ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดแขมหนู
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2512
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2520
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2524
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2529
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2543