ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2534
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
สามัญ
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2552
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2533