ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9503 :  สพป.ยะลา เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 440059 95020001 บ้านจาเราะปะไต
ยังไม่ยืนยัน
2 440060 95020002 ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
ยังไม่ยืนยัน
3 440061 95020003 บ้านตาเนาะแมเราะ
ยังไม่ยืนยัน
4 440063 95020004 บ้านด่านสันติราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
5 440053 95020005 บ้านจาเราะซูซู
ยังไม่ยืนยัน
6 440056 95020006 บ้านบาแตตูแง
ยังไม่ยืนยัน
7 440050 95020007 บ้านธารน้ำทิพย์
ยังไม่ยืนยัน
8 440058 95020009 อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
9 440062 95020010 บ้านมาลา
ยังไม่ยืนยัน
10 440057 95020011 สังวาลย์วิท 5
ยังไม่ยืนยัน
11 440055 95020012 บ้านยะรม
ยังไม่ยืนยัน
12 440054 95020013 บ้านธารน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
13 440052 95020014 บ้านราโมง
ยังไม่ยืนยัน
14 440049 95020015 บ้านนาข่อย
ยังไม่ยืนยัน
15 440064 95020016 บ้านอัยเยอร์เวง
ยังไม่ยืนยัน
16 440065 95020017 บ้านใหม่ (วันครู 2503)
ยังไม่ยืนยัน
17 440066 95020018 บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519)
ยังไม่ยืนยัน
18 440067 95020019 บ้านธารมะลิ
ยังไม่ยืนยัน
19 440183 95020053 บ้านศรีนคร
ยังไม่ยืนยัน
20 440184 95020054 บ้านไทยพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
21 440182 95020055 บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
ยังไม่ยืนยัน
22 440185 95020056 นิคมสร้างตนเองธารโต 5
ยังไม่ยืนยัน
23 440187 95020057 บ้านศรีท่าน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
24 440186 95020058 นิคมสร้างตนเองธารโต 6
ยังไม่ยืนยัน
25 440188 95020059 บ้านแหร
ยังไม่ยืนยัน
26 440189 95020060 บ้านวังศิลา
ยังไม่ยืนยัน
27 440190 95020061 บ้านบัวทอง
ยังไม่ยืนยัน
28 440195 95020062 บ้านบ่อหิน
ยังไม่ยืนยัน
29 440194 95020063 บ้านปะเด็ง
ยังไม่ยืนยัน
30 440191 95020064 บ้านเยาะ
ยังไม่ยืนยัน
31 440192 95020065 บ้านโต
ยังไม่ยืนยัน
32 440193 95020066 บ้านจุโป
ยังไม่ยืนยัน