ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9301 :  สพป.พัทลุง เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 340031 93010002 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย)
ยังไม่ยืนยัน
2 340007 93010004 วัดควนแร่
ยังไม่ยืนยัน
3 340008 93010005 วัดบ้านสวน
ยังไม่ยืนยัน
4 340009 93010006 บ้านควนกุฎ
ยังไม่ยืนยัน
5 340011 93010007 วัดประดู่ทอง
ยังไม่ยืนยัน
6 340035 93010009 อนุบาลพัทลุง
ยังไม่ยืนยัน
7 340042 93010012 วัดปากสระ
ยังไม่ยืนยัน
8 340043 93010013 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
9 340044 93010014 บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
10 340045 93010015 วัดท่าสำเภาใต้
ยังไม่ยืนยัน
11 340046 93010016 วัดท่าสำเภาเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
12 340047 93010017 วัดสุวรรณวิหารน้อย
ยังไม่ยืนยัน
13 340012 93010019 วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
14 340036 93010021 วัดประจิมทิศาราม
ยังไม่ยืนยัน
15 340017 93010023 บ้านไสถั่ว
ยังไม่ยืนยัน
16 340018 93010024 วัดอภยาราม
ยังไม่ยืนยัน
17 340019 93010025 วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
18 340028 93010026 วัดควนอินทร์นิมิตร
ยังไม่ยืนยัน
19 340027 93010027 วัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89
ยังไม่ยืนยัน
20 340025 93010028 วัดนาท่อม
ยังไม่ยืนยัน
21 340032 93010029 วัดโคกแย้ม
ยังไม่ยืนยัน
22 340024 93010030 บ้านนาโหนด
ยังไม่ยืนยัน
23 340020 93010031 วัดหัวหมอน
ยังไม่ยืนยัน
24 340021 93010032 วัดบ่วงช้าง
ยังไม่ยืนยัน
25 340022 93010033 บ้านต้นไทร
ยังไม่ยืนยัน
26 340040 93010035 บ้านแหลมยาง
ยังไม่ยืนยัน
27 340038 93010036 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
28 340048 93010037 วัดเขาแดง
ยังไม่ยืนยัน
29 340005 93010038 วัดควนถบ
ยังไม่ยืนยัน
30 340006 93010039 อนุบาลเมืองพัทลุง
ยังไม่ยืนยัน
31 340041 93010040 วัดกลาง
ยังไม่ยืนยัน
32 340026 93010041 วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
33 340003 93010043 บ้านเตาปูน
ยังไม่ยืนยัน
34 340004 93010044 วัดปากประ
ยังไม่ยืนยัน
35 340001 93010045 วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
36 340002 93010046 วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
37 340119 93010106 บ้านควนขนุน
ยังไม่ยืนยัน
38 340121 93010108 บ้านควนพลี
ยังไม่ยืนยัน
39 340079 93010109 วัดพิกุลทอง
ยังไม่ยืนยัน
40 340080 93010110 วัดไทรโกบ
ยังไม่ยืนยัน
41 340081 93010111 บ้านหยีในสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
42 340082 93010112 บ้านควนดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
43 340083 93010113 บ้านใสอ้อย
ยังไม่ยืนยัน
44 340084 93010114 วัดหรังแคบ
ยังไม่ยืนยัน
45 340122 93010115 วัดป่าตอ
ยังไม่ยืนยัน
46 340123 93010116 อนุบาลควนขนุน
ยังไม่ยืนยัน
47 340124 93010117 บ้านโคกโดน
ยังไม่ยืนยัน
48 340089 93010118 วัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
49 340090 93010119 วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
50 340092 93010120 บ้านหัวป่าเขียว
ยังไม่ยืนยัน
51 340093 93010121 วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ)
ยังไม่ยืนยัน
52 340117 93010122 บ้านขันหมู่
ยังไม่ยืนยัน
53 340118 93010123 วัดเกาะยาง
ยังไม่ยืนยัน
54 340113 93010124 วัดลานแซะ
ยังไม่ยืนยัน
55 340114 93010125 วัดโงกน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
56 340115 93010126 วัดพังดาน
ยังไม่ยืนยัน
57 340094 93010128 วัดควนปันตาราม
ยังไม่ยืนยัน
58 340095 93010129 วัดสุนทราวาส
ยังไม่ยืนยัน
59 340096 93010130 บ้านปากสระ
ยังไม่ยืนยัน
60 340097 93010131 บ้านสํานักกอ
ยังไม่ยืนยัน
61 340106 93010133 ชุมชนบ้านควนปริง
ยังไม่ยืนยัน
62 340107 93010134 วัดทุ่งขึงหนัง
ยังไม่ยืนยัน
63 340108 93010135 ทุ่งยางเปล
ยังไม่ยืนยัน
64 340109 93010136 บ้านระหว่างควน
ยังไม่ยืนยัน
65 340091 93010138 บ้านธรรมเถียร
ยังไม่ยืนยัน
66 340085 93010139 บ้านควนพนางตุง (สินประชา)
ยังไม่ยืนยัน
67 340086 93010140 วัดไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
68 340087 93010141 บ้านชายคลอง
ยังไม่ยืนยัน
69 340088 93010142 บ้านท่าช้าง
ยังไม่ยืนยัน
70 340111 93010143 วัดเขาป้าเจ้
ยังไม่ยืนยัน
71 340110 93010144 วัดควนแพรกหา
ยังไม่ยืนยัน
72 340105 93010145 วัดเขาอ้อ
ยังไม่ยืนยัน
73 340101 93010146 วัดดอนศาลา
ยังไม่ยืนยัน
74 340102 93010147 วัดเขาทอง
ยังไม่ยืนยัน
75 340103 93010148 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
76 340104 93010149 วัดประดู่เรียง
ยังไม่ยืนยัน
77 340099 93010150 วัดแหลมโตนด
ยังไม่ยืนยัน
78 340100 93010151 บ้านเตง
ยังไม่ยืนยัน
79 340191 93010185 บ้านเขาปู่
ยังไม่ยืนยัน
80 340192 93010186 บ้านเหรียงงาม
ยังไม่ยืนยัน
81 340193 93010187 วัดใสประดู่
ยังไม่ยืนยัน
82 340194 93010188 ชุณหะวัณ
ยังไม่ยืนยัน
83 340189 93010189 วัดโพรงงู
ยังไม่ยืนยัน
84 340190 93010190 บ้านไทรทอง
ยังไม่ยืนยัน
85 340187 93010191 อนุบาลศรีบรรพต
ยังไม่ยืนยัน
86 340188 93010192 บ้านโหล๊ะเร็ด
ยังไม่ยืนยัน
87 340195 93010193 วัดตะแพน
ยังไม่ยืนยัน
88 340196 93010194 บ้านสวนโหนด
ยังไม่ยืนยัน
89 340198 93010196 บ้านหัสคุณ
ยังไม่ยืนยัน
90 340229 93010229 ประชารัฐบำรุง 2
ยังไม่ยืนยัน
91 340224 93010230 วัดคลองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
92 340225 93010231 บ้านห้วยกรวด
ยังไม่ยืนยัน
93 340226 93010232 บ้านปากเหมือง
ยังไม่ยืนยัน
94 340227 93010233 บ้านไสเลียบ
ยังไม่ยืนยัน
95 340228 93010234 บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์)
ยังไม่ยืนยัน
96 340223 93010235 บ้านเนินทราย
ยังไม่ยืนยัน
97 340221 93010236 บ้านศาลาน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
98 340219 93010237 บ้านบ่อทราย
ยังไม่ยืนยัน
99 340220 93010238 บ้านตลิ่งชัน
ยังไม่ยืนยัน
100 340218 93010239 อนุบาลป่าพะยอม
ยังไม่ยืนยัน
101 340222 93010240 บ้านไสกุน
ยังไม่ยืนยัน
102 340230 93010241 บ้านลานข่อย
ยังไม่ยืนยัน
103 340231 93010242 บ้านทุ่งชุมพล
ยังไม่ยืนยัน
104 340232 93010243 บ้านห้วยน้ำดำ
ยังไม่ยืนยัน
105 340234 93010245 บ้านถ้ำลา
ยังไม่ยืนยัน
106 340251 93010246 บ้านขัน
ยังไม่ยืนยัน
107 340252 93010247 อนุบาลศรีนครินทร์
ยังไม่ยืนยัน
108 340253 93010248 วัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
109 340258 93010249 บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
110 340254 93010250 วัดบ้านนา
ยังไม่ยืนยัน
111 340255 93010251 วัดลำใน
ยังไม่ยืนยัน
112 340256 93010252 บ้านนาวง
ยังไม่ยืนยัน
113 340257 93010253 บ้านโตน
ยังไม่ยืนยัน
114 340259 93010254 วัดเกษตรนิคม
ยังไม่ยืนยัน
115 340249 93010255 บ้านโหละหนุน
ยังไม่ยืนยัน
116 340250 93010256 บ้านอ่างทอง
ยังไม่ยืนยัน
117 340248 93010257 วัดร่มเมือง
ยังไม่ยืนยัน