ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

9503 :  สพป.ยะลา เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 440059 95020001 บ้านจาเราะปะไต
ยืนยันแล้ว
2 440060 95020002 ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
ยืนยันแล้ว
3 440061 95020003 บ้านตาเนาะแมเราะ
ยืนยันแล้ว
4 440063 95020004 บ้านด่านสันติราษฎร์
ยืนยันแล้ว
5 440053 95020005 บ้านจาเราะซูซู
ยืนยันแล้ว
6 440056 95020006 บ้านบาแตตูแง
ยืนยันแล้ว
7 440050 95020007 บ้านธารน้ำทิพย์
ยืนยันแล้ว
8 440058 95020009 อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
9 440062 95020010 บ้านมาลา
ยืนยันแล้ว
10 440057 95020011 สังวาลย์วิท 5
ยืนยันแล้ว
11 440055 95020012 บ้านยะรม
ยืนยันแล้ว
12 440054 95020013 บ้านธารน้ำใส
ยืนยันแล้ว
13 440052 95020014 บ้านราโมง
ยืนยันแล้ว
14 440049 95020015 บ้านนาข่อย
ยืนยันแล้ว
15 440064 95020016 บ้านอัยเยอร์เวง
ยืนยันแล้ว
16 440065 95020017 บ้านใหม่ (วันครู 2503)
ยืนยันแล้ว
17 440066 95020018 บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519)
ยืนยันแล้ว
18 440067 95020019 บ้านธารมะลิ
ยืนยันแล้ว
19 440183 95020053 บ้านศรีนคร
ยืนยันแล้ว
20 440184 95020054 บ้านไทยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
21 440182 95020055 บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
ยืนยันแล้ว
22 440185 95020056 นิคมสร้างตนเองธารโต 5
ยืนยันแล้ว
23 440187 95020057 บ้านศรีท่าน้ำ
ยืนยันแล้ว
24 440186 95020058 นิคมสร้างตนเองธารโต 6
ยืนยันแล้ว
25 440188 95020059 บ้านแหร
ยืนยันแล้ว
26 440189 95020060 บ้านวังศิลา
ยืนยันแล้ว
27 440190 95020061 บ้านบัวทอง
ยืนยันแล้ว
28 440195 95020062 บ้านบ่อหิน
ยืนยันแล้ว
29 440194 95020063 บ้านปะเด็ง
ยืนยันแล้ว
30 440191 95020064 บ้านเยาะ
ยืนยันแล้ว
31 440192 95020065 บ้านโต
ยืนยันแล้ว
32 440193 95020066 บ้านจุโป
ยืนยันแล้ว