ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
อาคารเรียน
CS220,CS317
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2549
อาคารเรียน
324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 204/27
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 204/27
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
005, ป005
ปีที่สร้าง 2515
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2562
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
สระว่ายน้ำ
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2556
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554