ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 8 ห้อง ล่าง 4 บน 4
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2541
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2556
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2535
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2544
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2533
รั้ว
รั้วตาข่าย
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2552