ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนม่วง
อาคารเรียน
017 ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
216 ล/57-ก
ปีที่สร้าง 2547
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2529
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 0
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2512