ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2547
อาคารอเนกประสงค์
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2516
อาคารอเนกประสงค์
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2524
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2538