ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2556
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2559
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2537
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2525
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2539
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2521
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2521
ถนน
ถนนลูกรัง
ปีที่สร้าง 2525
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0