ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9301 :  สพป.พัทลุง เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 340031 93010002 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย)
ยืนยันแล้ว
2 340007 93010004 วัดควนแร่
ยืนยันแล้ว
3 340008 93010005 วัดบ้านสวน
ยืนยันแล้ว
4 340009 93010006 บ้านควนกุฎ
ยืนยันแล้ว
5 340011 93010007 วัดประดู่ทอง
ยืนยันแล้ว
6 340035 93010009 อนุบาลพัทลุง
ยืนยันแล้ว
7 340042 93010012 วัดปากสระ
ยืนยันแล้ว
8 340043 93010013 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
9 340044 93010014 บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
10 340045 93010015 วัดท่าสำเภาใต้
ยืนยันแล้ว
11 340046 93010016 วัดท่าสำเภาเหนือ
ยืนยันแล้ว
12 340047 93010017 วัดสุวรรณวิหารน้อย
ยืนยันแล้ว
13 340012 93010019 วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
14 340036 93010021 วัดประจิมทิศาราม
ยืนยันแล้ว
15 340017 93010023 บ้านไสถั่ว
ยืนยันแล้ว
16 340018 93010024 วัดอภยาราม
ยืนยันแล้ว
17 340019 93010025 วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
18 340028 93010026 วัดควนอินทร์นิมิตร
ยืนยันแล้ว
19 340027 93010027 วัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89
ยืนยันแล้ว
20 340025 93010028 วัดนาท่อม
ยืนยันแล้ว
21 340032 93010029 วัดโคกแย้ม
ยืนยันแล้ว
22 340024 93010030 บ้านนาโหนด
ยืนยันแล้ว
23 340020 93010031 วัดหัวหมอน
ยืนยันแล้ว
24 340021 93010032 วัดบ่วงช้าง
ยืนยันแล้ว
25 340022 93010033 บ้านต้นไทร
ยืนยันแล้ว
26 340040 93010035 บ้านแหลมยาง
ยืนยันแล้ว
27 340038 93010036 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)
ยืนยันแล้ว
28 340048 93010037 วัดเขาแดง
ยืนยันแล้ว
29 340005 93010038 วัดควนถบ
ยืนยันแล้ว
30 340006 93010039 อนุบาลเมืองพัทลุง
ยืนยันแล้ว
31 340041 93010040 วัดกลาง
ยืนยันแล้ว
32 340026 93010041 วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
33 340003 93010043 บ้านเตาปูน
ยืนยันแล้ว
34 340004 93010044 วัดปากประ
ยืนยันแล้ว
35 340001 93010045 วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
ยืนยันแล้ว
36 340002 93010046 วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา)
ยืนยันแล้ว
37 340119 93010106 บ้านควนขนุน
ยืนยันแล้ว
38 340121 93010108 บ้านควนพลี
ยืนยันแล้ว
39 340079 93010109 วัดพิกุลทอง
ยืนยันแล้ว
40 340080 93010110 วัดไทรโกบ
ยืนยันแล้ว
41 340081 93010111 บ้านหยีในสามัคคี
ยืนยันแล้ว
42 340082 93010112 บ้านควนดินแดง
ยืนยันแล้ว
43 340083 93010113 บ้านใสอ้อย
ยืนยันแล้ว
44 340084 93010114 วัดหรังแคบ
ยืนยันแล้ว
45 340122 93010115 วัดป่าตอ
ยืนยันแล้ว
46 340123 93010116 อนุบาลควนขนุน
ยืนยันแล้ว
47 340124 93010117 บ้านโคกโดน
ยืนยันแล้ว
48 340089 93010118 วัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร)
ยืนยันแล้ว
49 340090 93010119 วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
50 340092 93010120 บ้านหัวป่าเขียว
ยืนยันแล้ว
51 340093 93010121 วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ)
ยืนยันแล้ว
52 340117 93010122 บ้านขันหมู่
ยืนยันแล้ว
53 340118 93010123 วัดเกาะยาง
ยืนยันแล้ว
54 340113 93010124 วัดลานแซะ
ยืนยันแล้ว
55 340114 93010125 วัดโงกน้ำ
ยืนยันแล้ว
56 340115 93010126 วัดพังดาน
ยืนยันแล้ว
57 340094 93010128 วัดควนปันตาราม
ยืนยันแล้ว
58 340095 93010129 วัดสุนทราวาส
ยืนยันแล้ว
59 340096 93010130 บ้านปากสระ
ยืนยันแล้ว
60 340097 93010131 บ้านสํานักกอ
ยืนยันแล้ว
61 340106 93010133 ชุมชนบ้านควนปริง
ยืนยันแล้ว
62 340107 93010134 วัดทุ่งขึงหนัง
ยืนยันแล้ว
63 340108 93010135 ทุ่งยางเปล
ยืนยันแล้ว
64 340109 93010136 บ้านระหว่างควน
ยืนยันแล้ว
65 340091 93010138 บ้านธรรมเถียร
ยืนยันแล้ว
66 340085 93010139 บ้านควนพนางตุง (สินประชา)
ยืนยันแล้ว
67 340086 93010140 วัดไทรงาม
ยืนยันแล้ว
68 340087 93010141 บ้านชายคลอง
ยืนยันแล้ว
69 340088 93010142 บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
70 340111 93010143 วัดเขาป้าเจ้
ยืนยันแล้ว
71 340110 93010144 วัดควนแพรกหา
ยืนยันแล้ว
72 340105 93010145 วัดเขาอ้อ
ยืนยันแล้ว
73 340101 93010146 วัดดอนศาลา
ยืนยันแล้ว
74 340102 93010147 วัดเขาทอง
ยืนยันแล้ว
75 340103 93010148 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
76 340104 93010149 วัดประดู่เรียง
ยืนยันแล้ว
77 340099 93010150 วัดแหลมโตนด
ยืนยันแล้ว
78 340100 93010151 บ้านเตง
ยืนยันแล้ว
79 340191 93010185 บ้านเขาปู่
ยืนยันแล้ว
80 340192 93010186 บ้านเหรียงงาม
ยืนยันแล้ว
81 340193 93010187 วัดใสประดู่
ยืนยันแล้ว
82 340194 93010188 ชุณหะวัณ
ยืนยันแล้ว
83 340189 93010189 วัดโพรงงู
ยืนยันแล้ว
84 340190 93010190 บ้านไทรทอง
ยืนยันแล้ว
85 340187 93010191 อนุบาลศรีบรรพต
ยืนยันแล้ว
86 340188 93010192 บ้านโหล๊ะเร็ด
ยืนยันแล้ว
87 340195 93010193 วัดตะแพน
ยืนยันแล้ว
88 340196 93010194 บ้านสวนโหนด
ยืนยันแล้ว
89 340198 93010196 บ้านหัสคุณ
ยืนยันแล้ว
90 340229 93010229 ประชารัฐบำรุง 2
ยืนยันแล้ว
91 340224 93010230 วัดคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
92 340225 93010231 บ้านห้วยกรวด
ยืนยันแล้ว
93 340226 93010232 บ้านปากเหมือง
ยืนยันแล้ว
94 340227 93010233 บ้านไสเลียบ
ยืนยันแล้ว
95 340228 93010234 บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์)
ยืนยันแล้ว
96 340223 93010235 บ้านเนินทราย
ยืนยันแล้ว
97 340221 93010236 บ้านศาลาน้ำ
ยืนยันแล้ว
98 340219 93010237 บ้านบ่อทราย
ยืนยันแล้ว
99 340220 93010238 บ้านตลิ่งชัน
ยืนยันแล้ว
100 340218 93010239 อนุบาลป่าพะยอม
ยืนยันแล้ว
101 340222 93010240 บ้านไสกุน
ยืนยันแล้ว
102 340230 93010241 บ้านลานข่อย
ยืนยันแล้ว
103 340231 93010242 บ้านทุ่งชุมพล
ยืนยันแล้ว
104 340232 93010243 บ้านห้วยน้ำดำ
ยืนยันแล้ว
105 340234 93010245 บ้านถ้ำลา
ยืนยันแล้ว
106 340251 93010246 บ้านขัน
ยืนยันแล้ว
107 340252 93010247 อนุบาลศรีนครินทร์
ยืนยันแล้ว
108 340253 93010248 วัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
109 340258 93010249 บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
110 340254 93010250 วัดบ้านนา
ยืนยันแล้ว
111 340255 93010251 วัดลำใน
ยืนยันแล้ว
112 340256 93010252 บ้านนาวง
ยืนยันแล้ว
113 340257 93010253 บ้านโตน
ยืนยันแล้ว
114 340259 93010254 วัดเกษตรนิคม
ยืนยันแล้ว
115 340249 93010255 บ้านโหละหนุน
ยืนยันแล้ว
116 340250 93010256 บ้านอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
117 340248 93010257 วัดร่มเมือง
ยืนยันแล้ว