ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านคลองกะพง
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 84 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2520
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2561
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2561
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560