ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9003 :  สพป.สงขลา เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 550246 90030001 วัดขุนตัดหวาย
ยังไม่ยืนยัน
2 550251 90030002 บ้านทุ่งนาเคียน
ยังไม่ยืนยัน
3 550254 90030003 ชุมชนวัดควนมีด
ยังไม่ยืนยัน
4 550256 90030004 วัดช่องเขา
ยังไม่ยืนยัน
5 550259 90030005 บ้านควนหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
6 550249 90030006 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
7 550272 90030007 วัดนาปรือ
ยังไม่ยืนยัน
8 550276 90030008 บ้านโหนด
ยังไม่ยืนยัน
9 550252 90030009 บ้านทุ่งครก
ยังไม่ยืนยัน
10 550248 90030010 บ้านแค
ยังไม่ยืนยัน
11 550250 90030011 บ้านคูนายสังข์
ยังไม่ยืนยัน
12 550245 90030012 บ้านเขาจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
13 550239 90030013 ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222
ยังไม่ยืนยัน
14 550242 90030014 ชุมชนบ้านทางควาย
ยังไม่ยืนยัน
15 550244 90030015 บ้านปากช่อง
ยังไม่ยืนยัน
16 550237 90030016 บ้านป่างาม
ยังไม่ยืนยัน
17 550230 90030017 บ้านตลิ่งชัน
ยังไม่ยืนยัน
18 550232 90030018 บ้านนนท์
ยังไม่ยืนยัน
19 550233 90030019 บ้านสุเหร่า
ยังไม่ยืนยัน
20 550262 90030020 บ้านช้างคลอด
ยังไม่ยืนยัน
21 550263 90030021 บ้านท่าหมาก
ยังไม่ยืนยัน
22 550266 90030022 บ้านสะพานหัก
ยังไม่ยืนยัน
23 550268 90030023 กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ
ยังไม่ยืนยัน
24 550269 90030024 เหมืองควนกรด
ยังไม่ยืนยัน
25 550277 90030025 บ้านแพร้ว
ยังไม่ยืนยัน
26 550238 90030026 ชุมชนบ้านนาทับ
ยังไม่ยืนยัน
27 550240 90030027 บ้านท่าคลอง
ยังไม่ยืนยัน
28 550243 90030028 บ้านปากบางนาทับ
ยังไม่ยืนยัน
29 550241 90030029 บ้านม้างอน
ยังไม่ยืนยัน
30 550271 90030030 วัดประจ่า
ยังไม่ยืนยัน
31 550273 90030031 บ้านเกาะทาก
ยังไม่ยืนยัน
32 550275 90030032 บ้านควนขี้แรด
ยังไม่ยืนยัน
33 550278 90030033 บ้านหว้าหลัง
ยังไม่ยืนยัน
34 550279 90030034 บ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
35 550253 90030036 บ้านคลองแงะ
ยังไม่ยืนยัน
36 550247 90030037 ชุมชนวัดน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
37 550267 90030038 บ้านนํ้าเค็ม
ยังไม่ยืนยัน
38 550228 90030039 บ้านนา
ยังไม่ยืนยัน
39 550235 90030040 บ้านโคกม้า
ยังไม่ยืนยัน
40 550264 90030041 บ้านลางา
ยังไม่ยืนยัน
41 550274 90030042 วัดบ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
42 550258 90030043 บ้านป่าชิง
ยังไม่ยืนยัน
43 550255 90030044 วัดทุ่งพระ
ยังไม่ยืนยัน
44 550234 90030045 บ้านเลียบ
ยังไม่ยืนยัน
45 550236 90030046 บ้านบ่อโชน
ยังไม่ยืนยัน
46 550231 90030047 บ้านปากบาง
ยังไม่ยืนยัน
47 550229 90030048 บ้านสะกอม
ยังไม่ยืนยัน
48 550261 90030049 ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
ยังไม่ยืนยัน
49 550265 90030050 บ้านทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน
50 550270 90030051 วัดเกษมรัตน์
ยังไม่ยืนยัน
51 550300 90030053 บ้านเก่า
ยังไม่ยืนยัน
52 550295 90030054 อายุรกิจโกศล
ยังไม่ยืนยัน
53 550290 90030055 วัดลําพดจินดาราม
ยังไม่ยืนยัน
54 550293 90030056 บ้านลำชิง
ยังไม่ยืนยัน
55 550294 90030057 บ้านโต้นนท์
ยังไม่ยืนยัน
56 550288 90030058 ชุมชนวัดปลักชะเมา
ยังไม่ยืนยัน
57 550291 90030059 บ้านวังบวบ
ยังไม่ยืนยัน
58 550304 90030060 วัดวังไทร
ยังไม่ยืนยัน
59 550306 90030061 บ้านกะทิง
ยังไม่ยืนยัน
60 550308 90030062 วัดบ้านลุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
61 550281 90030063 วัดท่าประดู่
ยังไม่ยืนยัน
62 550284 90030064 วัดทุ่งข่า
ยังไม่ยืนยัน
63 550285 90030065 บ้านพอบิด
ยังไม่ยืนยัน
64 550287 90030066 บ้านลําลอง
ยังไม่ยืนยัน
65 550280 90030067 บ้านนาทวี
ยังไม่ยืนยัน
66 550282 90030068 บ้านทุ่งนํ้าขาว
ยังไม่ยืนยัน
67 550283 90030069 บ้านเคลียง
ยังไม่ยืนยัน
68 550286 90030070 บ้านวังใหญ่ปลายรํา
ยังไม่ยืนยัน
69 550289 90030071 วัดนาหมอศรี
ยังไม่ยืนยัน
70 550292 90030072 บ้านโมย
ยังไม่ยืนยัน
71 550312 90030073 ทองอยู่นุตกูล
ยังไม่ยืนยัน
72 550309 90030074 บ้านพรุหวา
ยังไม่ยืนยัน
73 550310 90030075 บ้านประกอบ
ยังไม่ยืนยัน
74 550302 90030076 บ้านคลองกวางเขาวัง
ยังไม่ยืนยัน
75 550301 90030077 บ้านสม็อง
ยังไม่ยืนยัน
76 550297 90030078 บ้านป่าเร็ด
ยังไม่ยืนยัน
77 550298 90030079 บ้านนาปรัง
ยังไม่ยืนยัน
78 550303 90030080 ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
ยังไม่ยืนยัน
79 550305 90030081 บ้านสะพานเคียน
ยังไม่ยืนยัน
80 550307 90030082 บ้านป็อง
ยังไม่ยืนยัน
81 550311 90030083 ประสิทธิ์ทวีสิน 2
ยังไม่ยืนยัน
82 550209 90030084 บ้านพรุตู
ยังไม่ยืนยัน
83 550210 90030085 บ้านบ่อนํ้าส้ม
ยังไม่ยืนยัน
84 550211 90030086 วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149
ยังไม่ยืนยัน
85 550212 90030087 บ้านโคกพยอม
ยังไม่ยืนยัน
86 550213 90030088 บ้านกรงอิตํา
ยังไม่ยืนยัน
87 550193 90030089 บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
88 550194 90030090 บ้านควนหรัน
ยังไม่ยืนยัน
89 550195 90030091 บ้านนาจวก
ยังไม่ยืนยัน
90 550197 90030092 บ้านกระอาน
ยังไม่ยืนยัน
91 550223 90030093 บ้านโคกกอ
ยังไม่ยืนยัน
92 550188 90030094 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
ยังไม่ยืนยัน
93 550189 90030095 นิคมสร้างตนเองเทพา 2
ยังไม่ยืนยัน
94 550190 90030096 นิคมสร้างตนเองเทพา 3
ยังไม่ยืนยัน
95 550192 90030097 บ้านหนองสาหร่าย
ยังไม่ยืนยัน
96 550222 90030098 บ้านท่าม่วง
ยังไม่ยืนยัน
97 550196 90030099 บ้านพรุชิง
ยังไม่ยืนยัน
98 550181 90030100 บ้านเทพา
ยังไม่ยืนยัน
99 550182 90030101 วัดเทพาไพโรจน์
ยังไม่ยืนยัน
100 550183 90030102 บ้านพระพุทธ
ยังไม่ยืนยัน
101 550186 90030103 บ้านป่ากอ
ยังไม่ยืนยัน
102 550187 90030104 บ้านป่าโอน
ยังไม่ยืนยัน
103 550191 90030105 นิคมสร้างตนเองเทพา 4
ยังไม่ยืนยัน
104 550221 90030106 บ้านคลองขุด
ยังไม่ยืนยัน
105 550224 90030107 บ้านตาแปด
ยังไม่ยืนยัน
106 550225 90030108 บ้านควนตีหมุน
ยังไม่ยืนยัน
107 550226 90030109 บ้านตูหยง
ยังไม่ยืนยัน
108 550185 90030110 บ้านบ่อเตย
ยังไม่ยืนยัน
109 550227 90030111 บ้านเกาะแลหนัง
ยังไม่ยืนยัน
110 550184 90030112 บ้านคลองประดู่
ยังไม่ยืนยัน
111 550198 90030113 บ้านแม่ที
ยังไม่ยืนยัน
112 550199 90030114 บ้านลำไพล
ยังไม่ยืนยัน
113 550200 90030115 บ้านลำเปา
ยังไม่ยืนยัน
114 550201 90030116 บ้านทุ่งโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
115 550202 90030117 บ้านท่าไทร
ยังไม่ยืนยัน
116 550203 90030118 วัดปริก
ยังไม่ยืนยัน
117 550204 90030119 บ้านควนเจดีย์
ยังไม่ยืนยัน
118 550205 90030120 ลําไพลราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
119 550206 90030121 บ้านควนหมาก
ยังไม่ยืนยัน
120 550207 90030122 บ้านวังใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
121 550208 90030123 วัดคลองยอ
ยังไม่ยืนยัน
122 550217 90030124 บ้านม่วงถํ้า
ยังไม่ยืนยัน
123 550218 90030125 วัดคงคาสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
124 550219 90030126 บ้านแซะ
ยังไม่ยืนยัน
125 550220 90030127 บ้านเขาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
126 550214 90030128 บ้านพรุหลุมพี
ยังไม่ยืนยัน
127 550215 90030129 บ้านปากบางสะกอม
ยังไม่ยืนยัน
128 550216 90030130 บ้านสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
129 550328 90030131 บ้านทุ่งไพล
ยังไม่ยืนยัน
130 550333 90030132 บ้านถํ้าตลอด
ยังไม่ยืนยัน
131 550334 90030133 มหิดล
ยังไม่ยืนยัน
132 550335 90030134 บ้านทัพหลวง
ยังไม่ยืนยัน
133 550336 90030135 บ้านห้วยเต่า
ยังไม่ยืนยัน
134 550329 90030136 บ้านคูหา
ยังไม่ยืนยัน
135 550331 90030137 บ้านล่องควน
ยังไม่ยืนยัน
136 550332 90030138 บ้านทับยาง
ยังไม่ยืนยัน
137 550337 90030139 บ้านคอลอมุดอ
ยังไม่ยืนยัน
138 550338 90030140 บ้านมุนี
ยังไม่ยืนยัน
139 550340 90030141 บ้านนาจะแหน
ยังไม่ยืนยัน
140 550324 90030142 บ้านโคกตก
ยังไม่ยืนยัน
141 550325 90030143 บ้านโคกสิเหรง
ยังไม่ยืนยัน
142 550327 90030144 บ้านฉลุง
ยังไม่ยืนยัน
143 550330 90030145 บ้านตะเคียนทอง
ยังไม่ยืนยัน
144 550339 90030146 บ้านเมาะลาแต
ยังไม่ยืนยัน
145 550341 90030147 บ้านสุโสะ
ยังไม่ยืนยัน
146 550317 90030148 บ้านนาม่วง
ยังไม่ยืนยัน
147 550318 90030149 ชุมชนบ้านนากัน
ยังไม่ยืนยัน
148 550319 90030150 บ้านห้วยบอน
ยังไม่ยืนยัน
149 550342 90030151 ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1
ยังไม่ยืนยัน
150 550343 90030152 บ้านบาโหย
ยังไม่ยืนยัน
151 550313 90030153 บ้านท่า
ยังไม่ยืนยัน
152 550314 90030154 อุทยานอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
153 550315 90030155 บ้านควนหรัน
ยังไม่ยืนยัน
154 550316 90030156 บ้านเก่า
ยังไม่ยืนยัน
155 550320 90030157 สะบ้าย้อย
ยังไม่ยืนยัน
156 550321 90030158 บ้านทําเนียบ
ยังไม่ยืนยัน
157 550322 90030159 บ้านบ่อทอง
ยังไม่ยืนยัน
158 550323 90030160 บ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
159 550326 90030161 บ้านปลักบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
160 550357 90030162 วัดเขามีเกียรติ
ยังไม่ยืนยัน
161 550358 90030163 บ้านสํานักหว้า
ยังไม่ยืนยัน
162 550359 90030164 ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)
ยังไม่ยืนยัน
163 550361 90030165 บ้านท่าโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
164 550362 90030166 วัดสองพี่น้อง
ยังไม่ยืนยัน
165 550345 90030167 บ่อเกดวิจิตรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
166 550349 90030168 ชาติตระการโกศล
ยังไม่ยืนยัน
167 550344 90030169 วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
168 550375 90030170 บ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
169 550376 90030171 บ้านตะเคียนเภา
ยังไม่ยืนยัน
170 550377 90030172 บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
171 550378 90030173 บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
172 550379 90030174 บ้านควนเสม็ด
ยังไม่ยืนยัน
173 550373 90030175 บ้านหัวถนน
ยังไม่ยืนยัน
174 550374 90030176 บ้านยางเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
175 550351 90030177 สังวาลย์วิท ๒
ยังไม่ยืนยัน
176 550352 90030178 บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑
ยังไม่ยืนยัน
177 550346 90030179 บ้านท่าข่อย
ยังไม่ยืนยัน
178 550347 90030180 บ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
179 550348 90030181 ชุมชนบ้านปาดัง
ยังไม่ยืนยัน
180 550350 90030182 สมาคมไทยผลิตยา 2
ยังไม่ยืนยัน
181 550354 90030183 บ้านพังลา
ยังไม่ยืนยัน
182 550355 90030184 บ้านระตะ
ยังไม่ยืนยัน
183 550356 90030185 บ้านคลองแงะ
ยังไม่ยืนยัน
184 550360 90030186 วัดม่วงก็อง
ยังไม่ยืนยัน
185 550363 90030187 วัดศรีวิเทศสังฆาราม
ยังไม่ยืนยัน
186 550364 90030188 บ้านพรุเตียว
ยังไม่ยืนยัน
187 550365 90030189 บ้านสํานักขาม
ยังไม่ยืนยัน
188 550370 90030190 บ้านหน่ำฮั้ว
ยังไม่ยืนยัน
189 550372 90030191 บ้านทับโกบ
ยังไม่ยืนยัน
190 550366 90030192 บ้านนํ้าลัด
ยังไม่ยืนยัน
191 550367 90030193 บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
192 550368 90030194 วัดห้วยคู
ยังไม่ยืนยัน
193 550369 90030195 บ้านเกาะค่าง
ยังไม่ยืนยัน
194 550371 90030196 บ้านควนตานี
ยังไม่ยืนยัน