ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9402 :  สพป.ปัตตานี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 300050 94020001 บ้านควนโนรี
ยืนยันแล้ว
2 300051 94020002 บ้านตุปะ
ยืนยันแล้ว
3 300053 94020003 บ้านป่าไร่
ยืนยันแล้ว
4 300054 94020004 วัดภมรคติวัน
ยืนยันแล้ว
5 300029 94020005 บ้านโคกโพธิ์
ยืนยันแล้ว
6 300030 94020006 บ้านสามยอด
ยืนยันแล้ว
7 300032 94020007 บ้านท่าคลอง
ยืนยันแล้ว
8 300033 94020008 บ้านทุ่งยาว
ยืนยันแล้ว
9 300036 94020009 บ้านโคกต้นสะตอ
ยืนยันแล้ว
10 300068 94020010 วัดบันลือคชาวาส
ยืนยันแล้ว
11 300067 94020011 บ้านควนลังงา
ยืนยันแล้ว
12 300066 94020012 วัดทรายขาว
ยืนยันแล้ว
13 300065 94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์
ยืนยันแล้ว
14 300063 94020014 บ้านท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
15 300064 94020015 บ้านควนแตน
ยืนยันแล้ว
16 300052 94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้
ยืนยันแล้ว
17 300049 94020017 วัดอรัญวาสิการาม
ยืนยันแล้ว
18 300060 94020018 บ้านเกาะตา
ยืนยันแล้ว
19 300038 94020019 บ้านนาเกตุ
ยืนยันแล้ว
20 300039 94020020 บ้านคลองช้าง
ยืนยันแล้ว
21 300040 94020021 บ้านควนลาแม
ยืนยันแล้ว
22 300041 94020022 บ้านบาโงฆาดิง
ยืนยันแล้ว
23 300043 94020023 บ้านชะเมา
ยืนยันแล้ว
24 300055 94020024 วัดนาประดู่
ยืนยันแล้ว
25 300056 94020025 บ้านนาประดู่
ยืนยันแล้ว
26 300057 94020026 บ้านควนประ
ยืนยันแล้ว
27 300058 94020027 บ้านยางแดง
ยืนยันแล้ว
28 300059 94020028 วัดนิคมสถิต
ยืนยันแล้ว
29 300061 94020029 วัดสุนทรวารี
ยืนยันแล้ว
30 300062 94020030 บ้านล้อแตก
ยืนยันแล้ว
31 300045 94020031 วัดธนาภิมุข
ยืนยันแล้ว
32 300046 94020032 บ้านคลองหิน
ยืนยันแล้ว
33 300047 94020033 บ้านโผงโผง
ยืนยันแล้ว
34 300048 94020034 บ้านบาเงง
ยืนยันแล้ว
35 300069 94020035 บ้านป่าบอน
ยืนยันแล้ว
36 300070 94020036 บ้านนาค้อเหนือ
ยืนยันแล้ว
37 300034 94020037 บ้านนาค้อกลาง
ยืนยันแล้ว
38 300035 94020038 บ้านดอนเค็ด
ยืนยันแล้ว
39 300044 94020039 บ้านนาค้อใต้
ยืนยันแล้ว
40 300037 94020041 วัดมะกรูด
ยืนยันแล้ว
41 300125 94020085 บ้านกระเสาะ
ยืนยันแล้ว
42 300126 94020086 บ้านลางสาด
ยืนยันแล้ว
43 300113 94020087 บ้านกระหวะ
ยืนยันแล้ว
44 300114 94020088 บ้านราวอ
ยืนยันแล้ว
45 300106 94020089 บ้านแขนท้าว
ยืนยันแล้ว
46 300124 94020090 บ้านเกาะจัน
ยืนยันแล้ว
47 300121 94020091 บ้านคลองช้าง
ยืนยันแล้ว
48 300115 94020092 บ้านตรัง
ยืนยันแล้ว
49 300116 94020093 บ้านเขาวัง
ยืนยันแล้ว
50 300104 94020094 บ้านดูวา
ยืนยันแล้ว
51 300105 94020095 บ้านถนน
ยืนยันแล้ว
52 300117 94020096 บ้านมะหุด
ยืนยันแล้ว
53 300118 94020097 บ้านควนหยี
ยืนยันแล้ว
54 300119 94020098 บ้านบูดน
ยืนยันแล้ว
55 300120 94020099 บ้านบาโง
ยืนยันแล้ว
56 300127 94020100 บ้านปานัน
ยืนยันแล้ว
57 300099 94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา)
ยืนยันแล้ว
58 300108 94020102 บ้านปาลัส
ยืนยันแล้ว
59 300109 94020103 บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
60 300110 94020104 บ้านบาละแต
ยืนยันแล้ว
61 300100 94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน
ยืนยันแล้ว
62 300102 94020107 บ้านน้ำใส
ยืนยันแล้ว
63 300107 94020108 บ้านเจาะบาแน
ยืนยันแล้ว
64 300103 94020109 บ้านบูเกะกุง
ยืนยันแล้ว
65 300111 94020110 บ้านสะกำ
ยืนยันแล้ว
66 300112 94020111 บ้านกูบังบาเดาะ
ยืนยันแล้ว
67 300122 94020112 บ้านกูวิง
ยืนยันแล้ว
68 300123 94020113 บ้านสมาหอ
ยืนยันแล้ว
69 300128 94020114 บ้านบาตะกูโบ
ยืนยันแล้ว
70 300142 94020127 ตลาดปรีกี
ยืนยันแล้ว
71 300134 94020128 บ้านกระโด
ยืนยันแล้ว
72 300162 94020129 บ้านสายชล
ยืนยันแล้ว
73 300163 94020130 บ้านละหารยามู
ยืนยันแล้ว
74 300165 94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)
ยืนยันแล้ว
75 300161 94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
76 300159 94020134 บ้านอินทนิล
ยืนยันแล้ว
77 300160 94020135 ชุมชนบ้านต้นสน
ยืนยันแล้ว
78 300136 94020136 บ้านบินยา
ยืนยันแล้ว
79 300137 94020137 บ้านกาแลสะนอ
ยืนยันแล้ว
80 300138 94020138 วัดโคกหญ้าคา
ยืนยันแล้ว
81 300150 94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง)
ยืนยันแล้ว
82 300148 94020140 บ้านบูโกะ
ยืนยันแล้ว
83 300149 94020141 บ้านบราโอ
ยืนยันแล้ว
84 300153 94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน
ยืนยันแล้ว
85 300154 94020143 บ้านประจัน
ยืนยันแล้ว
86 300135 94020144 ตลาดนัดบาซาเอ
ยืนยันแล้ว
87 300139 94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)
ยืนยันแล้ว
88 300140 94020146 บ้านต้นแซะ
ยืนยันแล้ว
89 300141 94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม
ยืนยันแล้ว
90 300164 94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม
ยืนยันแล้ว
91 300155 94020149 ชุมชนบ้านพงสตา
ยืนยันแล้ว
92 300151 94020150 บ้านต้นทุเรียน
ยืนยันแล้ว
93 300152 94020151 บ้านกรือเซะ
ยืนยันแล้ว
94 300130 94020152 อนุบาลยะรัง
ยืนยันแล้ว
95 300131 94020153 บ้านระแว้ง
ยืนยันแล้ว
96 300132 94020154 ต้นพิกุล
ยืนยันแล้ว
97 300133 94020155 วัดเกาะหวาย
ยืนยันแล้ว
98 300143 94020156 บ้านศาลาสอง
ยืนยันแล้ว
99 300144 94020157 บ้านสิเดะ
ยืนยันแล้ว
100 300145 94020158 บ้านอีบุ๊
ยืนยันแล้ว
101 300146 94020159 บ้านบากง
ยืนยันแล้ว
102 300147 94020160 บ้านอาโห
ยืนยันแล้ว
103 300156 94020161 ชุมชนบ้านสะนอ
ยืนยันแล้ว
104 300157 94020162 บ้านคางา
ยืนยันแล้ว
105 300320 94020163 บ้านต้นโตนด
ยืนยันแล้ว
106 300322 94020164 บ้านวังกว้าง
ยืนยันแล้ว
107 300323 94020165 บ้านควนแปลงงู
ยืนยันแล้ว
108 300324 94020166 บ้านม่วงเตี้ย
ยืนยันแล้ว
109 300325 94020167 บ้านปลักปรือ
ยืนยันแล้ว
110 300326 94020168 บ้านคูระ
ยืนยันแล้ว
111 300327 94020169 บ้านตันหยง
ยืนยันแล้ว
112 300328 94020170 วัดบุพนิมิต
ยืนยันแล้ว
113 300317 94020171 บ้านโคกเหรียง
ยืนยันแล้ว
114 300318 94020172 วัดป่าสวย
ยืนยันแล้ว
115 300319 94020173 บ้านคลองทราย
ยืนยันแล้ว