ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านคลองลาว
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2551
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2551
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2549
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2549
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2539
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2549