ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดเขาน้อย
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2467
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2561
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2529