ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9502 :  สพป.ยะลา เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 440095 95020020 เขื่อนบางลาง
ยืนยันแล้ว
2 440098 95020021 บ้านสันติ
ยืนยันแล้ว
3 440099 95020022 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9
ยืนยันแล้ว
4 440100 95020023 บ้านฉลองชัย
ยืนยันแล้ว
5 440075 95020024 บ้านตะบิงติงงี
ยืนยันแล้ว
6 440076 95020025 บ้านกือลอง
ยืนยันแล้ว
7 440077 95020026 บ้านทรายแก้ว
ยืนยันแล้ว
8 440078 95020027 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1
ยืนยันแล้ว
9 440079 95020028 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5
ยืนยันแล้ว
10 440080 95020029 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6
ยืนยันแล้ว
11 440081 95020030 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
ยืนยันแล้ว
12 440082 95020031 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11
ยืนยันแล้ว
13 440083 95020032 บ้านตะบิงติงงีสามัคคี
ยืนยันแล้ว
14 440084 95020033 บ้านคีรีลาดพัฒนา
ยืนยันแล้ว
15 440073 95020034 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3
ยืนยันแล้ว
16 440074 95020035 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13
ยืนยันแล้ว
17 440069 95020036 บ้านทำนบ
ยืนยันแล้ว
18 440070 95020037 บ้านตาเนาะปูเต๊ะ
ยืนยันแล้ว
19 440071 95020038 บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน
ยืนยันแล้ว
20 440072 95020039 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2
ยืนยันแล้ว
21 440068 95020040 บ้านรานอ
ยืนยันแล้ว
22 440096 95020041 บ้านตังกาเด็ง
ยืนยันแล้ว
23 440085 95020042 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ยืนยันแล้ว
24 440086 95020043 บ้านป่าหวัง
ยืนยันแล้ว
25 440087 95020044 บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
26 440088 95020045 บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)
ยืนยันแล้ว
27 440089 95020046 บ้านบันนังกูแว
ยืนยันแล้ว
28 440090 95020047 บ้านเจาะปันตัง
ยืนยันแล้ว
29 440093 95020048 บ้านกาโสด
ยืนยันแล้ว
30 440094 95020049 บ้านธารทิพย์
ยืนยันแล้ว
31 440097 95020050 บ้านบางลาง
ยืนยันแล้ว
32 440091 95020051 บ้านบาเจาะ
ยืนยันแล้ว
33 440092 95020052 บ้านสาคู
ยืนยันแล้ว
34 440115 95020067 บ้านปาแดรู
ยืนยันแล้ว
35 440116 95020068 บ้านเจาะตาแม
ยืนยันแล้ว
36 440117 95020069 บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ
ยืนยันแล้ว
37 440118 95020070 บ้านกาตอง
ยืนยันแล้ว
38 440119 95020071 บ้านตาชี
ยืนยันแล้ว
39 440101 95020072 บ้านบาโงยซิแน
ยืนยันแล้ว
40 440102 95020073 บ้านซีเยาะ
ยืนยันแล้ว
41 440108 95020074 ราษฎร์อุทิศ (ปูแล)
ยืนยันแล้ว
42 440109 95020075 บ้านตันหยง
ยืนยันแล้ว
43 440110 95020076 บ้านลีตอ
ยืนยันแล้ว
44 440111 95020077 บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ)
ยืนยันแล้ว
45 440127 95020078 บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง
ยืนยันแล้ว
46 440120 95020079 บ้านปะแต
ยืนยันแล้ว
47 440121 95020080 บ้านบายอ
ยืนยันแล้ว
48 440122 95020081 บ้านลือเน็ง
ยืนยันแล้ว
49 440123 95020082 บ้านบาจุ
ยืนยันแล้ว
50 440124 95020083 ท่าละมัย
ยืนยันแล้ว
51 440125 95020084 สามัคคี
ยืนยันแล้ว
52 440126 95020085 บ้านหลักเขต
ยืนยันแล้ว
53 440105 95020086 บ้านลากอ
ยืนยันแล้ว
54 440106 95020087 บ้านรัตนา
ยืนยันแล้ว
55 440114 95020088 อาสินศึกษา
ยืนยันแล้ว
56 440107 95020089 บ้านยะหา
ยืนยันแล้ว
57 440113 95020090 บ้านพงกูแว
ยืนยันแล้ว
58 440112 95020091 บ้านละแอ
ยืนยันแล้ว
59 440103 95020092 บ้านวังสำราญ
ยืนยันแล้ว
60 440104 95020093 บ้านเตรียมปัญญา
ยืนยันแล้ว
61 440196 95020094 บ้านบันนังดามา
ยืนยันแล้ว
62 440201 95020095 บ้านนิบง
ยืนยันแล้ว
63 440202 95020096 บ้านลูโบ๊ะปันยัง
ยืนยันแล้ว
64 440198 95020097 บ้านยือนัง
ยืนยันแล้ว
65 440197 95020098 บ้านลาแล
ยืนยันแล้ว
66 440199 95020099 บ้านบาละ
ยืนยันแล้ว
67 440200 95020100 บ้านคชศิลา
ยืนยันแล้ว
68 440203 95020101 บ้านคลองน้ำใส
ยืนยันแล้ว