ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.204/26
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2555
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2559
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2532
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2535