ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9201 :  สพป.ตรัง เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 140017 92010001 บ้านควนปริง
ยังไม่ยืนยัน
2 140018 92010002 บ้านนาป้อ
ยังไม่ยืนยัน
3 140009 92010004 วัดนิคมประทีป
ยังไม่ยืนยัน
4 140010 92010005 วัดสาริการาม
ยังไม่ยืนยัน
5 140011 92010006 มิตรภาพที่ 31
ยังไม่ยืนยัน
6 140022 92010007 วัดควนวิเศษ
ยังไม่ยืนยัน
7 140021 92010008 อนุบาลตรัง
ยังไม่ยืนยัน
8 140042 92010009 วัดไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
9 140043 92010010 วัดไพรสนฑ์
ยังไม่ยืนยัน
10 140048 92010011 ไทยรัฐวิทยา ๓๙
ยังไม่ยืนยัน
11 140052 92010015 บ้านควนสระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
12 140040 92010016 วัดศรีสุวรรณาราม
ยังไม่ยืนยัน
13 140006 92010017 วัดนานอน
ยังไม่ยืนยัน
14 140004 92010023 บ้านบางยาง
ยังไม่ยืนยัน
15 140001 92010025 บ้านคลองเต็ง
ยังไม่ยืนยัน
16 140014 92010028 วัดทุ่งหินผุด
ยังไม่ยืนยัน
17 140015 92010029 บ้านโคกชะแง้
ยังไม่ยืนยัน
18 140027 92010031 บ้านหนองเรี้ย
ยังไม่ยืนยัน
19 140028 92010032 ต้นบากราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
20 140029 92010033 วัดขุนสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
21 140024 92010034 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ยังไม่ยืนยัน
22 140031 92010037 วัดน้ำผุด
ยังไม่ยืนยัน
23 140036 92010038 บ้านห้วยเร็จ
ยังไม่ยืนยัน
24 140037 92010039 บ้านปากห้วย
ยังไม่ยืนยัน
25 140032 92010040 บ้านไร่พรุ
ยังไม่ยืนยัน
26 140033 92010041 บ้านทุ่งนา
ยังไม่ยืนยัน
27 140034 92010042 บ้านเขาหลัก
ยังไม่ยืนยัน
28 140035 92010043 บ้านด่าน
ยังไม่ยืนยัน
29 140016 92010044 วัดแจ้ง
ยังไม่ยืนยัน
30 140013 92010045 วัดเกาะมะม่วง
ยังไม่ยืนยัน
31 140030 92010047 บ้านห้วยไทร
ยังไม่ยืนยัน
32 140026 92010048 วัดโพธาราม
ยังไม่ยืนยัน
33 140045 92010050 วัดเชี่ยวชาญกิจ
ยังไม่ยืนยัน
34 140046 92010051 บ้านปากไพ
ยังไม่ยืนยัน
35 140047 92010052 บ้านกลางนา
ยังไม่ยืนยัน
36 140234 92010053 บ้านโพรงจระเข้
ยังไม่ยืนยัน
37 140221 92010054 วัดโหละคล้า
ยังไม่ยืนยัน
38 140248 92010056 วัดอัมพวัน
ยังไม่ยืนยัน
39 140240 92010057 บ้านคลองทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน
40 140241 92010058 บ้านทุ่งนา
ยังไม่ยืนยัน
41 140262 92010059 บ้านหนองชวด
ยังไม่ยืนยัน
42 140259 92010061 บ้านนาโตง
ยังไม่ยืนยัน
43 140260 92010062 บ้านนานิน
ยังไม่ยืนยัน
44 140253 92010063 บ้านคลองปะเหลียน
ยังไม่ยืนยัน
45 140254 92010064 บ้านท่าบันได
ยังไม่ยืนยัน
46 140258 92010065 บ้านควนอินทนินงาม
ยังไม่ยืนยัน
47 140244 92010066 บ้านควนเคี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
48 140245 92010067 บ้านควนยาง
ยังไม่ยืนยัน
49 140246 92010068 บ้านควนยวน
ยังไม่ยืนยัน
50 140242 92010070 บ้านทุ่งค่าย
ยังไม่ยืนยัน
51 140243 92010071 บ้านเขาไม้แก้ว
ยังไม่ยืนยัน
52 140223 92010072 บ้านยูงงาม
ยังไม่ยืนยัน
53 140238 92010073 วัดหนองเป็ด
ยังไม่ยืนยัน
54 140239 92010074 บ้านหนองชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
55 140224 92010075 วัดควนนิมิตศิลา
ยังไม่ยืนยัน
56 140225 92010076 บ้านไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
57 140226 92010077 บ้านลำพิกุล
ยังไม่ยืนยัน
58 140227 92010078 บ้านทอนพลา
ยังไม่ยืนยัน
59 140233 92010079 บ้านทุ่งศาลา
ยังไม่ยืนยัน
60 140231 92010080 บ้านห้วยด้วน
ยังไม่ยืนยัน
61 140232 92010081 บ้านในควน
ยังไม่ยืนยัน
62 140228 92010082 บ้านทุ่งหนองแห้ง
ยังไม่ยืนยัน
63 140222 92010086 บ้านโคกทราย
ยังไม่ยืนยัน
64 140249 92010087 บ้านย่านตาขาว
ยังไม่ยืนยัน
65 140257 92010088 บ้านนายายหม่อม
ยังไม่ยืนยัน
66 140256 92010089 บ้านควนโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
67 140235 92010091 วัดชลวาปีวิหาร
ยังไม่ยืนยัน
68 140252 92010094 บ้านทุ่งเกาะญวน
ยังไม่ยืนยัน
69 140158 92010095 หาดทรายทอง
ยังไม่ยืนยัน
70 140159 92010096 บ้านแหลม
ยังไม่ยืนยัน
71 140156 92010098 บ้านสามแยก
ยังไม่ยืนยัน
72 140157 92010099 บ้านทอนหาน
ยังไม่ยืนยัน
73 140153 92010100 บ้านท่าข้าม
ยังไม่ยืนยัน
74 140154 92010101 บ้านหยงสตาร์
ยังไม่ยืนยัน
75 140155 92010102 ทุ่งรวงทอง
ยังไม่ยืนยัน
76 140161 92010103 วัดท่าพญา
ยังไม่ยืนยัน
77 140168 92010104 บ้านทุ่งยาว
ยังไม่ยืนยัน
78 140169 92010105 บ้านหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
79 140171 92010107 บ้านทุ่งมะขามป้อม
ยังไม่ยืนยัน
80 140166 92010108 บ้านยวนโปะ
ยังไม่ยืนยัน
81 140167 92010109 บ้านป่าแก่
ยังไม่ยืนยัน
82 140164 92010110 บ้านบางด้วน
ยังไม่ยืนยัน
83 140165 92010111 วัดควนวิไล
ยังไม่ยืนยัน
84 140163 92010113 บ้านหนองยายแม็ม
ยังไม่ยืนยัน
85 140173 92010114 บ้านหนองโต๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
86 140177 92010115 บ้านห้วยม่วง
ยังไม่ยืนยัน
87 140178 92010116 บ้านหินคอกควาย
ยังไม่ยืนยัน
88 140179 92010117 บ้านหัวควน
ยังไม่ยืนยัน
89 140180 92010118 บ้านวังศิลา
ยังไม่ยืนยัน
90 140193 92010119 บ้านควนไม้ดำ
ยังไม่ยืนยัน
91 140187 92010121 บ้านลำปลอกเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
92 140188 92010122 บ้านหาดเลา
ยังไม่ยืนยัน
93 140185 92010123 บ้านปะเหลียน
ยังไม่ยืนยัน
94 140186 92010124 บ้านลำแคลง
ยังไม่ยืนยัน
95 140176 92010125 บ้านเขาติง
ยังไม่ยืนยัน
96 140174 92010126 บ้านลิพัง
ยังไม่ยืนยัน
97 140175 92010127 บ้านทุ่งปาหนัน
ยังไม่ยืนยัน
98 140181 92010128 บ้านสุโสะ
ยังไม่ยืนยัน
99 140182 92010129 บ้านท่าคลอง
ยังไม่ยืนยัน
100 140183 92010130 ทุ่งไทรทอง
ยังไม่ยืนยัน
101 140184 92010131 บ้านท่าเทศ
ยังไม่ยืนยัน
102 140172 92010132 หนองผักฉีด
ยังไม่ยืนยัน
103 140189 92010133 บ้านหนองเจ็ดบาท
ยังไม่ยืนยัน
104 140190 92010134 บ้านแหลมสอม
ยังไม่ยืนยัน
105 140191 92010135 บ้านนาทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
106 140292 92010136 วัดไทรทอง
ยังไม่ยืนยัน
107 140293 92010137 วัดนางประหลาด
ยังไม่ยืนยัน
108 140294 92010138 บ้านไร่หลวง
ยังไม่ยืนยัน
109 140299 92010139 บ้านช่อง
ยังไม่ยืนยัน
110 140300 92010140 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
111 140301 92010141 บ้านห้วยลึก
ยังไม่ยืนยัน
112 140288 92010142 วัดธรรมาราม
ยังไม่ยืนยัน
113 140289 92010143 บ้านเกาะปุด
ยังไม่ยืนยัน
114 140290 92010144 วัดควนสีนวล
ยังไม่ยืนยัน
115 140285 92010147 บ้านหนองไทร
ยังไม่ยืนยัน
116 140283 92010148 วัดจอมไตร
ยังไม่ยืนยัน
117 140286 92010149 ไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
118 140287 92010150 บ้านควนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
119 140298 92010151 บ้านคลองลำปริง
ยังไม่ยืนยัน
120 140296 92010152 บ้านหนองยวน
ยังไม่ยืนยัน
121 140297 92010153 บ้านทุ่งส้มป่อย
ยังไม่ยืนยัน
122 140295 92010154 วัดมงคลสถาน
ยังไม่ยืนยัน
123 140327 92010155 บ้านตะเสะ
ยังไม่ยืนยัน
124 140328 92010156 บ้านนาทะเล
ยังไม่ยืนยัน
125 140329 92010157 บ้านโคกรัก
ยังไม่ยืนยัน
126 140326 92010158 บ้านทุ่งกอ
ยังไม่ยืนยัน
127 140325 92010159 บ้านบ้าหวี
ยังไม่ยืนยัน
128 140324 92010160 บ้านบกหัก
ยังไม่ยืนยัน
129 140320 92010161 หาดสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
130 140321 92010162 วัดหนองสมาน
ยังไม่ยืนยัน
131 140322 92010163 บ้านปากปรน
ยังไม่ยืนยัน
132 140323 92010164 วัดปากปรน
ยังไม่ยืนยัน