ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9302 :  สพป.พัทลุง เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 340158 93010047 บ้านพน
ยังไม่ยืนยัน
2 340159 93010048 วัดเขาวงก์
ยังไม่ยืนยัน
3 340162 93010049 สามัคคีอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
4 340164 93010050 บ้านนาทุ่งโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
5 340165 93010051 บ้านป่าแก่
ยังไม่ยืนยัน
6 340166 93010052 บ้านพูด กรป.กลาง
ยังไม่ยืนยัน
7 340167 93010053 บ้านคู
ยังไม่ยืนยัน
8 340168 93010054 บ้านควนประกอบ
ยังไม่ยืนยัน
9 340163 93010056 บ้านหน้าวัง
ยังไม่ยืนยัน
10 340161 93010057 อนุบาลกงหรา
ยังไม่ยืนยัน
11 340160 93010058 บ้านทอนตรน
ยังไม่ยืนยัน
12 340170 93010059 บ้านวังปริง
ยังไม่ยืนยัน
13 340171 93010060 บ้านต้นประดู่
ยังไม่ยืนยัน
14 340174 93010061 วัดควนขี้แรด
ยังไม่ยืนยัน
15 340173 93010062 วัดพังกิ่ง
ยังไม่ยืนยัน
16 340172 93010063 วัดหวัง
ยังไม่ยืนยัน
17 340049 93010064 อนุบาลเขาชัยสน
ยังไม่ยืนยัน
18 340050 93010065 วัดหัวเขาชัยสน
ยังไม่ยืนยัน
19 340059 93010068 บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45
ยังไม่ยืนยัน
20 340060 93010069 บ้านควนโคกยา
ยังไม่ยืนยัน
21 340076 93010070 บ้านเทพราช
ยังไม่ยืนยัน
22 340077 93010071 บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)
ยังไม่ยืนยัน
23 340071 93010072 บ้านท่าลาด
ยังไม่ยืนยัน
24 340073 93010074 วัดท่านางพรหม
ยังไม่ยืนยัน
25 340074 93010075 วัดชุมประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
26 340075 93010076 วัดควนสามโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
27 340069 93010077 บ้านไสนายขัน
ยังไม่ยืนยัน
28 340070 93010078 วัดโพธิยาราม
ยังไม่ยืนยัน
29 340062 93010079 บ้านควนหมอทอง
ยังไม่ยืนยัน
30 340063 93010080 บ้านเกาะทองสม
ยังไม่ยืนยัน
31 340064 93010081 บ้านควนยวน
ยังไม่ยืนยัน
32 340078 93010082 วัดท่าควาย
ยังไม่ยืนยัน
33 340061 93010083 บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
34 340054 93010085 วัดแหลมจองถนน
ยังไม่ยืนยัน
35 340055 93010086 วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
36 340065 93010087 วัดหานโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
37 340067 93010089 ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)
ยังไม่ยืนยัน
38 340053 93010092 วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
39 340057 93010093 บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
40 340178 93010094 บ้านคลองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
41 340179 93010095 บ้านท่าเชียด
ยังไม่ยืนยัน
42 340180 93010096 บ้านพรุนายขาว
ยังไม่ยืนยัน
43 340186 93010097 บ้านทุ่งหนองสิบบาท
ยังไม่ยืนยัน
44 340175 93010098 วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
45 340176 93010099 บ้านหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
46 340177 93010100 วัดโหล๊ะจันกระ
ยังไม่ยืนยัน
47 340184 93010101 บ้านควนอินนอโม
ยังไม่ยืนยัน
48 340183 93010102 บ้านด่านโลด
ยังไม่ยืนยัน
49 340185 93010103 บ้านร่มโพธิ์ไทร
ยังไม่ยืนยัน
50 340181 93010104 บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
51 340182 93010105 วัดปลักปอม
ยังไม่ยืนยัน
52 340139 93010152 วัดสุภาษิตาราม
ยังไม่ยืนยัน
53 340140 93010153 วัดแหลมดินสอ
ยังไม่ยืนยัน
54 340141 93010154 บ้านท่าเนียน
ยังไม่ยืนยัน
55 340142 93010155 บ้านเกาะนางคำ
ยังไม่ยืนยัน
56 340143 93010156 บ้านเกาะนางคำเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
57 340151 93010157 บ้านเกาะหมาก
ยังไม่ยืนยัน
58 340152 93010158 บ้านเกาะเสือ
ยังไม่ยืนยัน
59 340153 93010159 บ้านปากบางนาคราช
ยังไม่ยืนยัน
60 340154 93010160 บ้านเกาะโคบ
ยังไม่ยืนยัน
61 340155 93010161 บ้านท่าวา
ยังไม่ยืนยัน
62 340156 93010162 บ้านช่องฟืน
ยังไม่ยืนยัน
63 340157 93010163 วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
ยังไม่ยืนยัน
64 340134 93010164 บ้านโคกทราย
ยังไม่ยืนยัน
65 340137 93010165 วัดไทรพอน
ยังไม่ยืนยัน
66 340132 93010166 วัดควนเผยอ
ยังไม่ยืนยัน
67 340133 93010167 บ้านดอนประดู่
ยังไม่ยืนยัน
68 340128 93010168 วัดหัวควน
ยังไม่ยืนยัน
69 340127 93010169 บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
70 340125 93010170 อนุบาลปากพะยูน
ยังไม่ยืนยัน
71 340126 93010171 ปากพะยูน
ยังไม่ยืนยัน
72 340150 93010172 วัดโรจนาราม
ยังไม่ยืนยัน
73 340129 93010173 วัดฝาละมี
ยังไม่ยืนยัน
74 340144 93010174 บ้านควนพระสาครินทร์
ยังไม่ยืนยัน
75 340145 93010175 บ้านแหลม
ยังไม่ยืนยัน
76 340146 93010176 วัดบางขวน
ยังไม่ยืนยัน
77 340147 93010177 บ้านบางมวง
ยังไม่ยืนยัน
78 340148 93010178 วัดพระเกิด
ยังไม่ยืนยัน
79 340149 93010179 วัดควนนางพิมพ์
ยังไม่ยืนยัน
80 340130 93010180 บ้านม่วงทวน
ยังไม่ยืนยัน
81 340131 93010181 บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)
ยังไม่ยืนยัน
82 340135 93010182 สำนักสงฆ์ห้วยเรือ
ยังไม่ยืนยัน
83 340136 93010183 บ้านทะเลเหมียง
ยังไม่ยืนยัน
84 340138 93010184 บ้านควนนกหว้า
ยังไม่ยืนยัน
85 340212 93010197 วัดควนเพ็ง
ยังไม่ยืนยัน
86 340214 93010198 บ้านควนแหวง
ยังไม่ยืนยัน
87 340215 93010199 วัดโคกตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
88 340216 93010200 วัดพรุพ้อ
ยังไม่ยืนยัน
89 340217 93010201 บ้านควนหินแท่น
ยังไม่ยืนยัน
90 340206 93010202 บ้านทุ่งคลองควาย
ยังไม่ยืนยัน
91 340208 93010203 บ้านโหล๊ะหาร
ยังไม่ยืนยัน
92 340211 93010204 บ้านยางขาคีม
ยังไม่ยืนยัน
93 340213 93010205 บ้านทุ่งนารี
ยังไม่ยืนยัน
94 340199 93010206 บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)
ยังไม่ยืนยัน
95 340200 93010207 วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
96 340203 93010208 อนุบาลป่าบอน
ยังไม่ยืนยัน
97 340204 93010209 วัดท่าดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
98 340201 93010210 บ้านน้ำตก
ยังไม่ยืนยัน
99 340202 93010211 วัดควนเคี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
100 340207 93010213 บ้านหนองธง
ยังไม่ยืนยัน
101 340209 93010214 มิตรมวลชน 1
ยังไม่ยืนยัน
102 340210 93010215 บ้านเหมืองตะกั่ว
ยังไม่ยืนยัน
103 340242 93010216 บ้านโคกสัก
ยังไม่ยืนยัน
104 340245 93010217 วัดลอน
ยังไม่ยืนยัน
105 340247 93010218 บ้านต้นสน
ยังไม่ยืนยัน
106 340235 93010219 วัดรัตนวราราม
ยังไม่ยืนยัน
107 340236 93010220 วัดสังฆวราราม
ยังไม่ยืนยัน
108 340244 93010221 วัดปัณณาราม
ยังไม่ยืนยัน
109 340241 93010223 อนุบาลบางแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
110 340246 93010224 บ้านหาดไข่เต่า
ยังไม่ยืนยัน
111 340239 93010225 วัดนาปะขอ
ยังไม่ยืนยัน
112 340240 93010226 วัดโตนด
ยังไม่ยืนยัน
113 340237 93010227 วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
114 340238 93010228 บ้านปากพล
ยังไม่ยืนยัน