ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

8501 :  สพป.ระนอง

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 460021 85010001 บ้านเกาะพยาม
ยังไม่ยืนยัน
2 460024 85010002 บ้านเกาะช้าง
ยืนยันแล้ว
3 460018 85010003 อนุบาลระนอง
ยืนยันแล้ว
4 460025 85010004 ชาติเฉลิม
ยืนยันแล้ว
5 460029 85010006 บ้านหินดาด
ยืนยันแล้ว
6 460030 85010007 บ้านทรายแดง
ยืนยันแล้ว
7 460031 85010008 บ้านบางสีกิ้ม
ยืนยันแล้ว
8 460026 85010009 บ้านบางนอน
ยืนยันแล้ว
9 460027 85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
10 460017 85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60
ยืนยันแล้ว
11 460007 85010012 บ้านบางริ้น
ยืนยันแล้ว
12 460008 85010013 บ้านบางกลาง
ยืนยันแล้ว
13 460010 85010014 บ้านทุ่งหงาว
ยืนยันแล้ว
14 460019 85010015 บ้านเกาะสินไห
ยืนยันแล้ว
15 460020 85010016 บ้านเขานางหงส์
ยืนยันแล้ว
16 460023 85010017 บ้านเกาะเหลา
ยืนยันแล้ว
17 460022 85010018 บ้านปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
18 460032 85010019 บ้านหินช้าง
ยืนยันแล้ว
19 460006 85010021 บ้านนกงาง
ยืนยันแล้ว
20 460001 85010022 บ้านราชกรูด
ยืนยันแล้ว
21 460002 85010023 บ้านขจัดภัย
ยืนยันแล้ว
22 460003 85010024 บ้านคลองของ
ยืนยันแล้ว
23 460011 85010026 บ้านท่าฉาง
ยืนยันแล้ว
24 460012 85010027 บ้านหาดทรายดำ
ยืนยันแล้ว
25 460016 85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)
ยังไม่ยืนยัน
26 460013 85010029 วัดหาดส้มแป้น
ยืนยันแล้ว
27 460080 85010030 บ้านเขาฝาชี
ยืนยันแล้ว
28 460081 85010031 ทับไชยาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
29 460082 85010032 วัดช่องลม
ยืนยันแล้ว
30 460083 85010033 ทุ่งตาพลวิทยา
ยืนยันแล้ว
31 460073 85010036 ระวิราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
32 460075 85010038 บ้านบางขุนแพ่ง
ยืนยันแล้ว
33 460079 85010039 บ้านละอุ่นใต้
ยังไม่ยืนยัน
34 460078 85010040 บ้านปากแพรก
ยืนยันแล้ว
35 460063 85010041 ประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
36 460069 85010042 ชนม์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
37 460071 85010043 บ้านบางปรุ
ยืนยันแล้ว
38 460072 85010044 บ้านห้วยเสียด
ยืนยันแล้ว
39 460070 85010045 อนุบาลบ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
40 460061 85010046 บ้านเชี่ยวเหลียง
ยังไม่ยืนยัน
41 460064 85010048 บ้านบางหิน
ยืนยันแล้ว
42 460065 85010049 บ้านชาคลี
ยืนยันแล้ว
43 460066 85010050 บ้านทองหลาง
ยืนยันแล้ว
44 460060 85010051 บ้านนา
ยังไม่ยืนยัน
45 460067 85010052 บ้านบางเบน
ยืนยันแล้ว
46 460068 85010053 บ้านสำนัก
ยืนยันแล้ว
47 460037 85010054 นิคมสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
48 460039 85010056 บ้านหินวัว
ยืนยันแล้ว
49 460040 85010057 บ้านทุ่งมะพร้าว
ยืนยันแล้ว
50 460041 85010058 บ้านน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
51 460042 85010059 เพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยืนยันแล้ว
52 460049 85010060 บ้านดอนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
53 460051 85010061 บ้านปลายคลอง
ยืนยันแล้ว
54 460052 85010062 บ้านบกกราย
ยืนยันแล้ว
55 460053 85010063 บ้านบางกุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
56 460050 85010064 กระบุรี
ยืนยันแล้ว
57 460054 85010065 บ้านน้ำจืดน้อย
ยืนยันแล้ว
58 460057 85010067 บ้านบางสองรา
ยืนยันแล้ว
59 460058 85010068 บ้านทับจาก
ยืนยันแล้ว
60 460033 85010069 วัดสุวรรณคีรี
ยืนยันแล้ว
61 460034 85010070 บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
62 460035 85010071 บ้านหาดจิก
ยืนยันแล้ว
63 460036 85010072 บ้านคลองเงิน
ยืนยันแล้ว
64 460048 85010073 บ้านปลายคลองวัน
ยืนยันแล้ว
65 460044 85010075 บ้านสองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
66 460045 85010076 มัชฌิมวิทยา
ยืนยันแล้ว
67 460043 85010077 ทับหลีสุริยวงศ์
ยืนยันแล้ว
68 460059 85010078 บ้านลำเลียง
ยืนยันแล้ว
69 460055 85010079 บ้านสองแพรก
ยืนยันแล้ว
70 460056 85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
ยืนยันแล้ว
71 460084 85010081 บ้านภูเขาทอง
ยืนยันแล้ว
72 460085 85010082 บ้านทะเลนอก
ยืนยันแล้ว
73 460086 85010083 บ้านกำพวน
ยืนยันแล้ว
74 460087 85010084 บ้านสุขสำราญ
ยืนยันแล้ว
75 460088 85010085 บ้านบางมัน
ยืนยันแล้ว
76 460089 85010086 บ้านแหลมนาว
ยืนยันแล้ว
77 460090 85010087 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)
ยืนยันแล้ว
78 460091 85010088 บ้านควนไทรงาม
ยืนยันแล้ว
79 460092 85010089 บ้านบางกล้วยนอก
ยืนยันแล้ว