ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโกรกตารอด
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2552
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2517
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2524
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2542
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2546
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2546
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2523
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2524
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2552
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553