัน
112 640372 84030133 บ้านไสดง
ยังไม่ยืนยัน
113 640375 84030134 บ้านประตูพลิก
ยังไม่ยืนยัน
114 640376 84030135 บ้านราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
115 640377 84030136 บ้านหมาก
ยังไม่ยืนยัน
116 640378 84030137 วัดบางพา
ยังไม่ยืนยัน
117 640373 84030138 บ้านเกาะน้อย
ยังไม่ยืนยัน
118 640374 84030139 บ้านคลองโหยน
ยังไม่ยืนยัน
119 640379 84030140 วัดบางสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
120 640380 84030141 ปัญญาประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
121 640381 84030142 อุดมมิตรพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
122 640382 84030143 บ้านหน้าเขา
ยังไม่ยืนยัน
123 640383 84030144 บ้านห้วยแห้ง
ยังไม่ยืนยัน
124 640356 84030145 บ้านบางใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
125 640361 84030146 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18
ยังไม่ยืนยัน
126 640368 84030147 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
ยังไม่ยืนยัน
127 640390 84030148 บ้านทุ่งหญ้าแดง
ยังไม่ยืนยัน
128 640391 84030149 บ้านบางเหรียง
ยังไม่ยืนยัน
129 640392 84030150 บ้านบางใหญ่สินปุน
ยังไม่ยืนยัน
130 640393 84030151 บ้านบางรูป
ยังไม่ยืนยัน
131 640394 84030152 วัดบางกำยาน
ยังไม่ยืนยัน
132 640389 84030153 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1
ยังไม่ยืนยัน
133 640387 84030154 บ้านเมรัย
ยังไม่ยืนยัน
134 640388 84030155 ประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
135 640384 84030156 บ้านควนนิยม
ยังไม่ยืนยัน
136 640385 84030157 บ้านควนมหาชัย
ยังไม่ยืนยัน
137 640386 84030158 บ้านโคกมะม่วง
ยังไม่ยืนยัน
138 640359 84030159 บ้านยูงทอง
ยังไม่ยืนยัน
139 640360 84030160 บ้านไสขรบ
ยังไม่ยืนยัน
140 640355 84030161 บ้านบางหยด
ยังไม่ยืนยัน
141 640357 84030162 บ้านปลายสาย
ยังไม่ยืนยัน
142 640358 84030163 บ้านย่านดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
143 640354 84030164 บ้านบ่อพระ
ยังไม่ยืนยัน
144 640518 84030165 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
145 640519 84030166 บ้านบางหอย
ยังไม่ยืนยัน
146 640520 84030167 บ้านปลายศอก
ยังไม่ยืนยัน
147 640521 84030168 บ้านปลายคลอง
ยังไม่ยืนยัน
148 640523 84030169 บ้านคลองพังกลาง
ยังไม่ยืนยัน
149 640526 84030170 บ้านยวนปลา
ยังไม่ยืนยัน
150 640525 84030171 บ้านบางปาน
ยังไม่ยืนยัน
151 640527 84030172 วัดสองแพรก
ยังไม่ยืนยัน
152 640528 84030173 บ้านควนสินชัย
ยังไม่ยืนยัน
153 640524 84030174 บ้านควนสระ
ยังไม่ยืนยัน
154 640522 84030175 วัดสมัยสุวรรณ
ยังไม่ยืนยัน