ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9001 :  สพป.สงขลา เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 550009 90010001 วัดสามกอง
ยังไม่ยืนยัน
2 550001 90010002 ชุมชนบ้านด่าน
ยังไม่ยืนยัน
3 550006 90010003 บ้านบ่ออิฐ
ยังไม่ยืนยัน
4 550017 90010004 วัดท้ายยอ
ยังไม่ยืนยัน
5 550019 90010006 วัดแหลมพ้อ
ยังไม่ยืนยัน
6 550007 90010008 วัดเกาะถํ้า
ยังไม่ยืนยัน
7 550008 90010009 วัดแช่มอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
8 550004 90010010 วัดทุ่งหวังใน
ยังไม่ยืนยัน
9 550005 90010011 บ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์)
ยังไม่ยืนยัน
10 550002 90010012 วัดอ่างทอง
ยังไม่ยืนยัน
11 550003 90010013 วัดทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน
12 550020 90010014 วิเชียรชม
ยังไม่ยืนยัน
13 550012 90010015 อนุบาลสงขลา
ยังไม่ยืนยัน
14 550011 90010016 บ้านบางดาน
ยังไม่ยืนยัน
15 550013 90010017 อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน
ยังไม่ยืนยัน
16 550014 90010018 บ้านน้ำกระจาย
ยังไม่ยืนยัน
17 550015 90010019 บ้านดอนขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
18 550016 90010020 บ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน
19 550133 90010021 วัดกลาง
ยังไม่ยืนยัน
20 550134 90010022 วัดกระดังงา
ยังไม่ยืนยัน
21 550145 90010023 บ้านท่าคุระ
ยังไม่ยืนยัน
22 550137 90010024 วัดโคกโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
23 550138 90010025 ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220
ยังไม่ยืนยัน
24 550139 90010026 วัดประดู่หอม
ยังไม่ยืนยัน
25 550130 90010027 วัดธรรมประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
26 550127 90010028 วัดศรีไชย
ยังไม่ยืนยัน
27 550128 90010029 วัดคูขุด
ยังไม่ยืนยัน
28 550129 90010030 วัดแหลมวัง
ยังไม่ยืนยัน
29 550126 90010031 ในเมือง
ยังไม่ยืนยัน
30 550125 90010032 บ้านจะทิ้งพระ
ยังไม่ยืนยัน
31 550144 90010034 วัดนางเหล้า
ยังไม่ยืนยัน
32 550143 90010035 สมเด็จเจ้าพะโคะ
ยังไม่ยืนยัน
33 550142 90010036 วัดดีหลวง
ยังไม่ยืนยัน
34 550141 90010037 บ้านชะแม
ยังไม่ยืนยัน
35 550118 90010038 วัดโพธิ์กลาง
ยังไม่ยืนยัน
36 550119 90010039 วัดท่าหิน
ยังไม่ยืนยัน
37 550120 90010040 วัดห้วยลาด
ยังไม่ยืนยัน
38 550131 90010041 วัดผาสุกาวาส
ยังไม่ยืนยัน
39 550124 90010042 บ้านวัดใหม่
ยังไม่ยืนยัน
40 550123 90010043 วัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
41 550121 90010044 ชุมชนบ้านบ่อประดู่
ยังไม่ยืนยัน
42 550122 90010045 วัดจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
43 550140 90010046 วัดพังกก
ยังไม่ยืนยัน
44 550135 90010047 วัดประเจียก
ยังไม่ยืนยัน
45 550136 90010048 วัดสนามไชย
ยังไม่ยืนยัน
46 550111 90010049 ราชประชานุเคราะห์ 11
ยังไม่ยืนยัน
47 550085 90010050 วัดหัวคุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
48 550110 90010051 บ้านมาบหัวทีง
ยังไม่ยืนยัน
49 550107 90010052 วัดทุ่งสงวน
ยังไม่ยืนยัน
50 550109 90010054 บ้านแม่ใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
51 550079 90010055 วัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
52 550082 90010056 บ้านดอนแบก
ยังไม่ยืนยัน
53 550086 90010058 บ้านมาบบัว
ยังไม่ยืนยัน
54 550087 90010059 วัดศาลาหลวงบน
ยังไม่ยืนยัน
55 550088 90010060 ท่าบอนมิตรภาพที่ 90
ยังไม่ยืนยัน
56 550090 90010061 บ้านรับแพรก
ยังไม่ยืนยัน
57 550114 90010062 วัดคลองเป็ด
ยังไม่ยืนยัน
58 550115 90010063 วัดศาลาหลวงล่าง
ยังไม่ยืนยัน
59 550102 90010064 บ้านบ่อตรุ
ยังไม่ยืนยัน
60 550103 90010065 วัดเจดีย์งาม
ยังไม่ยืนยัน
61 550104 90010066 วัดสีหยัง
ยังไม่ยืนยัน
62 550105 90010067 วัดประดู่
ยังไม่ยืนยัน
63 550083 90010068 วัดคูวา
ยังไม่ยืนยัน
64 550081 90010069 ชุมชนวัดบ้านขาว
ยังไม่ยืนยัน
65 550080 90010070 วัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38)
ยังไม่ยืนยัน
66 550112 90010071 วัดหัววัง
ยังไม่ยืนยัน
67 550113 90010073 วัดผักกูด
ยังไม่ยืนยัน
68 550116 90010074 บ้านขี้นาก
ยังไม่ยืนยัน
69 550092 90010075 วัดปากแตระ
ยังไม่ยืนยัน
70 550089 90010076 วัดตะพังหม้อ
ยังไม่ยืนยัน
71 550099 90010077 วัดหน้าเมือง
ยังไม่ยืนยัน
72 550093 90010078 วัดพังยาง
ยังไม่ยืนยัน
73 550094 90010079 วัดสามี (ปุญญมุนีอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
74 550095 90010080 ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน)
ยังไม่ยืนยัน
75 550076 90010082 วัดหัวเค็ด
ยังไม่ยืนยัน
76 550077 90010083 วัดบ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
77 550078 90010084 วัดมหาการ
ยังไม่ยืนยัน
78 550072 90010085 บ้านระโนต (ธัญเจริญ)
ยังไม่ยืนยัน
79 550074 90010087 วัดจาก
ยังไม่ยืนยัน
80 550096 90010088 วัดเถรแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
81 550097 90010089 วัดใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
82 550098 90010090 วัดแจ้ง
ยังไม่ยืนยัน
83 550091 90010091 บ้านหน้าทอง
ยังไม่ยืนยัน
84 550100 90010092 วัดพังตรี
ยังไม่ยืนยัน
85 550101 90010093 ชุมชนวัดสามบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
86 550106 90010094 วัดสน
ยังไม่ยืนยัน
87 550380 90010095 วัดโตนดด้วน
ยังไม่ยืนยัน
88 550381 90010096 วัดทุ่งบัว
ยังไม่ยืนยัน
89 550382 90010097 วัดแหลมบ่อท่อ
ยังไม่ยืนยัน
90 550383 90010098 วัดอ่าวบัว
ยังไม่ยืนยัน
91 550384 90010099 บ้านแหลมหาด
ยังไม่ยืนยัน
92 550385 90010100 ชุมชนวัดเชิงแส
ยังไม่ยืนยัน
93 550388 90010101 บ้านรัดปูน
ยังไม่ยืนยัน
94 550386 90010103 วัดกาหรํา
ยังไม่ยืนยัน
95 550387 90010104 วัดโรง (ขาวประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
96 550396 90010105 วัดแม่เปียะ
ยังไม่ยืนยัน
97 550398 90010106 บ้านต้นปริง
ยังไม่ยืนยัน
98 550399 90010107 บ้านนาทองสุก
ยังไม่ยืนยัน
99 550397 90010108 วัดโพธาราม
ยังไม่ยืนยัน
100 550394 90010109 บ้านควนจง
ยังไม่ยืนยัน
101 550395 90010110 วัดทุ่งโตนด
ยังไม่ยืนยัน
102 550390 90010111 วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม
ยังไม่ยืนยัน
103 550392 90010112 วัดนาหม่อม
ยังไม่ยืนยัน
104 550393 90010113 วัดพรหมประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
105 550391 90010114 วัดเนินพิจิตร
ยังไม่ยืนยัน
106 550465 90010115 วัดชะแล้
ยังไม่ยืนยัน
107 550447 90010116 วัดตาหลวงคง
ยังไม่ยืนยัน
108 550448 90010117 วัดเปรมศรัทธา
ยังไม่ยืนยัน
109 550449 90010118 วัดเลียบ
ยังไม่ยืนยัน
110 550450 90010119 วัดบ่อสระวิทยาทาน
ยังไม่ยืนยัน
111 550459 90010120 วัดดีหลวงนอก
ยังไม่ยืนยัน
112 550446 90010121 วัดประตูไชย
ยังไม่ยืนยัน
113 550442 90010122 วัดบ้านพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
114 550451 90010123 วัดทํานบตางหน
ยังไม่ยืนยัน
115 550452 90010124 บ้านคลองท่าแตง
ยังไม่ยืนยัน
116 550472 90010125 บ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
117 550471 90010126 วัดบางเขียด
ยังไม่ยืนยัน
118 550464 90010128 วัดบ่อทรายเจริญธรรม
ยังไม่ยืนยัน
119 550462 90010129 บ้านบางไหน
ยังไม่ยืนยัน
120 550460 90010130 วัดป่าขาด
ยังไม่ยืนยัน
121 550461 90010131 วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
122 550466 90010132 บ้านม่วงงาม
ยังไม่ยืนยัน
123 550467 90010133 วัดมะขามคลาน
ยังไม่ยืนยัน
124 550468 90010134 วัดปะโอ
ยังไม่ยืนยัน
125 550469 90010135 บ้านม่วงพุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
126 550470 90010136 วัดประตูเขียน
ยังไม่ยืนยัน
127 550458 90010137 วัดป่าขวาง
ยังไม่ยืนยัน
128 550457 90010138 วัดห้วยพุด
ยังไม่ยืนยัน
129 550456 90010139 วัดหนองหอย
ยังไม่ยืนยัน
130 550453 90010140 วัดขนุน
ยังไม่ยืนยัน
131 550454 90010141 บ้านขนุน
ยังไม่ยืนยัน
132 550455 90010142 วัดวาส
ยังไม่ยืนยัน
133 550438 90010143 วัดสถิตย์ชลธาร
ยังไม่ยืนยัน
134 550439 90010144 วัดธรรมโฆษณ์
ยังไม่ยืนยัน
135 550440 90010145 วัดโลกา
ยังไม่ยืนยัน
136 550441 90010146 วัดบ่อปาบ
ยังไม่ยืนยัน
137 550445 90010147 บ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
138 550443 90010148 วัดบ่อทรัพย์
ยังไม่ยืนยัน
139 550444 90010149 บ้านหัวเขา
ยังไม่ยืนยัน