ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9501 :  สพป.ยะลา เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 440028 95010001 บ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์)
ยังไม่ยืนยัน
2 440029 95010002 บ้านตาเซะ
ยังไม่ยืนยัน
3 440031 95010003 ศรีพัฒนาราม
ยังไม่ยืนยัน
4 440032 95010004 วังธราธิปวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
5 440023 95010005 บ้านท่าสาป
ยังไม่ยืนยัน
6 440024 95010006 บ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
ยังไม่ยืนยัน
7 440025 95010007 บ้านสาคอ
ยังไม่ยืนยัน
8 440001 95010008 บ้านบันนังบูโย
ยังไม่ยืนยัน
9 440002 95010009 บ้านกะตูปะ
ยังไม่ยืนยัน
10 440003 95010010 ประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
11 440004 95010011 บ้านพงยือไร
ยังไม่ยืนยัน
12 440017 95010012 บ้านรั้วตะวัน
ยังไม่ยืนยัน
13 440018 95010013 บ้านจือนือแร
ยังไม่ยืนยัน
14 440019 95010014 บ้านบุดี
ยังไม่ยืนยัน
15 440020 95010015 บ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์)
ยังไม่ยืนยัน
16 440006 95010016 สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
17 440007 95010017 สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
ยังไม่ยืนยัน
18 440008 95010018 บ้านไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
19 440009 95010019 คุรุชนพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
20 440044 95010020 บ้านพร่อน
ยังไม่ยืนยัน
21 440045 95010021 บ้านตาสา
ยังไม่ยืนยัน
22 440046 95010022 บ้านจาหนัน
ยังไม่ยืนยัน
23 440012 95010023 บ้านปาโจ
ยังไม่ยืนยัน
24 440013 95010024 บ้านยะลา
ยังไม่ยืนยัน
25 440027 95010025 บ้านยุโป (รุ่งวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
26 440033 95010026 วัดชมพูสถิต
ยังไม่ยืนยัน
27 440030 95010027 บ้านคลองทราย
ยังไม่ยืนยัน
28 440034 95010028 บ้านทุ่งเหรียง
ยังไม่ยืนยัน
29 440026 95010029 บ้านบาโด
ยังไม่ยืนยัน
30 440035 95010030 วัดลำพะยา
ยังไม่ยืนยัน
31 440036 95010031 บ้านต้นหยี
ยังไม่ยืนยัน
32 440037 95010032 บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2)
ยังไม่ยืนยัน
33 440043 95010033 วัดลำใหม่
ยังไม่ยืนยัน
34 440041 95010034 บ้านตลาดลำใหม่
ยังไม่ยืนยัน
35 440042 95010035 บ้านทุ่งคา
ยังไม่ยืนยัน
36 440048 95010036 บ้านป่าพ้อ
ยังไม่ยืนยัน
37 440040 95010037 บ้านปอเยาะ
ยังไม่ยืนยัน
38 440038 95010038 บ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
39 440039 95010039 บ้านตาโละ
ยังไม่ยืนยัน
40 440047 95010040 บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์)
ยังไม่ยืนยัน
41 440014 95010041 อนุบาลยะลา
ยังไม่ยืนยัน
42 440021 95010042 นิบงชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
43 440022 95010043 บ้านเบอเส้ง
ยังไม่ยืนยัน
44 440016 95010044 บ้านธารน้ำผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
45 440005 95010045 ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด)
ยังไม่ยืนยัน
46 440015 95010046 บ้านนิบงพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
47 440011 95010047 บ้านบันนังลูวา
ยังไม่ยืนยัน
48 440010 95010048 วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
49 440131 95010049 บ้านกอตอตือระ
ยังไม่ยืนยัน
50 440132 95010050 บ้านคูวอ
ยังไม่ยืนยัน
51 440161 95010051 บ้านกาดือแป
ยังไม่ยืนยัน
52 440147 95010052 บ้านรามัน
ยังไม่ยืนยัน
53 440148 95010053 บ้านบือยอง
ยังไม่ยืนยัน
54 440149 95010054 บ้านพอแม็ง
ยังไม่ยืนยัน
55 440143 95010055 บ้านกาลอ
ยังไม่ยืนยัน
56 440142 95010056 ธารแร่
ยังไม่ยืนยัน
57 440160 95010057 บ้านกาลูปัง
ยังไม่ยืนยัน
58 440177 95010058 คุรุประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
59 440178 95010059 บ้านปาแตรายอ
ยังไม่ยืนยัน
60 440179 95010060 บ้านแหลมทราย
ยังไม่ยืนยัน
61 440180 95010061 บ้านพะปูเงาะ
ยังไม่ยืนยัน
62 440181 95010062 บ้านเกะรอ
ยังไม่ยืนยัน
63 440156 95010063 บ้านนาเตย
ยังไม่ยืนยัน
64 440155 95010064 บ้านโกตาบารู
ยังไม่ยืนยัน
65 440175 95010065 บ้านจะกว๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
66 440176 95010066 บ้านกำปงบือแน
ยังไม่ยืนยัน
67 440173 95010067 บ้านต้นแซะ
ยังไม่ยืนยัน
68 440174 95010068 บ้านบือเล็ง
ยังไม่ยืนยัน
69 440171 95010069 บ้านปาดาฮัน
ยังไม่ยืนยัน
70 440172 95010070 บ้านบึงน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
71 440170 95010071 บ้านตะโละหะลอ
ยังไม่ยืนยัน
72 440154 95010072 บ้านจำปูน
ยังไม่ยืนยัน
73 440165 95010073 บ้านโต๊ะพราน
ยังไม่ยืนยัน
74 440166 95010074 บ้านพรุ
ยังไม่ยืนยัน
75 440163 95010075 บ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
ยังไม่ยืนยัน
76 440164 95010076 วัดรังสิตาวาส
ยังไม่ยืนยัน
77 440128 95010077 บ้านไม้แก่น
ยังไม่ยืนยัน
78 440129 95010078 บ้านเกียรติ
ยังไม่ยืนยัน
79 440130 95010079 บ้านกือแล
ยังไม่ยืนยัน
80 440162 95010080 บือดองพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
81 440157 95010081 บ้านยือโระ
ยังไม่ยืนยัน
82 440158 95010082 บ้านบาโงย
ยังไม่ยืนยัน
83 440152 95010083 บ้านปูลัย
ยังไม่ยืนยัน
84 440150 95010084 พัฒนาบาลอ
ยังไม่ยืนยัน
85 440151 95010085 บ้านละแอ
ยังไม่ยืนยัน
86 440141 95010086 บ้านบือมัง
ยังไม่ยืนยัน
87 440139 95010087 บ้านเจาะบือแม
ยังไม่ยืนยัน
88 440140 95010088 บ้านมาแฮ
ยังไม่ยืนยัน
89 440138 95010089 บ้านปงตา
ยังไม่ยืนยัน
90 440145 95010090 บ้านยะต๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
91 440146 95010091 คีรีบูรวัฒนา (ตีบุ)
ยังไม่ยืนยัน
92 440159 95010092 บ้านอาเหอูโต๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
93 440144 95010093 บ้านตะโละ
ยังไม่ยืนยัน
94 440136 95010094 บ้านวังพญา
ยังไม่ยืนยัน
95 440137 95010095 บ้านอูเป๊าะ
ยังไม่ยืนยัน
96 440133 95010096 บ้านโต๊ะปาแก๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
97 440134 95010097 บ้านบูเกะจือฆา
ยังไม่ยืนยัน
98 440167 95010099 บ้านบูเกะบือราแง
ยังไม่ยืนยัน
99 440168 95010100 บ้านตะโละสดาร์
ยังไม่ยืนยัน
100 440169 95010101 บ้านกือเม็ง
ยังไม่ยืนยัน
101 440153 95010102 บ้านสะโต
ยังไม่ยืนยัน
102 440204 95010103 บ้านกรงปินัง
ยังไม่ยืนยัน
103 440205 95010104 บ้านตะโละซูแม
ยังไม่ยืนยัน
104 440206 95010105 บ้านลือมุ
ยังไม่ยืนยัน
105 440212 95010106 บ้านปุโรง
ยังไม่ยืนยัน
106 440213 95010107 บ้านโฉลง
ยังไม่ยืนยัน
107 440211 95010108 สันติวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
108 440209 95010109 บ้านสะเอะ
ยังไม่ยืนยัน
109 440210 95010110 บ้านสะเอะใน
ยังไม่ยืนยัน
110 440207 95010111 บ้านกูวา
ยังไม่ยืนยัน
111 440208 95010112 บ้านแบหอ
ยังไม่ยืนยัน