ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดคลองขุด
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สามัญ
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
สามัญ
ปีที่สร้าง 2550
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2545