ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

8601 :  สพป.ชุมพร เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 110064 86010001 วัดขุนกระทิง
ยืนยันแล้ว
2 110021 86010002 วัดหาดทรายแก้ว
ยืนยันแล้ว
3 110065 86010004 บ้านในห้วย
ยืนยันแล้ว
4 110061 86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
ยืนยันแล้ว
5 110020 86010008 อนุบาลชุมพร
ยืนยันแล้ว
6 110013 86010009 วัดดอนทรายแก้ว
ยืนยันแล้ว
7 110008 86010010 วัดพิชัยยาราม
ยืนยันแล้ว
8 110009 86010011 บ้านคอสน
ยืนยันแล้ว
9 110007 86010013 บ้านบางคอย
ยืนยันแล้ว
10 110012 86010014 บ้านบางหลง
ยืนยันแล้ว
11 110054 86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
12 110053 86010016 บ้านทุ่งหงษ์
ยืนยันแล้ว
13 110060 86010017 บ้านเขาบ่อ
ยืนยันแล้ว
14 110051 86010019 วัดดอนมะม่วง
ยืนยันแล้ว
15 110052 86010020 วัดทุ่งคา
ยืนยันแล้ว
16 110018 86010021 อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
ยืนยันแล้ว
17 110034 86010023 วัดหูรอ
ยืนยันแล้ว
18 110036 86010024 บ้านสามเสียม
ยืนยันแล้ว
19 110035 86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง
ยืนยันแล้ว
20 110038 86010027 วัดนาทุ่ง
ยืนยันแล้ว
21 110041 86010029 บ้านหนองเนียน
ยืนยันแล้ว
22 110045 86010030 วัดบางลึก
ยืนยันแล้ว
23 110047 86010032 บ้านศาลาลอย
ยืนยันแล้ว
24 110014 86010036 วัดคูขุด
ยืนยันแล้ว
25 110015 86010037 บ้านดอนไทรงาม
ยืนยันแล้ว
26 110016 86010039 บ้านคอเตี้ย
ยืนยันแล้ว
27 110017 86010040 วัดดอนรวบ
ยืนยันแล้ว
28 110063 86010041 บ้านเขาวง
ยืนยันแล้ว
29 110023 86010042 บ้านท่ามะปริง
ยืนยันแล้ว
30 110005 86010043 วัดหัวกรูด
ยืนยันแล้ว
31 110001 86010044 บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
32 110002 86010045 บ้านหัวถนน
ยืนยันแล้ว
33 110003 86010046 บ้านหาดภราดรภาพ
ยืนยันแล้ว
34 110025 86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
ยืนยันแล้ว
35 110026 86010048 วัดดอนเมือง
ยืนยันแล้ว
36 110027 86010049 วัดวังไผ่
ยืนยันแล้ว
37 110029 86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
ยืนยันแล้ว
38 110030 86010053 วัดน้อมถวาย
ยืนยันแล้ว
39 110032 86010055 บ้านนาแซะ
ยืนยันแล้ว
40 110033 86010056 บ้านท่าไม้ลาย
ยืนยันแล้ว
41 110056 86010059 วัดเชิงกระ
ยืนยันแล้ว
42 110058 86010060 บ้านคลองสูบ
ยืนยันแล้ว
43 110059 86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ
ยืนยันแล้ว
44 110067 86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
45 110004 86010063 บ้านหาดทรายรี
ยืนยันแล้ว
46 110006 86010064 บ้านทุ่งมะขาม
ยืนยันแล้ว
47 110042 86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร
ยืนยันแล้ว
48 110073 86010068 บ้านใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
49 110074 86010069 ประชานิคม 2
ยืนยันแล้ว
50 110282 86010070 บ้านท่าลานทอง
ยืนยันแล้ว
51 110072 86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)
ยืนยันแล้ว
52 110084 86010072 บ้านแก่งเพกา
ยืนยันแล้ว
53 110081 86010073 บ้านหาดหงส์
ยืนยันแล้ว
54 110078 86010075 บ้านเขาพาง
ยืนยันแล้ว
55 110079 86010076 บ้านหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
56 110080 86010077 บ้านหัวว่าว
ยืนยันแล้ว
57 110083 86010078 บ้านหาดส้มแป้น
ยืนยันแล้ว
58 110085 86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
ยืนยันแล้ว
59 110089 86010080 ชุมชนประชานิคม
ยืนยันแล้ว
60 110087 86010083 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
ยืนยันแล้ว
61 110094 86010086 วัดควนมณี
ยืนยันแล้ว
62 110093 86010089 บ้านละมุ
ยืนยันแล้ว
63 110096 86010090 บ้านดอนเคี่ยม
ยืนยันแล้ว
64 110098 86010091 บ้านรับร่อ
ยืนยันแล้ว
65 110100 86010092 บ้านหาดใน
ยืนยันแล้ว
66 110283 86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
67 110077 86010094 บ้านเหมืองทอง
ยืนยันแล้ว
68 110103 86010095 บ้านคันธทรัพย์
ยืนยันแล้ว
69 110104 86010096 บ้านเนินทอง
ยืนยันแล้ว
70 110109 86010097 บ้านสวนทรัพย์
ยืนยันแล้ว
71 110106 86010098 บ้านพรุตะเคียน
ยืนยันแล้ว
72 110105 86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
73 110102 86010100 บ้านงาช้าง
ยืนยันแล้ว
74 110107 86010101 ประชาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
75 110108 86010102 บ้านร้านตัดผม
ยืนยันแล้ว
76 110111 86010103 บ้านทรายขาว
ยืนยันแล้ว
77 110076 86010104 บ้านธรรมเจริญ
ยืนยันแล้ว
78 110110 86010105 บ้านตาหงษ์
ยืนยันแล้ว
79 110068 86010106 บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
80 110069 86010107 บ้านบึงลัด
ยืนยันแล้ว
81 110070 86010108 ประชานิคม 4
ยืนยันแล้ว
82 110071 86010109 บ้านยายไท
ยืนยันแล้ว
83 110099 86010110 บ้านหินแก้ว
ยืนยันแล้ว
84 110101 86010111 บ้านน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
85 110097 86010112 บ้านจันทึง
ยืนยันแล้ว
86 110118 86010113 บ้านทรายแก้ว
ยืนยันแล้ว
87 110121 86010115 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)
ยืนยันแล้ว
88 110122 86010116 บ้านเขาเลี้ยว
ยืนยันแล้ว
89 110124 86010118 บ้านไชยราช
ยืนยันแล้ว
90 110128 86010119 บ้านวังช้าง
ยืนยันแล้ว
91 110132 86010120 บ้านหินกบ
ยืนยันแล้ว
92 110130 86010121 บ้านบางจาก
ยืนยันแล้ว
93 110131 86010122 บ้านชุมโค
ยืนยันแล้ว
94 110133 86010124 บ้านดอนทราย
ยืนยันแล้ว
95 110134 86010125 บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
96 110129 86010126 บ้านบ่ออิฐ
ยืนยันแล้ว
97 110125 86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
ยืนยันแล้ว
98 110119 86010128 ชุมชนมาบอำมฤต
ยืนยันแล้ว
99 110120 86010129 วัดดอนยาง
ยืนยันแล้ว
100 110123 86010130 บ้านห้วยรากไม้
ยืนยันแล้ว
101 110138 86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
ยืนยันแล้ว
102 110145 86010132 บ้านคอกม้า
ยืนยันแล้ว
103 110135 86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
104 110136 86010134 บ้านดอนตะเคียน
ยืนยันแล้ว
105 110117 86010136 บ้านน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
106 110115 86010137 บ้านถ้ำธง
ยืนยันแล้ว
107 110115 86010137 บ้านถ้ำธง
ยืนยันแล้ว
108 110112 86010139 บ้านปากคลอง
ยืนยันแล้ว
109 110113 86010140 วัดบางแหวน
ยืนยันแล้ว
110 110140 86010142 ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
ยืนยันแล้ว
111 110141 86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี
ยืนยันแล้ว
112 110143 86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)
ยืนยันแล้ว