ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 5
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527