ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2516
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2544
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2559
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2534