ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9101 :  สพป.สตูล

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 560010 91010001 บ้านเกตรี
ยังไม่ยืนยัน
2 560016 91010002 บ้านวังพะเนียด
ยังไม่ยืนยัน
3 560037 91010003 บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
4 560038 91010004 บ้านตันหยงกลิง
ยังไม่ยืนยัน
5 560039 91010005 บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
6 560040 91010006 บ้านเกาะอาดัง
ยังไม่ยืนยัน
7 560041 91010007 บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย
ยังไม่ยืนยัน
8 560014 91010008 วัดหน้าเมือง
ยังไม่ยืนยัน
9 560017 91010010 บ้านนาแค
ยังไม่ยืนยัน
10 560019 91010011 บ้านคลองขุด
ยังไม่ยืนยัน
11 560020 91010012 บ้านเขาจีน
ยังไม่ยืนยัน
12 560021 91010013 บ้านไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
13 560022 91010014 บ้านท่าหิน
ยังไม่ยืนยัน
14 560023 91010015 บ้านนาลาน
ยังไม่ยืนยัน
15 560024 91010016 บ้านควนขัน
ยังไม่ยืนยัน
16 560029 91010017 บ้านเนินสูง
ยังไม่ยืนยัน
17 560006 91010018 บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
18 560005 91010020 ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์)
ยังไม่ยืนยัน
19 560025 91010021 บ้านเจ๊ะบิลัง
ยังไม่ยืนยัน
20 560028 91010022 บ้านฉลุง
ยังไม่ยืนยัน
21 560030 91010023 บ้านกาลันยีตัน
ยังไม่ยืนยัน
22 560031 91010024 บ้านบันนังปุเลา
ยังไม่ยืนยัน
23 560007 91010025 บ้านปาเต๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
24 560004 91010026 บ้านทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
25 560002 91010027 บ้านโคกประดู่
ยังไม่ยืนยัน
26 560003 91010028 บ้านกุบังจามัง
ยังไม่ยืนยัน
27 560001 91010029 อนุบาลเมืองสตูล
ยังไม่ยืนยัน
28 560027 91010030 บ้านตันหยงโป
ยังไม่ยืนยัน
29 560026 91010031 บ้านหาดทรายยาว
ยังไม่ยืนยัน
30 560032 91010032 บ้านตำมะลังเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
31 560033 91010033 บ้านตำมะลังใต้
ยังไม่ยืนยัน
32 560013 91010035 บ้านกาลูบี
ยังไม่ยืนยัน
33 560011 91010036 บ้านกาเนะ
ยังไม่ยืนยัน
34 560012 91010037 บ้านทุ่งวิมาน
ยังไม่ยืนยัน
35 560009 91010038 บ้านควน
ยังไม่ยืนยัน
36 560035 91010039 บ้านเกาะยาว
ยังไม่ยืนยัน
37 560034 91010040 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
38 560018 91010041 อนุบาลสตูล
ยังไม่ยืนยัน
39 560124 91010042 อนุบาลควนโดน
ยังไม่ยืนยัน
40 560126 91010043 บ้านดูสน
ยังไม่ยืนยัน
41 560128 91010044 บ้านบูเกตยามู
ยังไม่ยืนยัน
42 560130 91010046 บ้านควนโต๊ะเหลง
ยังไม่ยืนยัน
43 560131 91010047 บ้านควนสตอ
ยังไม่ยืนยัน
44 560132 91010048 บ้านกุบังปะโหลด
ยังไม่ยืนยัน
45 560133 91010049 บ้านทุ่งพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
46 560134 91010050 บ้านทางงอ
ยังไม่ยืนยัน
47 560127 91010051 บ้านปันจอร์
ยังไม่ยืนยัน
48 560125 91010052 บ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147
ยังไม่ยืนยัน
49 560135 91010053 บ้านวังประจัน
ยังไม่ยืนยัน
50 560136 91010054 บ้านทุ่งมะปรัง
ยังไม่ยืนยัน
51 560093 91010055 อนุบาลควนกาหลง
ยังไม่ยืนยัน
52 560094 91010056 นิคมซอย 10
ยังไม่ยืนยัน
53 560095 91010057 บ้านเหนือคลอง
ยังไม่ยืนยัน
54 560096 91010058 บ้านเขาไคร
ยังไม่ยืนยัน
55 560097 91010059 บ้านควนล่อน
ยังไม่ยืนยัน
56 560098 91010060 บ้านห้วยน้ำดำ
ยังไม่ยืนยัน
57 560099 91010061 บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ
ยังไม่ยืนยัน
58 560104 91010062 นิคมพัฒนาภาคใต้ 1
ยังไม่ยืนยัน
59 560092 91010063 บ้านน้ำหรา
ยังไม่ยืนยัน
60 560090 91010064 บ้านโตนปาหนัน
ยังไม่ยืนยัน
61 560091 91010065 บ้านหัวกาหมิง
ยังไม่ยืนยัน
62 560086 91010066 บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
ยังไม่ยืนยัน
63 560087 91010067 บ้านค่ายรวมมิตร
ยังไม่ยืนยัน
64 560088 91010068 บ้านทุ่งตำเสา
ยังไม่ยืนยัน
65 560089 91010069 บ้านน้ำร้อน
ยังไม่ยืนยัน
66 560100 91010070 นิคมพัฒนาภาคใต้ 2
ยังไม่ยืนยัน
67 560101 91010071 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3
ยังไม่ยืนยัน
68 560102 91010072 บ้านอุได
ยังไม่ยืนยัน
69 560103 91010073 นิคมพัฒนาผัง 120
ยังไม่ยืนยัน
70 560105 91010074 นิคมพัฒนาผัง 42
ยังไม่ยืนยัน
71 560137 91010075 บ้านท่าแพ
ยังไม่ยืนยัน
72 560138 91010076 อนุบาลท่าแพ
ยังไม่ยืนยัน
73 560139 91010077 บ้านสายควน
ยังไม่ยืนยัน
74 560140 91010078 บ้านท่าน้ำเค็มใต้
ยังไม่ยืนยัน
75 560142 91010079 บ้านนาแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
76 560145 91010080 บ้านแป-ระใต้
ยังไม่ยืนยัน
77 560141 91010081 บ้านปลักหว้า
ยังไม่ยืนยัน
78 560146 91010082 บ้านวังปริง
ยังไม่ยืนยัน
79 560148 91010083 บ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
80 560147 91010084 บ้านสวนเทศ
ยังไม่ยืนยัน
81 560144 91010085 บ้านแป-ระเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
82 560143 91010086 บ้านควนเก
ยังไม่ยืนยัน
83 560149 91010087 บ้านสาคร
ยังไม่ยืนยัน
84 560150 91010088 บ้านสาครเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
85 560151 91010089 บ้านทางยาง
ยังไม่ยืนยัน
86 560152 91010090 บ้านทุ่งริ้น
ยังไม่ยืนยัน
87 560153 91010091 สมาคมเลขานุการสตรี 3
ยังไม่ยืนยัน
88 560154 91010092 บ้านคลองสองปาก
ยังไม่ยืนยัน
89 560042 91010093 อนุบาลละงู
ยังไม่ยืนยัน
90 560043 91010094 บ้านไสใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
91 560044 91010095 บ้านปิใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
92 560047 91010096 บ้านโกตา
ยังไม่ยืนยัน
93 560050 91010097 บ้านปากปิง
ยังไม่ยืนยัน
94 560080 91010098 บ้านป่าฝาง
ยังไม่ยืนยัน
95 560081 91010099 บ้านท่าแลหลา
ยังไม่ยืนยัน
96 560082 91010100 บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114
ยังไม่ยืนยัน
97 560083 91010101 บ้านอุไร
ยังไม่ยืนยัน
98 560084 91010102 บ้านตูแตหรำ
ยังไม่ยืนยัน
99 560085 91010103 บ้านควนฟ้าแลบ
ยังไม่ยืนยัน
100 560059 91010104 บ้านบ่อหิน
ยังไม่ยืนยัน
101 560060 91010105 บ้านดาหลำ
ยังไม่ยืนยัน
102 560066 91010106 บ้านนาข่า
ยังไม่ยืนยัน
103 560067 91010107 บ้านหาญ
ยังไม่ยืนยัน
104 560062 91010108 บ้านนางแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
105 560063 91010109 บ้านทุ่งไหม้
ยังไม่ยืนยัน
106 560064 91010110 บ้านหนองหอยโข่ง
ยังไม่ยืนยัน
107 560065 91010111 บ้านวังสายทอง
ยังไม่ยืนยัน
108 560061 91010112 บ้านหัวควน
ยังไม่ยืนยัน
109 560068 91010113 บ้านตะโละใส
ยังไม่ยืนยัน
110 560069 91010114 บ้านปากบารา
ยังไม่ยืนยัน
111 560071 91010115 บ้านบ่อเจ็ดลูก
ยังไม่ยืนยัน
112 560072 91010116 บ้านท่ายาง
ยังไม่ยืนยัน
113 560073 91010117 บ้านท่าพยอม
ยังไม่ยืนยัน
114 560074 91010118 บ้านเกาะบูโหลน
ยังไม่ยืนยัน
115 560057 91010119 บ้านโคกพะยอม
ยังไม่ยืนยัน
116 560070 91010120 บ้านลาหงา
ยังไม่ยืนยัน
117 560058 91010121 บ้านนาพญา
ยังไม่ยืนยัน
118 560049 91010122 บ้านห้วยมะพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
119 560053 91010123 บ้านเกาะยวน
ยังไม่ยืนยัน
120 560045 91010124 บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
ยังไม่ยืนยัน
121 560046 91010125 บ้านคลองน้ำเค็ม
ยังไม่ยืนยัน
122 560048 91010126 บ้านห้วยไทร
ยังไม่ยืนยัน
123 560051 91010127 บ้านปากละงู
ยังไม่ยืนยัน
124 560052 91010128 บ้านในเมือง
ยังไม่ยืนยัน
125 560054 91010129 บ้านปากบาง
ยังไม่ยืนยัน
126 560055 91010130 บ้านท่าชะมวง
ยังไม่ยืนยัน
127 560056 91010131 บ้านบากันโต๊ะทิด
ยังไม่ยืนยัน
128 560079 91010132 เพียงหลวง ๔
ยังไม่ยืนยัน
129 560075 91010133 บ้านบุโบย
ยังไม่ยืนยัน
130 560076 91010134 บ้านสนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
131 560077 91010135 บ้านตันหยงละไน้
ยังไม่ยืนยัน
132 560078 91010136 บ้านกาแบง
ยังไม่ยืนยัน
133 560119 91010137 บ้านขอนคลาน
ยังไม่ยืนยัน
134 560120 91010138 บ้านราไว
ยังไม่ยืนยัน
135 560121 91010139 บ้านทุ่งบุหลัง
ยังไม่ยืนยัน
136 560122 91010140 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
137 560123 91010141 บ้านมะหงัง
ยังไม่ยืนยัน
138 560106 91010142 อนุบาลทุ่งหว้า
ยังไม่ยืนยัน
139 560107 91010143 วัดชมพูนิมิต
ยังไม่ยืนยัน
140 560109 91010144 บ้านคีรีวง
ยังไม่ยืนยัน
141 560110 91010145 บ้านราวปลา
ยังไม่ยืนยัน
142 560113 91010146 บ้านนาทอน
ยังไม่ยืนยัน
143 560114 91010148 บ้านวังตง
ยังไม่ยืนยัน
144 560115 91010149 บ้านท่าศิลา
ยังไม่ยืนยัน
145 560116 91010150 บ้านบารายี
ยังไม่ยืนยัน
146 560117 91010151 บ้านช่องไทร
ยังไม่ยืนยัน
147 560112 91010152 บ้านป่าแก่บ่อหิน
ยังไม่ยืนยัน
148 560111 91010153 วรรธนะสาร
ยังไม่ยืนยัน
149 560108 91010154 บ้านทุ่งดินลุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
150 560161 91010155 อนุบาลมะนัง
ยังไม่ยืนยัน
151 560164 91010158 นิคมพัฒนาผัง 20
ยังไม่ยืนยัน
152 560165 91010159 บ้านวังพระเคียน
ยังไม่ยืนยัน
153 560155 91010160 ผังปาล์ม 1
ยังไม่ยืนยัน
154 560156 91010161 ผังปาล์ม 2
ยังไม่ยืนยัน
155 560157 91010162 ผังปาล์ม 4
ยังไม่ยืนยัน
156 560158 91010163 ผังปาล์ม 7
ยังไม่ยืนยัน
157 560159 91010164 บ้านมะนัง
ยังไม่ยืนยัน
158 560160 91010165 บ้านป่าพน
ยังไม่ยืนยัน
159 560166 91010166 ผังปาล์ม 3
ยังไม่ยืนยัน