ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9501 :  สพป.ยะลา เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 440028 95010001 บ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์)
ยืนยันแล้ว
2 440029 95010002 บ้านตาเซะ
ยืนยันแล้ว
3 440031 95010003 ศรีพัฒนาราม
ยืนยันแล้ว
4 440032 95010004 วังธราธิปวิทยา
ยืนยันแล้ว
5 440023 95010005 บ้านท่าสาป
ยืนยันแล้ว
6 440024 95010006 บ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
ยืนยันแล้ว
7 440025 95010007 บ้านสาคอ
ยืนยันแล้ว
8 440001 95010008 บ้านบันนังบูโย
ยืนยันแล้ว
9 440002 95010009 บ้านกะตูปะ
ยืนยันแล้ว
10 440003 95010010 ประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
11 440004 95010011 บ้านพงยือไร
ยืนยันแล้ว
12 440017 95010012 บ้านรั้วตะวัน
ยืนยันแล้ว
13 440018 95010013 บ้านจือนือแร
ยืนยันแล้ว
14 440019 95010014 บ้านบุดี
ยืนยันแล้ว
15 440020 95010015 บ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์)
ยืนยันแล้ว
16 440006 95010016 สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)
ยืนยันแล้ว
17 440007 95010017 สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
ยืนยันแล้ว
18 440008 95010018 บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
19 440009 95010019 คุรุชนพัฒนา
ยืนยันแล้ว
20 440044 95010020 บ้านพร่อน
ยืนยันแล้ว
21 440045 95010021 บ้านตาสา
ยืนยันแล้ว
22 440046 95010022 บ้านจาหนัน
ยืนยันแล้ว
23 440012 95010023 บ้านปาโจ
ยืนยันแล้ว
24 440013 95010024 บ้านยะลา
ยืนยันแล้ว
25 440027 95010025 บ้านยุโป (รุ่งวิทยา)
ยืนยันแล้ว
26 440033 95010026 วัดชมพูสถิต
ยืนยันแล้ว
27 440030 95010027 บ้านคลองทราย
ยืนยันแล้ว
28 440034 95010028 บ้านทุ่งเหรียง
ยืนยันแล้ว
29 440026 95010029 บ้านบาโด
ยืนยันแล้ว
30 440035 95010030 วัดลำพะยา
ยืนยันแล้ว
31 440036 95010031 บ้านต้นหยี
ยืนยันแล้ว
32 440037 95010032 บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2)
ยืนยันแล้ว
33 440043 95010033 วัดลำใหม่
ยืนยันแล้ว
34 440041 95010034 บ้านตลาดลำใหม่
ยืนยันแล้ว
35 440042 95010035 บ้านทุ่งคา
ยืนยันแล้ว
36 440048 95010036 บ้านป่าพ้อ
ยืนยันแล้ว
37 440040 95010037 บ้านปอเยาะ
ยืนยันแล้ว
38 440038 95010038 บ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
39 440039 95010039 บ้านตาโละ
ยืนยันแล้ว
40 440047 95010040 บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์)
ยืนยันแล้ว
41 440014 95010041 อนุบาลยะลา
ยืนยันแล้ว
42 440021 95010042 นิบงชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
43 440022 95010043 บ้านเบอเส้ง
ยืนยันแล้ว
44 440016 95010044 บ้านธารน้ำผึ้ง
ยืนยันแล้ว
45 440005 95010045 ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด)
ยืนยันแล้ว
46 440015 95010046 บ้านนิบงพัฒนา
ยืนยันแล้ว
47 440011 95010047 บ้านบันนังลูวา
ยืนยันแล้ว
48 440010 95010048 วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
49 440131 95010049 บ้านกอตอตือระ
ยืนยันแล้ว
50 440132 95010050 บ้านคูวอ
ยืนยันแล้ว
51 440161 95010051 บ้านกาดือแป
ยืนยันแล้ว
52 440147 95010052 บ้านรามัน
ยืนยันแล้ว
53 440148 95010053 บ้านบือยอง
ยืนยันแล้ว
54 440149 95010054 บ้านพอแม็ง
ยืนยันแล้ว
55 440143 95010055 บ้านกาลอ
ยืนยันแล้ว
56 440142 95010056 ธารแร่
ยืนยันแล้ว
57 440160 95010057 บ้านกาลูปัง
ยืนยันแล้ว
58 440177 95010058 คุรุประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
59 440178 95010059 บ้านปาแตรายอ
ยืนยันแล้ว
60 440179 95010060 บ้านแหลมทราย
ยืนยันแล้ว
61 440180 95010061 บ้านพะปูเงาะ
ยืนยันแล้ว
62 440181 95010062 บ้านเกะรอ
ยืนยันแล้ว
63 440156 95010063 บ้านนาเตย
ยืนยันแล้ว
64 440155 95010064 บ้านโกตาบารู
ยืนยันแล้ว
65 440175 95010065 บ้านจะกว๊ะ
ยืนยันแล้ว
66 440176 95010066 บ้านกำปงบือแน
ยืนยันแล้ว
67 440173 95010067 บ้านต้นแซะ
ยืนยันแล้ว
68 440174 95010068 บ้านบือเล็ง
ยืนยันแล้ว
69 440171 95010069 บ้านปาดาฮัน
ยืนยันแล้ว
70 440172 95010070 บ้านบึงน้ำใส
ยืนยันแล้ว
71 440170 95010071 บ้านตะโละหะลอ
ยืนยันแล้ว
72 440154 95010072 บ้านจำปูน
ยืนยันแล้ว
73 440165 95010073 บ้านโต๊ะพราน
ยืนยันแล้ว
74 440166 95010074 บ้านพรุ
ยืนยันแล้ว
75 440163 95010075 บ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
ยืนยันแล้ว
76 440164 95010076 วัดรังสิตาวาส
ยืนยันแล้ว
77 440128 95010077 บ้านไม้แก่น
ยืนยันแล้ว
78 440129 95010078 บ้านเกียรติ
ยืนยันแล้ว
79 440130 95010079 บ้านกือแล
ยืนยันแล้ว
80 440162 95010080 บือดองพัฒนา
ยืนยันแล้ว
81 440157 95010081 บ้านยือโระ
ยืนยันแล้ว
82 440158 95010082 บ้านบาโงย
ยืนยันแล้ว
83 440152 95010083 บ้านปูลัย
ยืนยันแล้ว
84 440150 95010084 พัฒนาบาลอ
ยืนยันแล้ว
85 440151 95010085 บ้านละแอ
ยืนยันแล้ว
86 440141 95010086 บ้านบือมัง
ยืนยันแล้ว
87 440139 95010087 บ้านเจาะบือแม
ยืนยันแล้ว
88 440140 95010088 บ้านมาแฮ
ยืนยันแล้ว
89 440138 95010089 บ้านปงตา
ยืนยันแล้ว
90 440145 95010090 บ้านยะต๊ะ
ยืนยันแล้ว
91 440146 95010091 คีรีบูรวัฒนา (ตีบุ)
ยืนยันแล้ว
92 440159 95010092 บ้านอาเหอูโต๊ะ
ยืนยันแล้ว
93 440144 95010093 บ้านตะโละ
ยืนยันแล้ว
94 440136 95010094 บ้านวังพญา
ยืนยันแล้ว
95 440137 95010095 บ้านอูเป๊าะ
ยืนยันแล้ว
96 440133 95010096 บ้านโต๊ะปาแก๊ะ
ยืนยันแล้ว
97 440134 95010097 บ้านบูเกะจือฆา
ยืนยันแล้ว
98 440167 95010099 บ้านบูเกะบือราแง
ยืนยันแล้ว
99 440168 95010100 บ้านตะโละสดาร์
ยืนยันแล้ว
100 440169 95010101 บ้านกือเม็ง
ยืนยันแล้ว
101 440153 95010102 บ้านสะโต
ยืนยันแล้ว
102 440204 95010103 บ้านกรงปินัง
ยืนยันแล้ว
103 440205 95010104 บ้านตะโละซูแม
ยืนยันแล้ว
104 440206 95010105 บ้านลือมุ
ยืนยันแล้ว
105 440212 95010106 บ้านปุโรง
ยืนยันแล้ว
106 440213 95010107 บ้านโฉลง
ยืนยันแล้ว
107 440211 95010108 สันติวิทยา
ยืนยันแล้ว
108 440209 95010109 บ้านสะเอะ
ยืนยันแล้ว
109 440210 95010110 บ้านสะเอะใน
ยืนยันแล้ว
110 440207 95010111 บ้านกูวา
ยืนยันแล้ว
111 440208 95010112 บ้านแบหอ
ยืนยันแล้ว