ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2536
บ่อน้ำตื้น
บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย)
ปีที่สร้าง 2537
บ่อน้ำตื้น
บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย)
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2537
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2532
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552