ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านแก้ว
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2506
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2548
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2557
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2555
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สระว่ายน้ำ
ปีที่สร้าง 2559
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555