ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2534
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2553
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2547
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2528
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2535
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2538