ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9201 :  สพป.ตรัง เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 140017 92010001 บ้านควนปริง
ยืนยันแล้ว
2 140018 92010002 บ้านนาป้อ
ยืนยันแล้ว
3 140009 92010004 วัดนิคมประทีป
ยังไม่ยืนยัน
4 140010 92010005 วัดสาริการาม
ยืนยันแล้ว
5 140011 92010006 มิตรภาพที่ 31
ยืนยันแล้ว
6 140022 92010007 วัดควนวิเศษ
ยืนยันแล้ว
7 140021 92010008 อนุบาลตรัง
ยืนยันแล้ว
8 140042 92010009 วัดไทรงาม
ยืนยันแล้ว
9 140043 92010010 วัดไพรสนฑ์
ยืนยันแล้ว
10 140048 92010011 ไทยรัฐวิทยา ๓๙
ยืนยันแล้ว
11 140052 92010015 บ้านควนสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
12 140040 92010016 วัดศรีสุวรรณาราม
ยืนยันแล้ว
13 140006 92010017 วัดนานอน
ยืนยันแล้ว
14 140004 92010023 บ้านบางยาง
ยืนยันแล้ว
15 140001 92010025 บ้านคลองเต็ง
ยืนยันแล้ว
16 140014 92010028 วัดทุ่งหินผุด
ยืนยันแล้ว
17 140015 92010029 บ้านโคกชะแง้
ยืนยันแล้ว
18 140027 92010031 บ้านหนองเรี้ย
ยืนยันแล้ว
19 140028 92010032 ต้นบากราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
20 140029 92010033 วัดขุนสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
21 140024 92010034 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ยืนยันแล้ว
22 140031 92010037 วัดน้ำผุด
ยืนยันแล้ว
23 140036 92010038 บ้านห้วยเร็จ
ยืนยันแล้ว
24 140037 92010039 บ้านปากห้วย
ยืนยันแล้ว
25 140032 92010040 บ้านไร่พรุ
ยืนยันแล้ว
26 140033 92010041 บ้านทุ่งนา
ยืนยันแล้ว
27 140034 92010042 บ้านเขาหลัก
ยืนยันแล้ว
28 140035 92010043 บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
29 140016 92010044 วัดแจ้ง
ยืนยันแล้ว
30 140013 92010045 วัดเกาะมะม่วง
ยืนยันแล้ว
31 140030 92010047 บ้านห้วยไทร
ยืนยันแล้ว
32 140026 92010048 วัดโพธาราม
ยืนยันแล้ว
33 140045 92010050 วัดเชี่ยวชาญกิจ
ยืนยันแล้ว
34 140046 92010051 บ้านปากไพ
ยืนยันแล้ว
35 140047 92010052 บ้านกลางนา
ยืนยันแล้ว
36 140234 92010053 บ้านโพรงจระเข้
ยืนยันแล้ว
37 140221 92010054 วัดโหละคล้า
ยืนยันแล้ว
38 140248 92010056 วัดอัมพวัน
ยืนยันแล้ว
39 140240 92010057 บ้านคลองทรายขาว
ยืนยันแล้ว
40 140241 92010058 บ้านทุ่งนา
ยืนยันแล้ว
41 140262 92010059 บ้านหนองชวด
ยืนยันแล้ว
42 140259 92010061 บ้านนาโตง
ยืนยันแล้ว
43 140260 92010062 บ้านนานิน
ยืนยันแล้ว
44 140253 92010063 บ้านคลองปะเหลียน
ยืนยันแล้ว
45 140254 92010064 บ้านท่าบันได
ยืนยันแล้ว
46 140258 92010065 บ้านควนอินทนินงาม
ยืนยันแล้ว
47 140244 92010066 บ้านควนเคี่ยม
ยืนยันแล้ว
48 140245 92010067 บ้านควนยาง
ยืนยันแล้ว
49 140246 92010068 บ้านควนยวน
ยืนยันแล้ว
50 140242 92010070 บ้านทุ่งค่าย
ยังไม่ยืนยัน
51 140243 92010071 บ้านเขาไม้แก้ว
ยืนยันแล้ว
52 140223 92010072 บ้านยูงงาม
ยืนยันแล้ว
53 140238 92010073 วัดหนองเป็ด
ยืนยันแล้ว
54 140239 92010074 บ้านหนองชุมแสง
ยืนยันแล้ว
55 140224 92010075 วัดควนนิมิตศิลา
ยืนยันแล้ว
56 140225 92010076 บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
57 140226 92010077 บ้านลำพิกุล
ยืนยันแล้ว
58 140227 92010078 บ้านทอนพลา
ยืนยันแล้ว
59 140233 92010079 บ้านทุ่งศาลา
ยืนยันแล้ว
60 140231 92010080 บ้านห้วยด้วน
ยืนยันแล้ว
61 140232 92010081 บ้านในควน
ยืนยันแล้ว
62 140228 92010082 บ้านทุ่งหนองแห้ง
ยืนยันแล้ว
63 140222 92010086 บ้านโคกทราย
ยืนยันแล้ว
64 140249 92010087 บ้านย่านตาขาว
ยืนยันแล้ว
65 140257 92010088 บ้านนายายหม่อม
ยืนยันแล้ว
66 140256 92010089 บ้านควนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
67 140235 92010091 วัดชลวาปีวิหาร
ยืนยันแล้ว
68 140252 92010094 บ้านทุ่งเกาะญวน
ยืนยันแล้ว
69 140158 92010095 หาดทรายทอง
ยืนยันแล้ว
70 140159 92010096 บ้านแหลม
ยืนยันแล้ว
71 140156 92010098 บ้านสามแยก
ยืนยันแล้ว
72 140157 92010099 บ้านทอนหาน
ยืนยันแล้ว
73 140153 92010100 บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
74 140154 92010101 บ้านหยงสตาร์
ยืนยันแล้ว
75 140155 92010102 ทุ่งรวงทอง
ยืนยันแล้ว
76 140161 92010103 วัดท่าพญา
ยืนยันแล้ว
77 140168 92010104 บ้านทุ่งยาว
ยืนยันแล้ว
78 140169 92010105 บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
79 140171 92010107 บ้านทุ่งมะขามป้อม
ยืนยันแล้ว
80 140166 92010108 บ้านยวนโปะ
ยืนยันแล้ว
81 140167 92010109 บ้านป่าแก่
ยืนยันแล้ว
82 140164 92010110 บ้านบางด้วน
ยืนยันแล้ว
83 140165 92010111 วัดควนวิไล
ยืนยันแล้ว
84 140163 92010113 บ้านหนองยายแม็ม
ยืนยันแล้ว
85 140173 92010114 บ้านหนองโต๊ะ
ยืนยันแล้ว
86 140177 92010115 บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
87 140178 92010116 บ้านหินคอกควาย
ยืนยันแล้ว
88 140179 92010117 บ้านหัวควน
ยืนยันแล้ว
89 140180 92010118 บ้านวังศิลา
ยืนยันแล้ว
90 140193 92010119 บ้านควนไม้ดำ
ยืนยันแล้ว
91 140187 92010121 บ้านลำปลอกเหนือ
ยืนยันแล้ว
92 140188 92010122 บ้านหาดเลา
ยืนยันแล้ว
93 140185 92010123 บ้านปะเหลียน
ยืนยันแล้ว
94 140186 92010124 บ้านลำแคลง
ยืนยันแล้ว
95 140176 92010125 บ้านเขาติง
ยืนยันแล้ว
96 140174 92010126 บ้านลิพัง
ยืนยันแล้ว
97 140175 92010127 บ้านทุ่งปาหนัน
ยืนยันแล้ว
98 140181 92010128 บ้านสุโสะ
ยืนยันแล้ว
99 140182 92010129 บ้านท่าคลอง
ยืนยันแล้ว
100 140183 92010130 ทุ่งไทรทอง
ยืนยันแล้ว
101 140184 92010131 บ้านท่าเทศ
ยืนยันแล้ว
102 140172 92010132 หนองผักฉีด
ยืนยันแล้ว
103 140189 92010133 บ้านหนองเจ็ดบาท
ยืนยันแล้ว
104 140190 92010134 บ้านแหลมสอม
ยืนยันแล้ว
105 140191 92010135 บ้านนาทุ่ง
ยืนยันแล้ว
106 140292 92010136 วัดไทรทอง
ยืนยันแล้ว
107 140293 92010137 วัดนางประหลาด
ยืนยันแล้ว
108 140294 92010138 บ้านไร่หลวง
ยืนยันแล้ว
109 140299 92010139 บ้านช่อง
ยืนยันแล้ว
110 140300 92010140 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์
ยืนยันแล้ว
111 140301 92010141 บ้านห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
112 140288 92010142 วัดธรรมาราม
ยืนยันแล้ว
113 140289 92010143 บ้านเกาะปุด
ยังไม่ยืนยัน
114 140290 92010144 วัดควนสีนวล
ยืนยันแล้ว
115 140285 92010147 บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
116 140283 92010148 วัดจอมไตร
ยืนยันแล้ว
117 140286 92010149 ไทรงาม
ยืนยันแล้ว
118 140287 92010150 บ้านควนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
119 140298 92010151 บ้านคลองลำปริง
ยืนยันแล้ว
120 140296 92010152 บ้านหนองยวน
ยืนยันแล้ว
121 140297 92010153 บ้านทุ่งส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
122 140295 92010154 วัดมงคลสถาน
ยืนยันแล้ว
123 140327 92010155 บ้านตะเสะ
ยืนยันแล้ว
124 140328 92010156 บ้านนาทะเล
ยืนยันแล้ว
125 140329 92010157 บ้านโคกรัก
ยืนยันแล้ว
126 140326 92010158 บ้านทุ่งกอ
ยืนยันแล้ว
127 140325 92010159 บ้านบ้าหวี
ยืนยันแล้ว
128 140324 92010160 บ้านบกหัก
ยืนยันแล้ว
129 140320 92010161 หาดสำราญ
ยืนยันแล้ว
130 140321 92010162 วัดหนองสมาน
ยืนยันแล้ว
131 140322 92010163 บ้านปากปรน
ยืนยันแล้ว
132 140323 92010164 วัดปากปรน
ยืนยันแล้ว