ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2557
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2538
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2529
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2540
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2542
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2538