ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
อาคารเรียน
106ต
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2544
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2527