ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2532
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปีที่สร้าง 2559
รั้ว
รั้วตาข่าย
ปีที่สร้าง 2555