ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559