ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2561
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2562
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2544