ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

8601 :  สพป.ชุมพร เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 110064 86010001 วัดขุนกระทิง
ยังไม่ยืนยัน
2 110021 86010002 วัดหาดทรายแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
3 110065 86010004 บ้านในห้วย
ยังไม่ยืนยัน
4 110061 86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
5 110020 86010008 อนุบาลชุมพร
ยังไม่ยืนยัน
6 110013 86010009 วัดดอนทรายแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
7 110008 86010010 วัดพิชัยยาราม
ยังไม่ยืนยัน
8 110009 86010011 บ้านคอสน
ยังไม่ยืนยัน
9 110007 86010013 บ้านบางคอย
ยังไม่ยืนยัน
10 110012 86010014 บ้านบางหลง
ยังไม่ยืนยัน
11 110054 86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
12 110053 86010016 บ้านทุ่งหงษ์
ยังไม่ยืนยัน
13 110060 86010017 บ้านเขาบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
14 110051 86010019 วัดดอนมะม่วง
ยังไม่ยืนยัน
15 110052 86010020 วัดทุ่งคา
ยังไม่ยืนยัน
16 110018 86010021 อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
ยังไม่ยืนยัน
17 110034 86010023 วัดหูรอ
ยังไม่ยืนยัน
18 110036 86010024 บ้านสามเสียม
ยังไม่ยืนยัน
19 110035 86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง
ยังไม่ยืนยัน
20 110038 86010027 วัดนาทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
21 110041 86010029 บ้านหนองเนียน
ยังไม่ยืนยัน
22 110045 86010030 วัดบางลึก
ยังไม่ยืนยัน
23 110047 86010032 บ้านศาลาลอย
ยังไม่ยืนยัน
24 110014 86010036 วัดคูขุด
ยังไม่ยืนยัน
25 110015 86010037 บ้านดอนไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
26 110016 86010039 บ้านคอเตี้ย
ยังไม่ยืนยัน
27 110017 86010040 วัดดอนรวบ
ยังไม่ยืนยัน
28 110063 86010041 บ้านเขาวง
ยังไม่ยืนยัน
29 110023 86010042 บ้านท่ามะปริง
ยังไม่ยืนยัน
30 110005 86010043 วัดหัวกรูด
ยังไม่ยืนยัน
31 110001 86010044 บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
32 110002 86010045 บ้านหัวถนน
ยังไม่ยืนยัน
33 110003 86010046 บ้านหาดภราดรภาพ
ยังไม่ยืนยัน
34 110025 86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
ยังไม่ยืนยัน
35 110026 86010048 วัดดอนเมือง
ยังไม่ยืนยัน
36 110027 86010049 วัดวังไผ่
ยังไม่ยืนยัน
37 110029 86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
ยังไม่ยืนยัน
38 110030 86010053 วัดน้อมถวาย
ยังไม่ยืนยัน
39 110032 86010055 บ้านนาแซะ
ยังไม่ยืนยัน
40 110033 86010056 บ้านท่าไม้ลาย
ยังไม่ยืนยัน
41 110056 86010059 วัดเชิงกระ
ยังไม่ยืนยัน
42 110058 86010060 บ้านคลองสูบ
ยังไม่ยืนยัน
43 110059 86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
44 110067 86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
45 110004 86010063 บ้านหาดทรายรี
ยังไม่ยืนยัน
46 110006 86010064 บ้านทุ่งมะขาม
ยังไม่ยืนยัน
47 110042 86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร
ยืนยันแล้ว
48 110073 86010068 บ้านใหม่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
49 110074 86010069 ประชานิคม 2
ยังไม่ยืนยัน
50 110282 86010070 บ้านท่าลานทอง
ยังไม่ยืนยัน
51 110072 86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)
ยังไม่ยืนยัน
52 110084 86010072 บ้านแก่งเพกา
ยังไม่ยืนยัน
53 110081 86010073 บ้านหาดหงส์
ยังไม่ยืนยัน
54 110078 86010075 บ้านเขาพาง
ยังไม่ยืนยัน
55 110079 86010076 บ้านหนองเรือ
ยังไม่ยืนยัน
56 110080 86010077 บ้านหัวว่าว
ยังไม่ยืนยัน
57 110083 86010078 บ้านหาดส้มแป้น
ยังไม่ยืนยัน
58 110085 86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
ยังไม่ยืนยัน
59 110089 86010080 ชุมชนประชานิคม
ยังไม่ยืนยัน
60 110087 86010083 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
ยังไม่ยืนยัน
61 110094 86010086 วัดควนมณี
ยังไม่ยืนยัน
62 110093 86010089 บ้านละมุ
ยังไม่ยืนยัน
63 110096 86010090 บ้านดอนเคี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
64 110098 86010091 บ้านรับร่อ
ยังไม่ยืนยัน
65 110100 86010092 บ้านหาดใน
ยังไม่ยืนยัน
66 110283 86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
67 110077 86010094 บ้านเหมืองทอง
ยังไม่ยืนยัน
68 110103 86010095 บ้านคันธทรัพย์
ยังไม่ยืนยัน
69 110104 86010096 บ้านเนินทอง
ยังไม่ยืนยัน
70 110109 86010097 บ้านสวนทรัพย์
ยังไม่ยืนยัน
71 110106 86010098 บ้านพรุตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
72 110105 86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
73 110102 86010100 บ้านงาช้าง
ยังไม่ยืนยัน
74 110107 86010101 ประชาพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
75 110108 86010102 บ้านร้านตัดผม
ยังไม่ยืนยัน
76 110111 86010103 บ้านทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน
77 110076 86010104 บ้านธรรมเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
78 110110 86010105 บ้านตาหงษ์
ยังไม่ยืนยัน
79 110068 86010106 บ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน
80 110069 86010107 บ้านบึงลัด
ยังไม่ยืนยัน
81 110070 86010108 ประชานิคม 4
ยังไม่ยืนยัน
82 110071 86010109 บ้านยายไท
ยังไม่ยืนยัน
83 110099 86010110 บ้านหินแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
84 110101 86010111 บ้านน้ำเย็น
ยังไม่ยืนยัน
85 110097 86010112 บ้านจันทึง
ยังไม่ยืนยัน
86 110118 86010113 บ้านทรายแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
87 110121 86010115 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)
ยังไม่ยืนยัน
88 110122 86010116 บ้านเขาเลี้ยว
ยังไม่ยืนยัน
89 110124 86010118 บ้านไชยราช
ยังไม่ยืนยัน
90 110128 86010119 บ้านวังช้าง
ยังไม่ยืนยัน
91 110132 86010120 บ้านหินกบ
ยังไม่ยืนยัน
92 110130 86010121 บ้านบางจาก
ยังไม่ยืนยัน
93 110131 86010122 บ้านชุมโค
ยังไม่ยืนยัน
94 110133 86010124 บ้านดอนทราย
ยังไม่ยืนยัน
95 110134 86010125 บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
96 110129 86010126 บ้านบ่ออิฐ
ยังไม่ยืนยัน
97 110125 86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
ยังไม่ยืนยัน
98 110119 86010128 ชุมชนมาบอำมฤต
ยังไม่ยืนยัน
99 110120 86010129 วัดดอนยาง
ยังไม่ยืนยัน
100 110123 86010130 บ้านห้วยรากไม้
ยังไม่ยืนยัน
101 110138 86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
ยังไม่ยืนยัน
102 110145 86010132 บ้านคอกม้า
ยังไม่ยืนยัน
103 110135 86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
104 110136 86010134 บ้านดอนตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
105 110117 86010136 บ้านน้ำพุ
ยังไม่ยืนยัน
106 110115 86010137 บ้านถ้ำธง
ยังไม่ยืนยัน
107 110112 86010139 บ้านปากคลอง
ยังไม่ยืนยัน
108 110113 86010140 วัดบางแหวน
ยังไม่ยืนยัน
109 110140 86010142 ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
ยังไม่ยืนยัน
110 110141 86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี
ยังไม่ยืนยัน
111 110143 86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน