ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9003 :  สพป.สงขลา เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 550246 90030001 วัดขุนตัดหวาย
ยืนยันแล้ว
2 550251 90030002 บ้านทุ่งนาเคียน
ยืนยันแล้ว
3 550254 90030003 ชุมชนวัดควนมีด
ยืนยันแล้ว
4 550256 90030004 วัดช่องเขา
ยืนยันแล้ว
5 550259 90030005 บ้านควนหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
6 550249 90030006 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์
ยืนยันแล้ว
7 550272 90030007 วัดนาปรือ
ยืนยันแล้ว
8 550276 90030008 บ้านโหนด
ยืนยันแล้ว
9 550252 90030009 บ้านทุ่งครก
ยืนยันแล้ว
10 550248 90030010 บ้านแค
ยืนยันแล้ว
11 550250 90030011 บ้านคูนายสังข์
ยืนยันแล้ว
12 550245 90030012 บ้านเขาจันทร์
ยืนยันแล้ว
13 550239 90030013 ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222
ยืนยันแล้ว
14 550242 90030014 ชุมชนบ้านทางควาย
ยืนยันแล้ว
15 550244 90030015 บ้านปากช่อง
ยืนยันแล้ว
16 550237 90030016 บ้านป่างาม
ยืนยันแล้ว
17 550230 90030017 บ้านตลิ่งชัน
ยืนยันแล้ว
18 550232 90030018 บ้านนนท์
ยืนยันแล้ว
19 550233 90030019 บ้านสุเหร่า
ยืนยันแล้ว
20 550262 90030020 บ้านช้างคลอด
ยืนยันแล้ว
21 550263 90030021 บ้านท่าหมาก
ยืนยันแล้ว
22 550266 90030022 บ้านสะพานหัก
ยืนยันแล้ว
23 550268 90030023 กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ
ยืนยันแล้ว
24 550269 90030024 เหมืองควนกรด
ยืนยันแล้ว
25 550277 90030025 บ้านแพร้ว
ยืนยันแล้ว
26 550238 90030026 ชุมชนบ้านนาทับ
ยืนยันแล้ว
27 550240 90030027 บ้านท่าคลอง
ยืนยันแล้ว
28 550243 90030028 บ้านปากบางนาทับ
ยืนยันแล้ว
29 550241 90030029 บ้านม้างอน
ยืนยันแล้ว
30 550271 90030030 วัดประจ่า
ยืนยันแล้ว
31 550273 90030031 บ้านเกาะทาก
ยืนยันแล้ว
32 550275 90030032 บ้านควนขี้แรด
ยืนยันแล้ว
33 550278 90030033 บ้านหว้าหลัง
ยืนยันแล้ว
34 550279 90030034 บ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
35 550253 90030036 บ้านคลองแงะ
ยืนยันแล้ว
36 550247 90030037 ชุมชนวัดน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
37 550267 90030038 บ้านนํ้าเค็ม
ยืนยันแล้ว
38 550228 90030039 บ้านนา
ยืนยันแล้ว
39 550235 90030040 บ้านโคกม้า
ยืนยันแล้ว
40 550264 90030041 บ้านลางา
ยืนยันแล้ว
41 550274 90030042 วัดบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
42 550258 90030043 บ้านป่าชิง
ยืนยันแล้ว
43 550255 90030044 วัดทุ่งพระ
ยืนยันแล้ว
44 550234 90030045 บ้านเลียบ
ยืนยันแล้ว
45 550236 90030046 บ้านบ่อโชน
ยืนยันแล้ว
46 550231 90030047 บ้านปากบาง
ยืนยันแล้ว
47 550229 90030048 บ้านสะกอม
ยืนยันแล้ว
48 550261 90030049 ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
ยืนยันแล้ว
49 550265 90030050 บ้านทรายขาว
ยืนยันแล้ว
50 550270 90030051 วัดเกษมรัตน์
ยืนยันแล้ว
51 550300 90030053 บ้านเก่า
ยืนยันแล้ว
52 550295 90030054 อายุรกิจโกศล
ยืนยันแล้ว
53 550290 90030055 วัดลําพดจินดาราม
ยืนยันแล้ว
54 550293 90030056 บ้านลำชิง
ยืนยันแล้ว
55 550294 90030057 บ้านโต้นนท์
ยืนยันแล้ว
56 550288 90030058 ชุมชนวัดปลักชะเมา
ยืนยันแล้ว
57 550291 90030059 บ้านวังบวบ
ยืนยันแล้ว
58 550304 90030060 วัดวังไทร
ยืนยันแล้ว
59 550306 90030061 บ้านกะทิง
ยืนยันแล้ว
60 550308 90030062 วัดบ้านลุ่ม
ยืนยันแล้ว
61 550281 90030063 วัดท่าประดู่
ยืนยันแล้ว
62 550284 90030064 วัดทุ่งข่า
ยืนยันแล้ว
63 550285 90030065 บ้านพอบิด
ยืนยันแล้ว
64 550287 90030066 บ้านลําลอง
ยืนยันแล้ว
65 550280 90030067 บ้านนาทวี
ยืนยันแล้ว
66 550282 90030068 บ้านทุ่งนํ้าขาว
ยืนยันแล้ว
67 550283 90030069 บ้านเคลียง
ยืนยันแล้ว
68 550286 90030070 บ้านวังใหญ่ปลายรํา
ยืนยันแล้ว
69 550289 90030071 วัดนาหมอศรี
ยืนยันแล้ว
70 550292 90030072 บ้านโมย
ยืนยันแล้ว
71 550312 90030073 ทองอยู่นุตกูล
ยืนยันแล้ว
72 550309 90030074 บ้านพรุหวา
ยืนยันแล้ว
73 550310 90030075 บ้านประกอบ
ยืนยันแล้ว
74 550302 90030076 บ้านคลองกวางเขาวัง
ยืนยันแล้ว
75 550301 90030077 บ้านสม็อง
ยืนยันแล้ว
76 550297 90030078 บ้านป่าเร็ด
ยืนยันแล้ว
77 550298 90030079 บ้านนาปรัง
ยืนยันแล้ว
78 550303 90030080 ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
ยืนยันแล้ว
79 550305 90030081 บ้านสะพานเคียน
ยืนยันแล้ว
80 550307 90030082 บ้านป็อง
ยืนยันแล้ว
81 550311 90030083 ประสิทธิ์ทวีสิน 2
ยืนยันแล้ว
82 550209 90030084 บ้านพรุตู
ยืนยันแล้ว
83 550210 90030085 บ้านบ่อนํ้าส้ม
ยืนยันแล้ว
84 550211 90030086 วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149
ยืนยันแล้ว
85 550212 90030087 บ้านโคกพยอม
ยืนยันแล้ว
86 550213 90030088 บ้านกรงอิตํา
ยืนยันแล้ว
87 550193 90030089 บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
88 550194 90030090 บ้านควนหรัน
ยืนยันแล้ว
89 550195 90030091 บ้านนาจวก
ยืนยันแล้ว
90 550197 90030092 บ้านกระอาน
ยืนยันแล้ว
91 550223 90030093 บ้านโคกกอ
ยืนยันแล้ว
92 550188 90030094 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
ยืนยันแล้ว
93 550189 90030095 นิคมสร้างตนเองเทพา 2
ยืนยันแล้ว
94 550190 90030096 นิคมสร้างตนเองเทพา 3
ยืนยันแล้ว
95 550192 90030097 บ้านหนองสาหร่าย
ยืนยันแล้ว
96 550222 90030098 บ้านท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
97 550196 90030099 บ้านพรุชิง
ยืนยันแล้ว
98 550181 90030100 บ้านเทพา
ยืนยันแล้ว
99 550182 90030101 วัดเทพาไพโรจน์
ยืนยันแล้ว
100 550183 90030102 บ้านพระพุทธ
ยืนยันแล้ว
101 550186 90030103 บ้านป่ากอ
ยืนยันแล้ว
102 550187 90030104 บ้านป่าโอน
ยืนยันแล้ว
103 550191 90030105 นิคมสร้างตนเองเทพา 4
ยืนยันแล้ว
104 550221 90030106 บ้านคลองขุด
ยืนยันแล้ว
105 550224 90030107 บ้านตาแปด
ยืนยันแล้ว
106 550225 90030108 บ้านควนตีหมุน
ยืนยันแล้ว
107 550226 90030109 บ้านตูหยง
ยืนยันแล้ว
108 550185 90030110 บ้านบ่อเตย
ยืนยันแล้ว
109 550227 90030111 บ้านเกาะแลหนัง
ยืนยันแล้ว
110 550184 90030112 บ้านคลองประดู่
ยืนยันแล้ว
111 550198 90030113 บ้านแม่ที
ยืนยันแล้ว
112 550199 90030114 บ้านลำไพล
ยืนยันแล้ว
113 550200 90030115 บ้านลำเปา
ยืนยันแล้ว
114 550201 90030116 บ้านทุ่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
115 550202 90030117 บ้านท่าไทร
ยืนยันแล้ว
116 550203 90030118 วัดปริก
ยืนยันแล้ว
117 550204 90030119 บ้านควนเจดีย์
ยืนยันแล้ว
118 550205 90030120 ลําไพลราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
119 550206 90030121 บ้านควนหมาก
ยืนยันแล้ว
120 550207 90030122 บ้านวังใหญ่
ยืนยันแล้ว
121 550208 90030123 วัดคลองยอ
ยืนยันแล้ว
122 550217 90030124 บ้านม่วงถํ้า
ยืนยันแล้ว
123 550218 90030125 วัดคงคาสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
124 550219 90030126 บ้านแซะ
ยืนยันแล้ว
125 550220 90030127 บ้านเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
126 550214 90030128 บ้านพรุหลุมพี
ยืนยันแล้ว
127 550215 90030129 บ้านปากบางสะกอม
ยืนยันแล้ว
128 550216 90030130 บ้านสวรรค์
ยืนยันแล้ว
129 550328 90030131 บ้านทุ่งไพล
ยืนยันแล้ว
130 550333 90030132 บ้านถํ้าตลอด
ยืนยันแล้ว
131 550334 90030133 มหิดล
ยืนยันแล้ว
132 550335 90030134 บ้านทัพหลวง
ยืนยันแล้ว
133 550336 90030135 บ้านห้วยเต่า
ยืนยันแล้ว
134 550329 90030136 บ้านคูหา
ยืนยันแล้ว
135 550331 90030137 บ้านล่องควน
ยืนยันแล้ว
136 550332 90030138 บ้านทับยาง
ยืนยันแล้ว
137 550337 90030139 บ้านคอลอมุดอ
ยืนยันแล้ว
138 550338 90030140 บ้านมุนี
ยืนยันแล้ว
139 550340 90030141 บ้านนาจะแหน
ยืนยันแล้ว
140 550324 90030142 บ้านโคกตก
ยืนยันแล้ว
141 550325 90030143 บ้านโคกสิเหรง
ยืนยันแล้ว
142 550327 90030144 บ้านฉลุง
ยืนยันแล้ว
143 550330 90030145 บ้านตะเคียนทอง
ยืนยันแล้ว
144 550339 90030146 บ้านเมาะลาแต
ยืนยันแล้ว
145 550341 90030147 บ้านสุโสะ
ยืนยันแล้ว
146 550317 90030148 บ้านนาม่วง
ยืนยันแล้ว
147 550318 90030149 ชุมชนบ้านนากัน
ยืนยันแล้ว
148 550319 90030150 บ้านห้วยบอน
ยืนยันแล้ว
149 550342 90030151 ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1
ยืนยันแล้ว
150 550343 90030152 บ้านบาโหย
ยืนยันแล้ว
151 550313 90030153 บ้านท่า
ยืนยันแล้ว
152 550314 90030154 อุทยานอุทิศ
ยืนยันแล้ว
153 550315 90030155 บ้านควนหรัน
ยืนยันแล้ว
154 550316 90030156 บ้านเก่า
ยืนยันแล้ว
155 550320 90030157 สะบ้าย้อย
ยืนยันแล้ว
156 550321 90030158 บ้านทําเนียบ
ยืนยันแล้ว
157 550322 90030159 บ้านบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
158 550323 90030160 บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
159 550326 90030161 บ้านปลักบ่อ
ยืนยันแล้ว
160 550357 90030162 วัดเขามีเกียรติ
ยืนยันแล้ว
161 550358 90030163 บ้านสํานักหว้า
ยืนยันแล้ว
162 550359 90030164 ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)
ยืนยันแล้ว
163 550361 90030165 บ้านท่าโพธิ์
ยืนยันแล้ว
164 550362 90030166 วัดสองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
165 550345 90030167 บ่อเกดวิจิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
166 550349 90030168 ชาติตระการโกศล
ยืนยันแล้ว
167 550344 90030169 วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
168 550375 90030170 บ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
169 550376 90030171 บ้านตะเคียนเภา
ยืนยันแล้ว
170 550377 90030172 บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
171 550378 90030173 บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
172 550379 90030174 บ้านควนเสม็ด
ยืนยันแล้ว
173 550373 90030175 บ้านหัวถนน
ยืนยันแล้ว
174 550374 90030176 บ้านยางเกาะ
ยืนยันแล้ว
175 550351 90030177 สังวาลย์วิท ๒
ยืนยันแล้ว
176 550352 90030178 บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑
ยืนยันแล้ว
177 550346 90030179 บ้านท่าข่อย
ยืนยันแล้ว
178 550347 90030180 บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
179 550348 90030181 ชุมชนบ้านปาดัง
ยืนยันแล้ว
180 550350 90030182 สมาคมไทยผลิตยา 2
ยืนยันแล้ว
181 550354 90030183 บ้านพังลา
ยืนยันแล้ว
182 550355 90030184 บ้านระตะ
ยืนยันแล้ว
183 550356 90030185 บ้านคลองแงะ
ยืนยันแล้ว
184 550360 90030186 วัดม่วงก็อง
ยืนยันแล้ว
185 550363 90030187 วัดศรีวิเทศสังฆาราม
ยืนยันแล้ว
186 550364 90030188 บ้านพรุเตียว
ยืนยันแล้ว
187 550365 90030189 บ้านสํานักขาม
ยืนยันแล้ว
188 550370 90030190 บ้านหน่ำฮั้ว
ยืนยันแล้ว
189 550372 90030191 บ้านทับโกบ
ยืนยันแล้ว
190 550366 90030192 บ้านนํ้าลัด
ยืนยันแล้ว
191 550367 90030193 บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
192 550368 90030194 วัดห้วยคู
ยืนยันแล้ว
193 550369 90030195 บ้านเกาะค่าง
ยืนยันแล้ว
194 550371 90030196 บ้านควนตานี
ยืนยันแล้ว