ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2547
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2535
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2551
ถนน
ถนนลูกรัง
ปีที่สร้าง 2524