ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

8501 :  สพป.ระนอง

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 460021 85010001 บ้านเกาะพยาม
ยังไม่ยืนยัน
2 460024 85010002 บ้านเกาะช้าง
ยังไม่ยืนยัน
3 460018 85010003 อนุบาลระนอง
ยังไม่ยืนยัน
4 460025 85010004 ชาติเฉลิม
ยังไม่ยืนยัน
5 460029 85010006 บ้านหินดาด
ยังไม่ยืนยัน
6 460030 85010007 บ้านทรายแดง
ยังไม่ยืนยัน
7 460031 85010008 บ้านบางสีกิ้ม
ยังไม่ยืนยัน
8 460026 85010009 บ้านบางนอน
ยังไม่ยืนยัน
9 460027 85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
10 460017 85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60
ยังไม่ยืนยัน
11 460007 85010012 บ้านบางริ้น
ยังไม่ยืนยัน
12 460008 85010013 บ้านบางกลาง
ยังไม่ยืนยัน
13 460010 85010014 บ้านทุ่งหงาว
ยังไม่ยืนยัน
14 460019 85010015 บ้านเกาะสินไห
ยังไม่ยืนยัน
15 460020 85010016 บ้านเขานางหงส์
ยังไม่ยืนยัน
16 460023 85010017 บ้านเกาะเหลา
ยังไม่ยืนยัน
17 460022 85010018 บ้านปากน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
18 460032 85010019 บ้านหินช้าง
ยังไม่ยืนยัน
19 460006 85010021 บ้านนกงาง
ยังไม่ยืนยัน
20 460001 85010022 บ้านราชกรูด
ยังไม่ยืนยัน
21 460002 85010023 บ้านขจัดภัย
ยังไม่ยืนยัน
22 460003 85010024 บ้านคลองของ
ยังไม่ยืนยัน
23 460011 85010026 บ้านท่าฉาง
ยังไม่ยืนยัน
24 460012 85010027 บ้านหาดทรายดำ
ยังไม่ยืนยัน
25 460016 85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)
ยังไม่ยืนยัน
26 460013 85010029 วัดหาดส้มแป้น
ยังไม่ยืนยัน
27 460080 85010030 บ้านเขาฝาชี
ยังไม่ยืนยัน
28 460081 85010031 ทับไชยาพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
29 460082 85010032 วัดช่องลม
ยังไม่ยืนยัน
30 460083 85010033 ทุ่งตาพลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
31 460073 85010036 ระวิราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
32 460075 85010038 บ้านบางขุนแพ่ง
ยังไม่ยืนยัน
33 460079 85010039 บ้านละอุ่นใต้
ยังไม่ยืนยัน
34 460078 85010040 บ้านปากแพรก
ยังไม่ยืนยัน
35 460063 85010041 ประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
36 460069 85010042 ชนม์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
37 460071 85010043 บ้านบางปรุ
ยังไม่ยืนยัน
38 460072 85010044 บ้านห้วยเสียด
ยังไม่ยืนยัน
39 460070 85010045 อนุบาลบ้านด่าน
ยังไม่ยืนยัน
40 460061 85010046 บ้านเชี่ยวเหลียง
ยังไม่ยืนยัน
41 460064 85010048 บ้านบางหิน
ยังไม่ยืนยัน
42 460065 85010049 บ้านชาคลี
ยังไม่ยืนยัน
43 460066 85010050 บ้านทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
44 460060 85010051 บ้านนา
ยังไม่ยืนยัน
45 460067 85010052 บ้านบางเบน
ยังไม่ยืนยัน
46 460068 85010053 บ้านสำนัก
ยังไม่ยืนยัน
47 460037 85010054 นิคมสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
48 460039 85010056 บ้านหินวัว
ยังไม่ยืนยัน
49 460040 85010057 บ้านทุ่งมะพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
50 460041 85010058 บ้านน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
51 460042 85010059 เพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยังไม่ยืนยัน
52 460049 85010060 บ้านดอนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
53 460051 85010061 บ้านปลายคลอง
ยังไม่ยืนยัน
54 460052 85010062 บ้านบกกราย
ยังไม่ยืนยัน
55 460053 85010063 บ้านบางกุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
56 460050 85010064 กระบุรี
ยังไม่ยืนยัน
57 460054 85010065 บ้านน้ำจืดน้อย
ยังไม่ยืนยัน
58 460057 85010067 บ้านบางสองรา
ยังไม่ยืนยัน
59 460058 85010068 บ้านทับจาก
ยังไม่ยืนยัน
60 460033 85010069 วัดสุวรรณคีรี
ยังไม่ยืนยัน
61 460034 85010070 บ้านหนองจิก
ยังไม่ยืนยัน
62 460035 85010071 บ้านหาดจิก
ยังไม่ยืนยัน
63 460036 85010072 บ้านคลองเงิน
ยังไม่ยืนยัน
64 460048 85010073 บ้านปลายคลองวัน
ยังไม่ยืนยัน
65 460044 85010075 บ้านสองพี่น้อง
ยังไม่ยืนยัน
66 460045 85010076 มัชฌิมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
67 460043 85010077 ทับหลีสุริยวงศ์
ยังไม่ยืนยัน
68 460059 85010078 บ้านลำเลียง
ยังไม่ยืนยัน
69 460055 85010079 บ้านสองแพรก
ยังไม่ยืนยัน
70 460056 85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
ยังไม่ยืนยัน
71 460084 85010081 บ้านภูเขาทอง
ยังไม่ยืนยัน
72 460085 85010082 บ้านทะเลนอก
ยังไม่ยืนยัน
73 460086 85010083 บ้านกำพวน
ยังไม่ยืนยัน
74 460087 85010084 บ้านสุขสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
75 460088 85010085 บ้านบางมัน
ยังไม่ยืนยัน
76 460089 85010086 บ้านแหลมนาว
ยังไม่ยืนยัน
77 460090 85010087 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)
ยังไม่ยืนยัน
78 460091 85010088 บ้านควนไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
79 460092 85010089 บ้านบางกล้วยนอก
ยังไม่ยืนยัน