ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9001 :  สพป.สงขลา เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 550009 90010001 วัดสามกอง
ยืนยันแล้ว
2 550001 90010002 ชุมชนบ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
3 550006 90010003 บ้านบ่ออิฐ
ยืนยันแล้ว
4 550017 90010004 วัดท้ายยอ
ยืนยันแล้ว
5 550019 90010006 วัดแหลมพ้อ
ยืนยันแล้ว
6 550007 90010008 วัดเกาะถํ้า
ยืนยันแล้ว
7 550008 90010009 วัดแช่มอุทิศ
ยืนยันแล้ว
8 550004 90010010 วัดทุ่งหวังใน
ยืนยันแล้ว
9 550005 90010011 บ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์)
ยืนยันแล้ว
10 550002 90010012 วัดอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
11 550003 90010013 วัดทรายขาว
ยืนยันแล้ว
12 550020 90010014 วิเชียรชม
ยืนยันแล้ว
13 550012 90010015 อนุบาลสงขลา
ยืนยันแล้ว
14 550011 90010016 บ้านบางดาน
ยืนยันแล้ว
15 550013 90010017 อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน
ยืนยันแล้ว
16 550014 90010018 บ้านน้ำกระจาย
ยืนยันแล้ว
17 550015 90010019 บ้านดอนขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
18 550016 90010020 บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
19 550133 90010021 วัดกลาง
ยืนยันแล้ว
20 550134 90010022 วัดกระดังงา
ยืนยันแล้ว
21 550145 90010023 บ้านท่าคุระ
ยืนยันแล้ว
22 550137 90010024 วัดโคกโพธิ์
ยืนยันแล้ว
23 550138 90010025 ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220
ยืนยันแล้ว
24 550139 90010026 วัดประดู่หอม
ยืนยันแล้ว
25 550130 90010027 วัดธรรมประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
26 550127 90010028 วัดศรีไชย
ยืนยันแล้ว
27 550128 90010029 วัดคูขุด
ยืนยันแล้ว
28 550129 90010030 วัดแหลมวัง
ยืนยันแล้ว
29 550126 90010031 ในเมือง
ยืนยันแล้ว
30 550125 90010032 บ้านจะทิ้งพระ
ยืนยันแล้ว
31 550144 90010034 วัดนางเหล้า
ยืนยันแล้ว
32 550143 90010035 สมเด็จเจ้าพะโคะ
ยืนยันแล้ว
33 550142 90010036 วัดดีหลวง
ยืนยันแล้ว
34 550141 90010037 บ้านชะแม
ยืนยันแล้ว
35 550118 90010038 วัดโพธิ์กลาง
ยืนยันแล้ว
36 550119 90010039 วัดท่าหิน
ยืนยันแล้ว
37 550120 90010040 วัดห้วยลาด
ยืนยันแล้ว
38 550131 90010041 วัดผาสุกาวาส
ยืนยันแล้ว
39 550124 90010042 บ้านวัดใหม่
ยืนยันแล้ว
40 550123 90010043 วัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
41 550121 90010044 ชุมชนบ้านบ่อประดู่
ยืนยันแล้ว
42 550122 90010045 วัดจันทน์
ยืนยันแล้ว
43 550140 90010046 วัดพังกก
ยืนยันแล้ว
44 550135 90010047 วัดประเจียก
ยืนยันแล้ว
45 550136 90010048 วัดสนามไชย
ยืนยันแล้ว
46 550111 90010049 ราชประชานุเคราะห์ 11
ยืนยันแล้ว
47 550085 90010050 วัดหัวคุ้ง
ยืนยันแล้ว
48 550110 90010051 บ้านมาบหัวทีง
ยืนยันแล้ว
49 550107 90010052 วัดทุ่งสงวน
ยืนยันแล้ว
50 550109 90010054 บ้านแม่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
51 550079 90010055 วัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร)
ยืนยันแล้ว
52 550082 90010056 บ้านดอนแบก
ยืนยันแล้ว
53 550086 90010058 บ้านมาบบัว
ยืนยันแล้ว
54 550087 90010059 วัดศาลาหลวงบน
ยืนยันแล้ว
55 550088 90010060 ท่าบอนมิตรภาพที่ 90
ยืนยันแล้ว
56 550090 90010061 บ้านรับแพรก
ยืนยันแล้ว
57 550114 90010062 วัดคลองเป็ด
ยืนยันแล้ว
58 550115 90010063 วัดศาลาหลวงล่าง
ยืนยันแล้ว
59 550102 90010064 บ้านบ่อตรุ
ยืนยันแล้ว
60 550103 90010065 วัดเจดีย์งาม
ยืนยันแล้ว
61 550104 90010066 วัดสีหยัง
ยืนยันแล้ว
62 550105 90010067 วัดประดู่
ยืนยันแล้ว
63 550083 90010068 วัดคูวา
ยืนยันแล้ว
64 550081 90010069 ชุมชนวัดบ้านขาว
ยืนยันแล้ว
65 550080 90010070 วัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38)
ยืนยันแล้ว
66 550112 90010071 วัดหัววัง
ยืนยันแล้ว
67 550113 90010073 วัดผักกูด
ยืนยันแล้ว
68 550116 90010074 บ้านขี้นาก
ยืนยันแล้ว
69 550092 90010075 วัดปากแตระ
ยืนยันแล้ว
70 550089 90010076 วัดตะพังหม้อ
ยืนยันแล้ว
71 550099 90010077 วัดหน้าเมือง
ยืนยันแล้ว
72 550093 90010078 วัดพังยาง
ยืนยันแล้ว
73 550094 90010079 วัดสามี (ปุญญมุนีอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
74 550095 90010080 ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน)
ยืนยันแล้ว
75 550076 90010082 วัดหัวเค็ด
ยืนยันแล้ว
76 550077 90010083 วัดบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
77 550078 90010084 วัดมหาการ
ยืนยันแล้ว
78 550072 90010085 บ้านระโนต (ธัญเจริญ)
ยืนยันแล้ว
79 550074 90010087 วัดจาก
ยืนยันแล้ว
80 550096 90010088 วัดเถรแก้ว
ยืนยันแล้ว
81 550097 90010089 วัดใหญ่
ยืนยันแล้ว
82 550098 90010090 วัดแจ้ง
ยืนยันแล้ว
83 550091 90010091 บ้านหน้าทอง
ยืนยันแล้ว
84 550100 90010092 วัดพังตรี
ยืนยันแล้ว
85 550101 90010093 ชุมชนวัดสามบ่อ
ยืนยันแล้ว
86 550106 90010094 วัดสน
ยืนยันแล้ว
87 550380 90010095 วัดโตนดด้วน
ยืนยันแล้ว
88 550381 90010096 วัดทุ่งบัว
ยืนยันแล้ว
89 550382 90010097 วัดแหลมบ่อท่อ
ยืนยันแล้ว
90 550383 90010098 วัดอ่าวบัว
ยืนยันแล้ว
91 550384 90010099 บ้านแหลมหาด
ยืนยันแล้ว
92 550385 90010100 ชุมชนวัดเชิงแส
ยืนยันแล้ว
93 550388 90010101 บ้านรัดปูน
ยืนยันแล้ว
94 550386 90010103 วัดกาหรํา
ยืนยันแล้ว
95 550387 90010104 วัดโรง (ขาวประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
96 550396 90010105 วัดแม่เปียะ
ยืนยันแล้ว
97 550398 90010106 บ้านต้นปริง
ยืนยันแล้ว
98 550399 90010107 บ้านนาทองสุก
ยืนยันแล้ว
99 550397 90010108 วัดโพธาราม
ยืนยันแล้ว
100 550394 90010109 บ้านควนจง
ยืนยันแล้ว
101 550395 90010110 วัดทุ่งโตนด
ยืนยันแล้ว
102 550390 90010111 วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม
ยืนยันแล้ว
103 550392 90010112 วัดนาหม่อม
ยืนยันแล้ว
104 550393 90010113 วัดพรหมประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
105 550391 90010114 วัดเนินพิจิตร
ยืนยันแล้ว
106 550465 90010115 วัดชะแล้
ยืนยันแล้ว
107 550447 90010116 วัดตาหลวงคง
ยืนยันแล้ว
108 550448 90010117 วัดเปรมศรัทธา
ยืนยันแล้ว
109 550449 90010118 วัดเลียบ
ยืนยันแล้ว
110 550450 90010119 วัดบ่อสระวิทยาทาน
ยืนยันแล้ว
111 550459 90010120 วัดดีหลวงนอก
ยืนยันแล้ว
112 550446 90010121 วัดประตูไชย
ยืนยันแล้ว
113 550442 90010122 วัดบ้านพร้าว
ยืนยันแล้ว
114 550451 90010123 วัดทํานบตางหน
ยืนยันแล้ว
115 550452 90010124 บ้านคลองท่าแตง
ยืนยันแล้ว
116 550472 90010125 บ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
117 550471 90010126 วัดบางเขียด
ยืนยันแล้ว
118 550464 90010128 วัดบ่อทรายเจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
119 550462 90010129 บ้านบางไหน
ยืนยันแล้ว
120 550460 90010130 วัดป่าขาด
ยืนยันแล้ว
121 550461 90010131 วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
122 550466 90010132 บ้านม่วงงาม
ยืนยันแล้ว
123 550467 90010133 วัดมะขามคลาน
ยืนยันแล้ว
124 550468 90010134 วัดปะโอ
ยืนยันแล้ว
125 550469 90010135 บ้านม่วงพุ่ม
ยืนยันแล้ว
126 550470 90010136 วัดประตูเขียน
ยืนยันแล้ว
127 550458 90010137 วัดป่าขวาง
ยืนยันแล้ว
128 550457 90010138 วัดห้วยพุด
ยืนยันแล้ว
129 550456 90010139 วัดหนองหอย
ยืนยันแล้ว
130 550453 90010140 วัดขนุน
ยืนยันแล้ว
131 550454 90010141 บ้านขนุน
ยืนยันแล้ว
132 550455 90010142 วัดวาส
ยืนยันแล้ว
133 550438 90010143 วัดสถิตย์ชลธาร
ยืนยันแล้ว
134 550439 90010144 วัดธรรมโฆษณ์
ยืนยันแล้ว
135 550440 90010145 วัดโลกา
ยืนยันแล้ว
136 550441 90010146 วัดบ่อปาบ
ยืนยันแล้ว
137 550445 90010147 บ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
138 550443 90010148 วัดบ่อทรัพย์
ยืนยันแล้ว
139 550444 90010149 บ้านหัวเขา
ยืนยันแล้ว