ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9401 :  สพป.ปัตตานี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 300005 94010001 บ้านกาแลบือซา
ยืนยันแล้ว
2 300006 94010002 ชุมชนบ้านกะมิยอ
ยืนยันแล้ว
3 300004 94010003 บ้านสระมาลา
ยืนยันแล้ว
4 300003 94010004 บ้านคลองมานิง
ยืนยันแล้ว
5 300013 94010005 ชุมชนบ้านตะลุโบะ
ยืนยันแล้ว
6 300028 94010006 บ้านจะรังบองอ
ยืนยันแล้ว
7 300002 94010007 บ้านตันหยงลุโละ
ยืนยันแล้ว
8 300001 94010008 ชุมชนบ้านกรือเซะ
ยืนยันแล้ว
9 300008 94010009 เมืองปัตตานี
ยืนยันแล้ว
10 300009 94010010 บ้านกูวิง
ยืนยันแล้ว
11 300012 94010011 ชุมชนบ้านยูโย
ยืนยันแล้ว
12 300010 94010012 บ้านบานา
ยืนยันแล้ว
13 300011 94010013 บ้านจือโระ
ยืนยันแล้ว
14 300007 94010014 บ้านปาเระ
ยืนยันแล้ว
15 300024 94010015 ชุมชนบ้านสะนิง
ยืนยันแล้ว
16 300025 94010016 บ้านลดา
ยืนยันแล้ว
17 300026 94010017 บ้านกาฮง
ยืนยันแล้ว
18 300027 94010018 บ้านปะกาลิมาปุโระ
ยืนยันแล้ว
19 300018 94010019 บ้านกือยา
ยืนยันแล้ว
20 300019 94010020 บ้านกอแลบีเละ
ยืนยันแล้ว
21 300014 94010021 บ้านปะกาฮะรัง
ยืนยันแล้ว
22 300023 94010022 บ้านบาราเฮาะ
ยืนยันแล้ว
23 300021 94010023 ชุมชนบ้านปูยุด
ยืนยันแล้ว
24 300022 94010024 บ้านรามง
ยืนยันแล้ว
25 300015 94010025 บ้านรูสะมิแล
ยืนยันแล้ว
26 300016 94010026 อนุบาลปัตตานี
ยืนยันแล้ว
27 300017 94010027 บ้านบางปลาหมอ
ยืนยันแล้ว
28 300020 94010028 บ้านสะบารัง
ยืนยันแล้ว
29 300091 94010029 วัดควน
ยืนยันแล้ว
30 300092 94010030 วัดมหิงษาราม
ยืนยันแล้ว
31 300085 94010032 บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)
ยืนยันแล้ว
32 300086 94010033 บ้านราวอ
ยืนยันแล้ว
33 300079 94010035 บ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
34 300078 94010036 บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
35 300088 94010037 บ้านท่าน้ำ
ยืนยันแล้ว
36 300089 94010038 บ้านท่าน้ำตะวันออก
ยืนยันแล้ว
37 300090 94010039 บ้านท่าน้ำตะวันตก
ยืนยันแล้ว
38 300074 94010040 บ้านบางมะรวด
ยืนยันแล้ว
39 300075 94010041 บ้านท่าชะเมา
ยืนยันแล้ว
40 300076 94010042 บ้านบ่ออิฐ
ยืนยันแล้ว
41 300083 94010043 วัดศรีสุดาจันทร์
ยืนยันแล้ว
42 300084 94010044 บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
43 300080 94010045 บ้านนอก
ยืนยันแล้ว
44 300081 94010046 บ้านปุลามาวอ
ยืนยันแล้ว
45 300082 94010047 บ้านหัวคลอง
ยืนยันแล้ว
46 300095 94010048 บ้านน้ำบ่อ
ยืนยันแล้ว
47 300077 94010049 บ้านเตราะหัก
ยืนยันแล้ว
48 300096 94010050 บ้านท่าสู
ยืนยันแล้ว
49 300097 94010051 บ้านบางหมู
ยืนยันแล้ว
50 300073 94010052 บ้านคลองต่ำ
ยืนยันแล้ว
51 300071 94010053 บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
52 300072 94010054 บ้านคาโต
ยืนยันแล้ว
53 300094 94010055 บ้านพ่อมิ่ง
ยืนยันแล้ว
54 300093 94010056 บ้านเคียน
ยืนยันแล้ว
55 300180 94010101 บ้านมะปริง
ยืนยันแล้ว
56 300181 94010102 บ้านจะรัง
ยืนยันแล้ว
57 300182 94010103 บ้านตูเวาะ
ยืนยันแล้ว
58 300179 94010104 บ้านดูซงปาแย
ยืนยันแล้ว
59 300190 94010105 บ้านตะโละ
ยืนยันแล้ว
60 300191 94010106 ชุมชนวัดป่าศรี
ยืนยันแล้ว
61 300200 94010107 ชุมชนวัดปิยาราม
ยืนยันแล้ว
62 300166 94010108 ชุมชนบ้านปาตา
ยืนยันแล้ว
63 300167 94010109 บ้านท่ากุน
ยืนยันแล้ว
64 300169 94010110 บ้านท่าด่าน
ยืนยันแล้ว
65 300171 94010111 บ้านท่าพง
ยืนยันแล้ว
66 300176 94010112 บ้านยือริง
ยืนยันแล้ว
67 300177 94010113 บ้านตันหยงดาลอ
ยืนยันแล้ว
68 300178 94010114 บ้านตือระ
ยืนยันแล้ว
69 300198 94010115 บ้านเฑียรยา
ยืนยันแล้ว
70 300197 94010116 บ้านฝาง
ยืนยันแล้ว
71 300189 94010117 บ้านบากง
ยืนยันแล้ว
72 300187 94010118 บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
73 300188 94010119 บ้านตาลีอายร์
ยืนยันแล้ว
74 300196 94010120 ชุมชนบ้านตาแกะ
ยืนยันแล้ว
75 300194 94010121 บ้านบางปู
ยืนยันแล้ว
76 300195 94010122 บ้านบือเจาะ
ยืนยันแล้ว
77 300173 94010123 บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
ยืนยันแล้ว
78 300174 94010124 บ้านโต๊ะตีเต
ยืนยันแล้ว
79 300175 94010125 บ้านบาโลย
ยืนยันแล้ว
80 300201 94010126 บ้านตาหมน
ยืนยันแล้ว
81 300193 94010127 บ้านปุลากง
ยืนยันแล้ว
82 300202 94010128 บ้านตันหยง
ยืนยันแล้ว
83 300203 94010129 บ้านดาลอ
ยืนยันแล้ว
84 300204 94010130 บ้านชะเอาะ
ยืนยันแล้ว
85 300205 94010131 ยะหริ่ง
ยืนยันแล้ว
86 300192 94010132 บ้านยามูเฉลิม
ยืนยันแล้ว
87 300199 94010133 บ้านมูหลง
ยืนยันแล้ว
88 300186 94010134 ชุมชนบ้านสาบัน
ยืนยันแล้ว
89 300183 94010135 บ้านหนองแรต
ยืนยันแล้ว
90 300184 94010136 บ้านแบรอ
ยืนยันแล้ว
91 300185 94010137 บ้านลางา
ยืนยันแล้ว
92 300172 94010138 บ้านบูดี
ยืนยันแล้ว
93 300170 94010139 บ้านตะโละสะมีแล
ยืนยันแล้ว
94 300168 94010140 บ้านดาโต๊ะ
ยืนยันแล้ว
95 300347 94010153 พระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี
ยืนยันแล้ว
96 300279 94020042 บ้านเกาะเปาะ
ยืนยันแล้ว
97 300280 94020043 บ้านใหม่พัฒนวิทย์
ยืนยันแล้ว
98 300239 94020044 บ้านคอลอตันหยง
ยืนยันแล้ว
99 300240 94020045 บ้านกาแลกุมิ
ยืนยันแล้ว
100 300242 94020047 บ้านโคกโตนด
ยืนยันแล้ว
101 300277 94020048 บ้านดอนรัก
ยืนยันแล้ว
102 300278 94020049 บ้านปะกาจินอ
ยืนยันแล้ว
103 300243 94020050 บ้านเปียะ
ยืนยันแล้ว
104 300244 94020051 บ้านบาโงกาเซาะ
ยืนยันแล้ว
105 300245 94020052 บ้านโคกหมัก
ยืนยันแล้ว
106 300272 94020053 วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)
ยืนยันแล้ว
107 300273 94020054 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง
ยืนยันแล้ว
108 300274 94020055 บ้านปะกาลือสง
ยืนยันแล้ว
109 300275 94020056 บ้านปากบางตาวา
ยืนยันแล้ว
110 300246 94020057 บ้านปรัง
ยืนยันแล้ว
111 300247 94020058 บ้านเกาะหม้อแกง
ยืนยันแล้ว
112 300248 94020059 บ้านท่ายามู
ยืนยันแล้ว
113 300249 94020060 บ้านบางราพา
ยืนยันแล้ว
114 300250 94020061 บ้านท่ากำชำ
ยืนยันแล้ว
115 300258 94020062 บ้านตันหยงเปาว์
ยืนยันแล้ว
116 300259 94020063 วัดสุวรรณากร
ยืนยันแล้ว
117 300260 94020064 บ้านควนดิน
ยืนยันแล้ว
118 300261 94020065 บ้านปะแดลางา
ยืนยันแล้ว
119 300262 94020066 บ้านไผ่มัน
ยืนยันแล้ว
120 300263 94020067 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง
ยืนยันแล้ว
121 300264 94020068 บ้านควนคูหา
ยืนยันแล้ว
122 300251 94020069 บ้านบางทัน
ยืนยันแล้ว
123 300252 94020070 บ้านดอนนา
ยืนยันแล้ว
124 300253 94020071 รัชดาภิเษก
ยืนยันแล้ว
125 300254 94020072 บ้านตลาดนัดคลองขุด
ยืนยันแล้ว
126 300255 94020073 บ้านสายหมอ
ยืนยันแล้ว
127 300256 94020074 บ้านแคนา
ยืนยันแล้ว
128 300276 94020075 วัดสถิตย์ชลธาร
ยืนยันแล้ว
129 300257 94020076 บ้านกาหยี
ยืนยันแล้ว
130 300265 94020077 พัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
131 300267 94020078 บ้านค่าย
ยืนยันแล้ว
132 300268 94020079 บ้านยาบี
ยืนยันแล้ว
133 300266 94020080 บ้านน้ำดำ
ยืนยันแล้ว
134 300270 94020082 บ้านคลองช้าง
ยืนยันแล้ว
135 300281 94020083 บ้านมะพร้าวต้นเดียว
ยืนยันแล้ว
136 300271 94020084 บ้านทุ่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว