ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านไชยสอ
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2543
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2518
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2547
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2550
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2529
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2469
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 0
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2533
ถนน
ถนนลูกรัง
ปีที่สร้าง 2469