ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9401 :  สพป.ปัตตานี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 300005 94010001 บ้านกาแลบือซา
ยังไม่ยืนยัน
2 300006 94010002 ชุมชนบ้านกะมิยอ
ยังไม่ยืนยัน
3 300004 94010003 บ้านสระมาลา
ยังไม่ยืนยัน
4 300003 94010004 บ้านคลองมานิง
ยังไม่ยืนยัน
5 300013 94010005 ชุมชนบ้านตะลุโบะ
ยังไม่ยืนยัน
6 300028 94010006 บ้านจะรังบองอ
ยังไม่ยืนยัน
7 300002 94010007 บ้านตันหยงลุโละ
ยังไม่ยืนยัน
8 300001 94010008 ชุมชนบ้านกรือเซะ
ยังไม่ยืนยัน
9 300008 94010009 เมืองปัตตานี
ยังไม่ยืนยัน
10 300009 94010010 บ้านกูวิง
ยังไม่ยืนยัน
11 300012 94010011 ชุมชนบ้านยูโย
ยังไม่ยืนยัน
12 300010 94010012 บ้านบานา
ยังไม่ยืนยัน
13 300011 94010013 บ้านจือโระ
ยังไม่ยืนยัน
14 300007 94010014 บ้านปาเระ
ยังไม่ยืนยัน
15 300024 94010015 ชุมชนบ้านสะนิง
ยังไม่ยืนยัน
16 300025 94010016 บ้านลดา
ยังไม่ยืนยัน
17 300026 94010017 บ้านกาฮง
ยังไม่ยืนยัน
18 300027 94010018 บ้านปะกาลิมาปุโระ
ยังไม่ยืนยัน
19 300018 94010019 บ้านกือยา
ยังไม่ยืนยัน
20 300019 94010020 บ้านกอแลบีเละ
ยังไม่ยืนยัน
21 300014 94010021 บ้านปะกาฮะรัง
ยังไม่ยืนยัน
22 300023 94010022 บ้านบาราเฮาะ
ยังไม่ยืนยัน
23 300021 94010023 ชุมชนบ้านปูยุด
ยังไม่ยืนยัน
24 300022 94010024 บ้านรามง
ยังไม่ยืนยัน
25 300015 94010025 บ้านรูสะมิแล
ยังไม่ยืนยัน
26 300016 94010026 อนุบาลปัตตานี
ยังไม่ยืนยัน
27 300017 94010027 บ้านบางปลาหมอ
ยังไม่ยืนยัน
28 300020 94010028 บ้านสะบารัง
ยังไม่ยืนยัน
29 300091 94010029 วัดควน
ยังไม่ยืนยัน
30 300092 94010030 วัดมหิงษาราม
ยังไม่ยืนยัน
31 300085 94010032 บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
32 300086 94010033 บ้านราวอ
ยังไม่ยืนยัน
33 300079 94010035 บ้านทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
34 300078 94010036 บ้านท่าข้าม
ยังไม่ยืนยัน
35 300088 94010037 บ้านท่าน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
36 300089 94010038 บ้านท่าน้ำตะวันออก
ยังไม่ยืนยัน
37 300090 94010039 บ้านท่าน้ำตะวันตก
ยังไม่ยืนยัน
38 300074 94010040 บ้านบางมะรวด
ยังไม่ยืนยัน
39 300075 94010041 บ้านท่าชะเมา
ยังไม่ยืนยัน
40 300076 94010042 บ้านบ่ออิฐ
ยังไม่ยืนยัน
41 300083 94010043 วัดศรีสุดาจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
42 300084 94010044 บ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน
43 300080 94010045 บ้านนอก
ยังไม่ยืนยัน
44 300081 94010046 บ้านปุลามาวอ
ยังไม่ยืนยัน
45 300082 94010047 บ้านหัวคลอง
ยังไม่ยืนยัน
46 300095 94010048 บ้านน้ำบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
47 300077 94010049 บ้านเตราะหัก
ยังไม่ยืนยัน
48 300096 94010050 บ้านท่าสู
ยังไม่ยืนยัน
49 300097 94010051 บ้านบางหมู
ยังไม่ยืนยัน
50 300073 94010052 บ้านคลองต่ำ
ยังไม่ยืนยัน
51 300071 94010053 บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
52 300072 94010054 บ้านคาโต
ยังไม่ยืนยัน
53 300094 94010055 บ้านพ่อมิ่ง
ยังไม่ยืนยัน
54 300093 94010056 บ้านเคียน
ยังไม่ยืนยัน
55 300180 94010101 บ้านมะปริง
ยังไม่ยืนยัน
56 300181 94010102 บ้านจะรัง
ยังไม่ยืนยัน
57 300182 94010103 บ้านตูเวาะ
ยังไม่ยืนยัน
58 300179 94010104 บ้านดูซงปาแย
ยังไม่ยืนยัน
59 300190 94010105 บ้านตะโละ
ยังไม่ยืนยัน
60 300191 94010106 ชุมชนวัดป่าศรี
ยังไม่ยืนยัน
61 300200 94010107 ชุมชนวัดปิยาราม
ยังไม่ยืนยัน
62 300166 94010108 ชุมชนบ้านปาตา
ยังไม่ยืนยัน
63 300167 94010109 บ้านท่ากุน
ยังไม่ยืนยัน
64 300169 94010110 บ้านท่าด่าน
ยังไม่ยืนยัน
65 300171 94010111 บ้านท่าพง
ยังไม่ยืนยัน
66 300176 94010112 บ้านยือริง
ยังไม่ยืนยัน
67 300177 94010113 บ้านตันหยงดาลอ
ยังไม่ยืนยัน
68 300178 94010114 บ้านตือระ
ยังไม่ยืนยัน
69 300198 94010115 บ้านเฑียรยา
ยังไม่ยืนยัน
70 300197 94010116 บ้านฝาง
ยังไม่ยืนยัน
71 300189 94010117 บ้านบากง
ยังไม่ยืนยัน
72 300187 94010118 บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
73 300188 94010119 บ้านตาลีอายร์
ยังไม่ยืนยัน
74 300196 94010120 ชุมชนบ้านตาแกะ
ยังไม่ยืนยัน
75 300194 94010121 บ้านบางปู
ยังไม่ยืนยัน
76 300195 94010122 บ้านบือเจาะ
ยังไม่ยืนยัน
77 300173 94010123 บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
ยังไม่ยืนยัน
78 300174 94010124 บ้านโต๊ะตีเต
ยังไม่ยืนยัน
79 300175 94010125 บ้านบาโลย
ยังไม่ยืนยัน
80 300201 94010126 บ้านตาหมน
ยังไม่ยืนยัน
81 300193 94010127 บ้านปุลากง
ยังไม่ยืนยัน
82 300202 94010128 บ้านตันหยง
ยังไม่ยืนยัน
83 300203 94010129 บ้านดาลอ
ยังไม่ยืนยัน
84 300204 94010130 บ้านชะเอาะ
ยังไม่ยืนยัน
85 300205 94010131 ยะหริ่ง
ยังไม่ยืนยัน
86 300192 94010132 บ้านยามูเฉลิม
ยังไม่ยืนยัน
87 300199 94010133 บ้านมูหลง
ยังไม่ยืนยัน
88 300186 94010134 ชุมชนบ้านสาบัน
ยังไม่ยืนยัน
89 300183 94010135 บ้านหนองแรต
ยังไม่ยืนยัน
90 300184 94010136 บ้านแบรอ
ยังไม่ยืนยัน
91 300185 94010137 บ้านลางา
ยังไม่ยืนยัน
92 300172 94010138 บ้านบูดี
ยังไม่ยืนยัน
93 300170 94010139 บ้านตะโละสะมีแล
ยังไม่ยืนยัน
94 300168 94010140 บ้านดาโต๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
95 300347 94010153 พระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี
ยังไม่ยืนยัน
96 300279 94020042 บ้านเกาะเปาะ
ยังไม่ยืนยัน
97 300280 94020043 บ้านใหม่พัฒนวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
98 300239 94020044 บ้านคอลอตันหยง
ยังไม่ยืนยัน
99 300240 94020045 บ้านกาแลกุมิ
ยังไม่ยืนยัน
100 300242 94020047 บ้านโคกโตนด
ยังไม่ยืนยัน
101 300277 94020048 บ้านดอนรัก
ยังไม่ยืนยัน
102 300278 94020049 บ้านปะกาจินอ
ยังไม่ยืนยัน
103 300243 94020050 บ้านเปียะ
ยังไม่ยืนยัน
104 300244 94020051 บ้านบาโงกาเซาะ
ยังไม่ยืนยัน
105 300245 94020052 บ้านโคกหมัก
ยังไม่ยืนยัน
106 300272 94020053 วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)
ยังไม่ยืนยัน
107 300273 94020054 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง
ยังไม่ยืนยัน
108 300274 94020055 บ้านปะกาลือสง
ยังไม่ยืนยัน
109 300275 94020056 บ้านปากบางตาวา
ยังไม่ยืนยัน
110 300246 94020057 บ้านปรัง
ยังไม่ยืนยัน
111 300247 94020058 บ้านเกาะหม้อแกง
ยังไม่ยืนยัน
112 300248 94020059 บ้านท่ายามู
ยังไม่ยืนยัน
113 300249 94020060 บ้านบางราพา
ยังไม่ยืนยัน
114 300250 94020061 บ้านท่ากำชำ
ยังไม่ยืนยัน
115 300258 94020062 บ้านตันหยงเปาว์
ยังไม่ยืนยัน
116 300259 94020063 วัดสุวรรณากร
ยังไม่ยืนยัน
117 300260 94020064 บ้านควนดิน
ยังไม่ยืนยัน
118 300261 94020065 บ้านปะแดลางา
ยังไม่ยืนยัน
119 300262 94020066 บ้านไผ่มัน
ยังไม่ยืนยัน
120 300263 94020067 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง
ยังไม่ยืนยัน
121 300264 94020068 บ้านควนคูหา
ยังไม่ยืนยัน
122 300251 94020069 บ้านบางทัน
ยังไม่ยืนยัน
123 300252 94020070 บ้านดอนนา
ยังไม่ยืนยัน
124 300253 94020071 รัชดาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
125 300254 94020072 บ้านตลาดนัดคลองขุด
ยังไม่ยืนยัน
126 300255 94020073 บ้านสายหมอ
ยังไม่ยืนยัน
127 300256 94020074 บ้านแคนา
ยังไม่ยืนยัน
128 300276 94020075 วัดสถิตย์ชลธาร
ยังไม่ยืนยัน
129 300257 94020076 บ้านกาหยี
ยังไม่ยืนยัน
130 300265 94020077 พัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
131 300267 94020078 บ้านค่าย
ยังไม่ยืนยัน
132 300268 94020079 บ้านยาบี
ยังไม่ยืนยัน
133 300266 94020080 บ้านน้ำดำ
ยังไม่ยืนยัน
134 300270 94020082 บ้านคลองช้าง
ยังไม่ยืนยัน
135 300281 94020083 บ้านมะพร้าวต้นเดียว
ยังไม่ยืนยัน
136 300271 94020084 บ้านทุ่งโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน