ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9502 :  สพป.ยะลา เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 440095 95020020 เขื่อนบางลาง
ยังไม่ยืนยัน
2 440098 95020021 บ้านสันติ
ยังไม่ยืนยัน
3 440099 95020022 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9
ยังไม่ยืนยัน
4 440100 95020023 บ้านฉลองชัย
ยังไม่ยืนยัน
5 440075 95020024 บ้านตะบิงติงงี
ยังไม่ยืนยัน
6 440076 95020025 บ้านกือลอง
ยังไม่ยืนยัน
7 440077 95020026 บ้านทรายแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
8 440078 95020027 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1
ยังไม่ยืนยัน
9 440079 95020028 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5
ยังไม่ยืนยัน
10 440080 95020029 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6
ยังไม่ยืนยัน
11 440081 95020030 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
ยังไม่ยืนยัน
12 440082 95020031 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11
ยังไม่ยืนยัน
13 440083 95020032 บ้านตะบิงติงงีสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
14 440084 95020033 บ้านคีรีลาดพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
15 440073 95020034 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3
ยังไม่ยืนยัน
16 440074 95020035 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13
ยังไม่ยืนยัน
17 440069 95020036 บ้านทำนบ
ยังไม่ยืนยัน
18 440070 95020037 บ้านตาเนาะปูเต๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
19 440071 95020038 บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน
ยังไม่ยืนยัน
20 440072 95020039 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2
ยังไม่ยืนยัน
21 440068 95020040 บ้านรานอ
ยังไม่ยืนยัน
22 440096 95020041 บ้านตังกาเด็ง
ยังไม่ยืนยัน
23 440085 95020042 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ยังไม่ยืนยัน
24 440086 95020043 บ้านป่าหวัง
ยังไม่ยืนยัน
25 440087 95020044 บ้านวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
26 440088 95020045 บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)
ยังไม่ยืนยัน
27 440089 95020046 บ้านบันนังกูแว
ยังไม่ยืนยัน
28 440090 95020047 บ้านเจาะปันตัง
ยังไม่ยืนยัน
29 440093 95020048 บ้านกาโสด
ยังไม่ยืนยัน
30 440094 95020049 บ้านธารทิพย์
ยังไม่ยืนยัน
31 440097 95020050 บ้านบางลาง
ยังไม่ยืนยัน
32 440091 95020051 บ้านบาเจาะ
ยังไม่ยืนยัน
33 440092 95020052 บ้านสาคู
ยังไม่ยืนยัน
34 440115 95020067 บ้านปาแดรู
ยังไม่ยืนยัน
35 440116 95020068 บ้านเจาะตาแม
ยังไม่ยืนยัน
36 440117 95020069 บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ
ยังไม่ยืนยัน
37 440118 95020070 บ้านกาตอง
ยังไม่ยืนยัน
38 440119 95020071 บ้านตาชี
ยังไม่ยืนยัน
39 440101 95020072 บ้านบาโงยซิแน
ยังไม่ยืนยัน
40 440102 95020073 บ้านซีเยาะ
ยังไม่ยืนยัน
41 440108 95020074 ราษฎร์อุทิศ (ปูแล)
ยังไม่ยืนยัน
42 440109 95020075 บ้านตันหยง
ยังไม่ยืนยัน
43 440110 95020076 บ้านลีตอ
ยังไม่ยืนยัน
44 440111 95020077 บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ)
ยังไม่ยืนยัน
45 440127 95020078 บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง
ยังไม่ยืนยัน
46 440120 95020079 บ้านปะแต
ยังไม่ยืนยัน
47 440121 95020080 บ้านบายอ
ยังไม่ยืนยัน
48 440122 95020081 บ้านลือเน็ง
ยังไม่ยืนยัน
49 440123 95020082 บ้านบาจุ
ยังไม่ยืนยัน
50 440124 95020083 ท่าละมัย
ยังไม่ยืนยัน
51 440125 95020084 สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
52 440126 95020085 บ้านหลักเขต
ยังไม่ยืนยัน
53 440105 95020086 บ้านลากอ
ยังไม่ยืนยัน
54 440106 95020087 บ้านรัตนา
ยังไม่ยืนยัน
55 440114 95020088 อาสินศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
56 440107 95020089 บ้านยะหา
ยังไม่ยืนยัน
57 440113 95020090 บ้านพงกูแว
ยังไม่ยืนยัน
58 440112 95020091 บ้านละแอ
ยังไม่ยืนยัน
59 440103 95020092 บ้านวังสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
60 440104 95020093 บ้านเตรียมปัญญา
ยังไม่ยืนยัน
61 440196 95020094 บ้านบันนังดามา
ยังไม่ยืนยัน
62 440201 95020095 บ้านนิบง
ยังไม่ยืนยัน
63 440202 95020096 บ้านลูโบ๊ะปันยัง
ยังไม่ยืนยัน
64 440198 95020097 บ้านยือนัง
ยังไม่ยืนยัน
65 440197 95020098 บ้านลาแล
ยังไม่ยืนยัน
66 440199 95020099 บ้านบาละ
ยังไม่ยืนยัน
67 440200 95020100 บ้านคชศิลา
ยังไม่ยืนยัน
68 440203 95020101 บ้านคลองน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน