ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2561
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2521
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2525
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2542