ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9302 :  สพป.พัทลุง เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 340158 93010047 บ้านพน
ยืนยันแล้ว
2 340159 93010048 วัดเขาวงก์
ยืนยันแล้ว
3 340162 93010049 สามัคคีอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
4 340164 93010050 บ้านนาทุ่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
5 340165 93010051 บ้านป่าแก่
ยืนยันแล้ว
6 340166 93010052 บ้านพูด กรป.กลาง
ยืนยันแล้ว
7 340167 93010053 บ้านคู
ยืนยันแล้ว
8 340168 93010054 บ้านควนประกอบ
ยืนยันแล้ว
9 340163 93010056 บ้านหน้าวัง
ยืนยันแล้ว
10 340161 93010057 อนุบาลกงหรา
ยืนยันแล้ว
11 340160 93010058 บ้านทอนตรน
ยืนยันแล้ว
12 340170 93010059 บ้านวังปริง
ยืนยันแล้ว
13 340171 93010060 บ้านต้นประดู่
ยืนยันแล้ว
14 340174 93010061 วัดควนขี้แรด
ยืนยันแล้ว
15 340173 93010062 วัดพังกิ่ง
ยืนยันแล้ว
16 340172 93010063 วัดหวัง
ยืนยันแล้ว
17 340049 93010064 อนุบาลเขาชัยสน
ยืนยันแล้ว
18 340050 93010065 วัดหัวเขาชัยสน
ยืนยันแล้ว
19 340059 93010068 บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45
ยืนยันแล้ว
20 340060 93010069 บ้านควนโคกยา
ยืนยันแล้ว
21 340076 93010070 บ้านเทพราช
ยืนยันแล้ว
22 340077 93010071 บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)
ยืนยันแล้ว
23 340071 93010072 บ้านท่าลาด
ยืนยันแล้ว
24 340073 93010074 วัดท่านางพรหม
ยืนยันแล้ว
25 340074 93010075 วัดชุมประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
26 340075 93010076 วัดควนสามโพธิ์
ยืนยันแล้ว
27 340069 93010077 บ้านไสนายขัน
ยืนยันแล้ว
28 340070 93010078 วัดโพธิยาราม
ยืนยันแล้ว
29 340062 93010079 บ้านควนหมอทอง
ยืนยันแล้ว
30 340063 93010080 บ้านเกาะทองสม
ยืนยันแล้ว
31 340064 93010081 บ้านควนยวน
ยืนยันแล้ว
32 340078 93010082 วัดท่าควาย
ยืนยันแล้ว
33 340061 93010083 บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
34 340054 93010085 วัดแหลมจองถนน
ยืนยันแล้ว
35 340055 93010086 วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
36 340065 93010087 วัดหานโพธิ์
ยืนยันแล้ว
37 340067 93010089 ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)
ยืนยันแล้ว
38 340053 93010092 วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
39 340057 93010093 บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
40 340178 93010094 บ้านคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
41 340179 93010095 บ้านท่าเชียด
ยืนยันแล้ว
42 340180 93010096 บ้านพรุนายขาว
ยืนยันแล้ว
43 340186 93010097 บ้านทุ่งหนองสิบบาท
ยืนยันแล้ว
44 340175 93010098 วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
45 340176 93010099 บ้านหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
46 340177 93010100 วัดโหล๊ะจันกระ
ยืนยันแล้ว
47 340184 93010101 บ้านควนอินนอโม
ยืนยันแล้ว
48 340183 93010102 บ้านด่านโลด
ยืนยันแล้ว
49 340185 93010103 บ้านร่มโพธิ์ไทร
ยืนยันแล้ว
50 340181 93010104 บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
51 340182 93010105 วัดปลักปอม
ยืนยันแล้ว
52 340139 93010152 วัดสุภาษิตาราม
ยืนยันแล้ว
53 340140 93010153 วัดแหลมดินสอ
ยืนยันแล้ว
54 340141 93010154 บ้านท่าเนียน
ยืนยันแล้ว
55 340142 93010155 บ้านเกาะนางคำ
ยืนยันแล้ว
56 340143 93010156 บ้านเกาะนางคำเหนือ
ยืนยันแล้ว
57 340151 93010157 บ้านเกาะหมาก
ยืนยันแล้ว
58 340152 93010158 บ้านเกาะเสือ
ยืนยันแล้ว
59 340153 93010159 บ้านปากบางนาคราช
ยืนยันแล้ว
60 340154 93010160 บ้านเกาะโคบ
ยืนยันแล้ว
61 340155 93010161 บ้านท่าวา
ยืนยันแล้ว
62 340156 93010162 บ้านช่องฟืน
ยืนยันแล้ว
63 340157 93010163 วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
ยืนยันแล้ว
64 340134 93010164 บ้านโคกทราย
ยืนยันแล้ว
65 340137 93010165 วัดไทรพอน
ยืนยันแล้ว
66 340132 93010166 วัดควนเผยอ
ยืนยันแล้ว
67 340133 93010167 บ้านดอนประดู่
ยืนยันแล้ว
68 340128 93010168 วัดหัวควน
ยืนยันแล้ว
69 340127 93010169 บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
70 340125 93010170 อนุบาลปากพะยูน
ยืนยันแล้ว
71 340126 93010171 ปากพะยูน
ยืนยันแล้ว
72 340150 93010172 วัดโรจนาราม
ยืนยันแล้ว
73 340129 93010173 วัดฝาละมี
ยืนยันแล้ว
74 340144 93010174 บ้านควนพระสาครินทร์
ยืนยันแล้ว
75 340145 93010175 บ้านแหลม
ยืนยันแล้ว
76 340146 93010176 วัดบางขวน
ยืนยันแล้ว
77 340147 93010177 บ้านบางมวง
ยืนยันแล้ว
78 340148 93010178 วัดพระเกิด
ยืนยันแล้ว
79 340149 93010179 วัดควนนางพิมพ์
ยืนยันแล้ว
80 340130 93010180 บ้านม่วงทวน
ยืนยันแล้ว
81 340131 93010181 บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)
ยืนยันแล้ว
82 340135 93010182 สำนักสงฆ์ห้วยเรือ
ยืนยันแล้ว
83 340136 93010183 บ้านทะเลเหมียง
ยืนยันแล้ว
84 340138 93010184 บ้านควนนกหว้า
ยืนยันแล้ว
85 340212 93010197 วัดควนเพ็ง
ยืนยันแล้ว
86 340214 93010198 บ้านควนแหวง
ยืนยันแล้ว
87 340215 93010199 วัดโคกตะเคียน
ยืนยันแล้ว
88 340216 93010200 วัดพรุพ้อ
ยืนยันแล้ว
89 340217 93010201 บ้านควนหินแท่น
ยืนยันแล้ว
90 340206 93010202 บ้านทุ่งคลองควาย
ยืนยันแล้ว
91 340208 93010203 บ้านโหล๊ะหาร
ยืนยันแล้ว
92 340211 93010204 บ้านยางขาคีม
ยืนยันแล้ว
93 340213 93010205 บ้านทุ่งนารี
ยืนยันแล้ว
94 340199 93010206 บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)
ยืนยันแล้ว
95 340200 93010207 วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
96 340203 93010208 อนุบาลป่าบอน
ยืนยันแล้ว
97 340204 93010209 วัดท่าดินแดง
ยืนยันแล้ว
98 340201 93010210 บ้านน้ำตก
ยืนยันแล้ว
99 340202 93010211 วัดควนเคี่ยม
ยืนยันแล้ว
100 340207 93010213 บ้านหนองธง
ยืนยันแล้ว
101 340209 93010214 มิตรมวลชน 1
ยืนยันแล้ว
102 340210 93010215 บ้านเหมืองตะกั่ว
ยืนยันแล้ว
103 340242 93010216 บ้านโคกสัก
ยืนยันแล้ว
104 340245 93010217 วัดลอน
ยืนยันแล้ว
105 340247 93010218 บ้านต้นสน
ยืนยันแล้ว
106 340235 93010219 วัดรัตนวราราม
ยืนยันแล้ว
107 340236 93010220 วัดสังฆวราราม
ยืนยันแล้ว
108 340244 93010221 วัดปัณณาราม
ยืนยันแล้ว
109 340241 93010223 อนุบาลบางแก้ว
ยืนยันแล้ว
110 340246 93010224 บ้านหาดไข่เต่า
ยืนยันแล้ว
111 340239 93010225 วัดนาปะขอ
ยืนยันแล้ว
112 340240 93010226 วัดโตนด
ยืนยันแล้ว
113 340237 93010227 วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)
ยืนยันแล้ว
114 340238 93010228 บ้านปากพล
ยืนยันแล้ว