ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2549
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2547
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2549
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช. 605/45
ปีที่สร้าง 2552
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2555
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2559
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2545
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555