ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2507
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2484
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2534
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2533
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2533
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2533
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2547
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2547