ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
CS217
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2534
อาคารอเนกประสงค์
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2517
อาคารอเนกประสงค์
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2517
อาคารอเนกประสงค์
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2517
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2519
บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2519
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2528
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2528
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2513
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2530