ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตาเลียว
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
ร.ย. 106/43
ปีที่สร้าง 2546
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2551
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
ร.ย.304/43
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2558
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 0
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 0
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 0
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554