ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9101 :  สพป.สตูล

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 560010 91010001 บ้านเกตรี
ยืนยันแล้ว
2 560016 91010002 บ้านวังพะเนียด
ยืนยันแล้ว
3 560037 91010003 บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
4 560038 91010004 บ้านตันหยงกลิง
ยืนยันแล้ว
5 560039 91010005 บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
6 560040 91010006 บ้านเกาะอาดัง
ยืนยันแล้ว
7 560041 91010007 บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย
ยืนยันแล้ว
8 560014 91010008 วัดหน้าเมือง
ยืนยันแล้ว
9 560017 91010010 บ้านนาแค
ยืนยันแล้ว
10 560019 91010011 บ้านคลองขุด
ยืนยันแล้ว
11 560020 91010012 บ้านเขาจีน
ยืนยันแล้ว
12 560021 91010013 บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
13 560022 91010014 บ้านท่าหิน
ยืนยันแล้ว
14 560023 91010015 บ้านนาลาน
ยืนยันแล้ว
15 560024 91010016 บ้านควนขัน
ยืนยันแล้ว
16 560029 91010017 บ้านเนินสูง
ยืนยันแล้ว
17 560006 91010018 บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
18 560005 91010020 ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์)
ยืนยันแล้ว
19 560025 91010021 บ้านเจ๊ะบิลัง
ยืนยันแล้ว
20 560028 91010022 บ้านฉลุง
ยืนยันแล้ว
21 560030 91010023 บ้านกาลันยีตัน
ยืนยันแล้ว
22 560031 91010024 บ้านบันนังปุเลา
ยืนยันแล้ว
23 560007 91010025 บ้านปาเต๊ะ
ยืนยันแล้ว
24 560004 91010026 บ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
25 560002 91010027 บ้านโคกประดู่
ยืนยันแล้ว
26 560003 91010028 บ้านกุบังจามัง
ยืนยันแล้ว
27 560001 91010029 อนุบาลเมืองสตูล
ยืนยันแล้ว
28 560027 91010030 บ้านตันหยงโป
ยืนยันแล้ว
29 560026 91010031 บ้านหาดทรายยาว
ยืนยันแล้ว
30 560032 91010032 บ้านตำมะลังเหนือ
ยืนยันแล้ว
31 560033 91010033 บ้านตำมะลังใต้
ยืนยันแล้ว
32 560013 91010035 บ้านกาลูบี
ยืนยันแล้ว
33 560011 91010036 บ้านกาเนะ
ยืนยันแล้ว
34 560012 91010037 บ้านทุ่งวิมาน
ยืนยันแล้ว
35 560009 91010038 บ้านควน
ยืนยันแล้ว
36 560035 91010039 บ้านเกาะยาว
ยืนยันแล้ว
37 560034 91010040 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
38 560018 91010041 อนุบาลสตูล
ยืนยันแล้ว
39 560124 91010042 อนุบาลควนโดน
ยืนยันแล้ว
40 560126 91010043 บ้านดูสน
ยืนยันแล้ว
41 560128 91010044 บ้านบูเกตยามู
ยืนยันแล้ว
42 560130 91010046 บ้านควนโต๊ะเหลง
ยืนยันแล้ว
43 560131 91010047 บ้านควนสตอ
ยืนยันแล้ว
44 560132 91010048 บ้านกุบังปะโหลด
ยืนยันแล้ว
45 560133 91010049 บ้านทุ่งพัฒนา
ยืนยันแล้ว
46 560134 91010050 บ้านทางงอ
ยืนยันแล้ว
47 560127 91010051 บ้านปันจอร์
ยืนยันแล้ว
48 560125 91010052 บ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147
ยืนยันแล้ว
49 560135 91010053 บ้านวังประจัน
ยืนยันแล้ว
50 560136 91010054 บ้านทุ่งมะปรัง
ยืนยันแล้ว
51 560093 91010055 อนุบาลควนกาหลง
ยืนยันแล้ว
52 560094 91010056 นิคมซอย 10
ยืนยันแล้ว
53 560095 91010057 บ้านเหนือคลอง
ยืนยันแล้ว
54 560096 91010058 บ้านเขาไคร
ยืนยันแล้ว
55 560097 91010059 บ้านควนล่อน
ยืนยันแล้ว
56 560098 91010060 บ้านห้วยน้ำดำ
ยืนยันแล้ว
57 560099 91010061 บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
58 560104 91010062 นิคมพัฒนาภาคใต้ 1
ยืนยันแล้ว
59 560092 91010063 บ้านน้ำหรา
ยืนยันแล้ว
60 560090 91010064 บ้านโตนปาหนัน
ยืนยันแล้ว
61 560091 91010065 บ้านหัวกาหมิง
ยืนยันแล้ว
62 560086 91010066 บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
ยืนยันแล้ว
63 560087 91010067 บ้านค่ายรวมมิตร
ยืนยันแล้ว
64 560088 91010068 บ้านทุ่งตำเสา
ยืนยันแล้ว
65 560089 91010069 บ้านน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
66 560100 91010070 นิคมพัฒนาภาคใต้ 2
ยืนยันแล้ว
67 560101 91010071 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3
ยืนยันแล้ว
68 560102 91010072 บ้านอุได
ยืนยันแล้ว
69 560103 91010073 นิคมพัฒนาผัง 120
ยืนยันแล้ว
70 560105 91010074 นิคมพัฒนาผัง 42
ยืนยันแล้ว
71 560137 91010075 บ้านท่าแพ
ยืนยันแล้ว
72 560138 91010076 อนุบาลท่าแพ
ยืนยันแล้ว
73 560139 91010077 บ้านสายควน
ยืนยันแล้ว
74 560140 91010078 บ้านท่าน้ำเค็มใต้
ยืนยันแล้ว
75 560142 91010079 บ้านนาแก้ว
ยืนยันแล้ว
76 560145 91010080 บ้านแป-ระใต้
ยืนยันแล้ว
77 560141 91010081 บ้านปลักหว้า
ยืนยันแล้ว
78 560146 91010082 บ้านวังปริง
ยืนยันแล้ว
79 560148 91010083 บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
80 560147 91010084 บ้านสวนเทศ
ยืนยันแล้ว
81 560144 91010085 บ้านแป-ระเหนือ
ยืนยันแล้ว
82 560143 91010086 บ้านควนเก
ยืนยันแล้ว
83 560149 91010087 บ้านสาคร
ยืนยันแล้ว
84 560150 91010088 บ้านสาครเหนือ
ยืนยันแล้ว
85 560151 91010089 บ้านทางยาง
ยืนยันแล้ว
86 560152 91010090 บ้านทุ่งริ้น
ยืนยันแล้ว
87 560153 91010091 สมาคมเลขานุการสตรี 3
ยืนยันแล้ว
88 560154 91010092 บ้านคลองสองปาก
ยืนยันแล้ว
89 560042 91010093 อนุบาลละงู
ยืนยันแล้ว
90 560043 91010094 บ้านไสใหญ่
ยืนยันแล้ว
91 560044 91010095 บ้านปิใหญ่
ยืนยันแล้ว
92 560047 91010096 บ้านโกตา
ยืนยันแล้ว
93 560050 91010097 บ้านปากปิง
ยืนยันแล้ว
94 560080 91010098 บ้านป่าฝาง
ยืนยันแล้ว
95 560081 91010099 บ้านท่าแลหลา
ยืนยันแล้ว
96 560082 91010100 บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114
ยืนยันแล้ว
97 560083 91010101 บ้านอุไร
ยืนยันแล้ว
98 560084 91010102 บ้านตูแตหรำ
ยืนยันแล้ว
99 560085 91010103 บ้านควนฟ้าแลบ
ยืนยันแล้ว
100 560059 91010104 บ้านบ่อหิน
ยืนยันแล้ว
101 560060 91010105 บ้านดาหลำ
ยืนยันแล้ว
102 560066 91010106 บ้านนาข่า
ยืนยันแล้ว
103 560067 91010107 บ้านหาญ
ยืนยันแล้ว
104 560062 91010108 บ้านนางแก้ว
ยืนยันแล้ว
105 560063 91010109 บ้านทุ่งไหม้
ยืนยันแล้ว
106 560064 91010110 บ้านหนองหอยโข่ง
ยืนยันแล้ว
107 560065 91010111 บ้านวังสายทอง
ยืนยันแล้ว
108 560061 91010112 บ้านหัวควน
ยืนยันแล้ว
109 560068 91010113 บ้านตะโละใส
ยืนยันแล้ว
110 560069 91010114 บ้านปากบารา
ยืนยันแล้ว
111 560071 91010115 บ้านบ่อเจ็ดลูก
ยืนยันแล้ว
112 560072 91010116 บ้านท่ายาง
ยืนยันแล้ว
113 560073 91010117 บ้านท่าพยอม
ยืนยันแล้ว
114 560074 91010118 บ้านเกาะบูโหลน
ยืนยันแล้ว
115 560057 91010119 บ้านโคกพะยอม
ยืนยันแล้ว
116 560070 91010120 บ้านลาหงา
ยืนยันแล้ว
117 560058 91010121 บ้านนาพญา
ยืนยันแล้ว
118 560049 91010122 บ้านห้วยมะพร้าว
ยืนยันแล้ว
119 560053 91010123 บ้านเกาะยวน
ยืนยันแล้ว
120 560045 91010124 บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
ยืนยันแล้ว
121 560046 91010125 บ้านคลองน้ำเค็ม
ยืนยันแล้ว
122 560048 91010126 บ้านห้วยไทร
ยืนยันแล้ว
123 560051 91010127 บ้านปากละงู
ยืนยันแล้ว
124 560052 91010128 บ้านในเมือง
ยืนยันแล้ว
125 560054 91010129 บ้านปากบาง
ยืนยันแล้ว
126 560055 91010130 บ้านท่าชะมวง
ยืนยันแล้ว
127 560056 91010131 บ้านบากันโต๊ะทิด
ยืนยันแล้ว
128 560079 91010132 เพียงหลวง ๔
ยืนยันแล้ว
129 560075 91010133 บ้านบุโบย
ยืนยันแล้ว
130 560076 91010134 บ้านสนกลาง
ยืนยันแล้ว
131 560077 91010135 บ้านตันหยงละไน้
ยืนยันแล้ว
132 560078 91010136 บ้านกาแบง
ยืนยันแล้ว
133 560119 91010137 บ้านขอนคลาน
ยืนยันแล้ว
134 560120 91010138 บ้านราไว
ยืนยันแล้ว
135 560121 91010139 บ้านทุ่งบุหลัง
ยืนยันแล้ว
136 560122 91010140 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ
ยืนยันแล้ว
137 560123 91010141 บ้านมะหงัง
ยืนยันแล้ว
138 560106 91010142 อนุบาลทุ่งหว้า
ยืนยันแล้ว
139 560107 91010143 วัดชมพูนิมิต
ยืนยันแล้ว
140 560109 91010144 บ้านคีรีวง
ยืนยันแล้ว
141 560110 91010145 บ้านราวปลา
ยืนยันแล้ว
142 560113 91010146 บ้านนาทอน
ยืนยันแล้ว
143 560114 91010148 บ้านวังตง
ยืนยันแล้ว
144 560115 91010149 บ้านท่าศิลา
ยืนยันแล้ว
145 560116 91010150 บ้านบารายี
ยืนยันแล้ว
146 560117 91010151 บ้านช่องไทร
ยืนยันแล้ว
147 560112 91010152 บ้านป่าแก่บ่อหิน
ยืนยันแล้ว
148 560111 91010153 วรรธนะสาร
ยืนยันแล้ว
149 560108 91010154 บ้านทุ่งดินลุ่ม
ยืนยันแล้ว
150 560161 91010155 อนุบาลมะนัง
ยืนยันแล้ว
151 560164 91010158 นิคมพัฒนาผัง 20
ยืนยันแล้ว
152 560165 91010159 บ้านวังพระเคียน
ยืนยันแล้ว
153 560155 91010160 ผังปาล์ม 1
ยืนยันแล้ว
154 560156 91010161 ผังปาล์ม 2
ยืนยันแล้ว
155 560157 91010162 ผังปาล์ม 4
ยืนยันแล้ว
156 560158 91010163 ผังปาล์ม 7
ยืนยันแล้ว
157 560159 91010164 บ้านมะนัง
ยืนยันแล้ว
158 560160 91010165 บ้านป่าพน
ยืนยันแล้ว
159 560166 91010166 ผังปาล์ม 3
ยืนยันแล้ว