ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดแสนภูดาษ
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2548
อาคารอเนกประสงค์
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2531