ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2549
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2563
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2531
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2528
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2538