ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสว่าง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2544
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2548
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2551
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2529
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554