ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก.
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ ค.
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ข.
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2540