ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดท่าศาลา
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2497
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2515
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2540
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2535
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552