ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9402 :  สพป.ปัตตานี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 300050 94020001 บ้านควนโนรี
ยังไม่ยืนยัน
2 300051 94020002 บ้านตุปะ
ยังไม่ยืนยัน
3 300053 94020003 บ้านป่าไร่
ยังไม่ยืนยัน
4 300054 94020004 วัดภมรคติวัน
ยังไม่ยืนยัน
5 300029 94020005 บ้านโคกโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
6 300030 94020006 บ้านสามยอด
ยังไม่ยืนยัน
7 300032 94020007 บ้านท่าคลอง
ยังไม่ยืนยัน
8 300033 94020008 บ้านทุ่งยาว
ยังไม่ยืนยัน
9 300036 94020009 บ้านโคกต้นสะตอ
ยังไม่ยืนยัน
10 300068 94020010 วัดบันลือคชาวาส
ยังไม่ยืนยัน
11 300067 94020011 บ้านควนลังงา
ยังไม่ยืนยัน
12 300066 94020012 วัดทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน
13 300065 94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
14 300063 94020014 บ้านท่าเรือ
ยังไม่ยืนยัน
15 300064 94020015 บ้านควนแตน
ยังไม่ยืนยัน
16 300052 94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้
ยังไม่ยืนยัน
17 300049 94020017 วัดอรัญวาสิการาม
ยังไม่ยืนยัน
18 300060 94020018 บ้านเกาะตา
ยังไม่ยืนยัน
19 300038 94020019 บ้านนาเกตุ
ยังไม่ยืนยัน
20 300039 94020020 บ้านคลองช้าง
ยังไม่ยืนยัน
21 300040 94020021 บ้านควนลาแม
ยังไม่ยืนยัน
22 300041 94020022 บ้านบาโงฆาดิง
ยังไม่ยืนยัน
23 300043 94020023 บ้านชะเมา
ยังไม่ยืนยัน
24 300055 94020024 วัดนาประดู่
ยังไม่ยืนยัน
25 300056 94020025 บ้านนาประดู่
ยังไม่ยืนยัน
26 300057 94020026 บ้านควนประ
ยังไม่ยืนยัน
27 300058 94020027 บ้านยางแดง
ยังไม่ยืนยัน
28 300059 94020028 วัดนิคมสถิต
ยังไม่ยืนยัน
29 300061 94020029 วัดสุนทรวารี
ยังไม่ยืนยัน
30 300062 94020030 บ้านล้อแตก
ยังไม่ยืนยัน
31 300045 94020031 วัดธนาภิมุข
ยังไม่ยืนยัน
32 300046 94020032 บ้านคลองหิน
ยังไม่ยืนยัน
33 300047 94020033 บ้านโผงโผง
ยังไม่ยืนยัน
34 300048 94020034 บ้านบาเงง
ยังไม่ยืนยัน
35 300069 94020035 บ้านป่าบอน
ยังไม่ยืนยัน
36 300070 94020036 บ้านนาค้อเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
37 300034 94020037 บ้านนาค้อกลาง
ยังไม่ยืนยัน
38 300035 94020038 บ้านดอนเค็ด
ยังไม่ยืนยัน
39 300044 94020039 บ้านนาค้อใต้
ยังไม่ยืนยัน
40 300037 94020041 วัดมะกรูด
ยังไม่ยืนยัน
41 300125 94020085 บ้านกระเสาะ
ยังไม่ยืนยัน
42 300126 94020086 บ้านลางสาด
ยังไม่ยืนยัน
43 300113 94020087 บ้านกระหวะ
ยังไม่ยืนยัน
44 300114 94020088 บ้านราวอ
ยังไม่ยืนยัน
45 300106 94020089 บ้านแขนท้าว
ยังไม่ยืนยัน
46 300124 94020090 บ้านเกาะจัน
ยังไม่ยืนยัน
47 300121 94020091 บ้านคลองช้าง
ยังไม่ยืนยัน
48 300115 94020092 บ้านตรัง
ยังไม่ยืนยัน
49 300116 94020093 บ้านเขาวัง
ยังไม่ยืนยัน
50 300104 94020094 บ้านดูวา
ยังไม่ยืนยัน
51 300105 94020095 บ้านถนน
ยังไม่ยืนยัน
52 300117 94020096 บ้านมะหุด
ยังไม่ยืนยัน
53 300118 94020097 บ้านควนหยี
ยังไม่ยืนยัน
54 300119 94020098 บ้านบูดน
ยังไม่ยืนยัน
55 300120 94020099 บ้านบาโง
ยังไม่ยืนยัน
56 300127 94020100 บ้านปานัน
ยังไม่ยืนยัน
57 300099 94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา)
ยังไม่ยืนยัน
58 300108 94020102 บ้านปาลัส
ยังไม่ยืนยัน
59 300109 94020103 บ้านด่าน
ยังไม่ยืนยัน
60 300110 94020104 บ้านบาละแต
ยังไม่ยืนยัน
61 300100 94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน
ยังไม่ยืนยัน
62 300102 94020107 บ้านน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
63 300107 94020108 บ้านเจาะบาแน
ยังไม่ยืนยัน
64 300103 94020109 บ้านบูเกะกุง
ยังไม่ยืนยัน
65 300111 94020110 บ้านสะกำ
ยังไม่ยืนยัน
66 300112 94020111 บ้านกูบังบาเดาะ
ยังไม่ยืนยัน
67 300122 94020112 บ้านกูวิง
ยังไม่ยืนยัน
68 300123 94020113 บ้านสมาหอ
ยังไม่ยืนยัน
69 300128 94020114 บ้านบาตะกูโบ
ยังไม่ยืนยัน
70 300142 94020127 ตลาดปรีกี
ยังไม่ยืนยัน
71 300134 94020128 บ้านกระโด
ยังไม่ยืนยัน
72 300162 94020129 บ้านสายชล
ยังไม่ยืนยัน
73 300163 94020130 บ้านละหารยามู
ยังไม่ยืนยัน
74 300165 94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)
ยังไม่ยืนยัน
75 300161 94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
76 300159 94020134 บ้านอินทนิล
ยังไม่ยืนยัน
77 300160 94020135 ชุมชนบ้านต้นสน
ยังไม่ยืนยัน
78 300136 94020136 บ้านบินยา
ยังไม่ยืนยัน
79 300137 94020137 บ้านกาแลสะนอ
ยังไม่ยืนยัน
80 300138 94020138 วัดโคกหญ้าคา
ยังไม่ยืนยัน
81 300150 94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง)
ยังไม่ยืนยัน
82 300148 94020140 บ้านบูโกะ
ยังไม่ยืนยัน
83 300149 94020141 บ้านบราโอ
ยังไม่ยืนยัน
84 300153 94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน
ยังไม่ยืนยัน
85 300154 94020143 บ้านประจัน
ยังไม่ยืนยัน
86 300135 94020144 ตลาดนัดบาซาเอ
ยังไม่ยืนยัน
87 300139 94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)
ยังไม่ยืนยัน
88 300140 94020146 บ้านต้นแซะ
ยังไม่ยืนยัน
89 300141 94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม
ยังไม่ยืนยัน
90 300164 94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
91 300155 94020149 ชุมชนบ้านพงสตา
ยังไม่ยืนยัน
92 300151 94020150 บ้านต้นทุเรียน
ยังไม่ยืนยัน
93 300152 94020151 บ้านกรือเซะ
ยังไม่ยืนยัน
94 300130 94020152 อนุบาลยะรัง
ยังไม่ยืนยัน
95 300131 94020153 บ้านระแว้ง
ยังไม่ยืนยัน
96 300132 94020154 ต้นพิกุล
ยังไม่ยืนยัน
97 300133 94020155 วัดเกาะหวาย
ยังไม่ยืนยัน
98 300143 94020156 บ้านศาลาสอง
ยังไม่ยืนยัน
99 300144 94020157 บ้านสิเดะ
ยังไม่ยืนยัน
100 300145 94020158 บ้านอีบุ๊
ยังไม่ยืนยัน
101 300146 94020159 บ้านบากง
ยังไม่ยืนยัน
102 300147 94020160 บ้านอาโห
ยังไม่ยืนยัน
103 300156 94020161 ชุมชนบ้านสะนอ
ยังไม่ยืนยัน
104 300157 94020162 บ้านคางา
ยังไม่ยืนยัน
105 300320 94020163 บ้านต้นโตนด
ยังไม่ยืนยัน
106 300322 94020164 บ้านวังกว้าง
ยังไม่ยืนยัน
107 300323 94020165 บ้านควนแปลงงู
ยังไม่ยืนยัน
108 300324 94020166 บ้านม่วงเตี้ย
ยังไม่ยืนยัน
109 300325 94020167 บ้านปลักปรือ
ยังไม่ยืนยัน
110 300326 94020168 บ้านคูระ
ยังไม่ยืนยัน
111 300327 94020169 บ้านตันหยง
ยังไม่ยืนยัน
112 300328 94020170 วัดบุพนิมิต
ยังไม่ยืนยัน
113 300317 94020171 บ้านโคกเหรียง
ยังไม่ยืนยัน
114 300318 94020172 วัดป่าสวย
ยังไม่ยืนยัน
115 300319 94020173 บ้านคลองทราย
ยังไม่ยืนยัน