ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
313
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโดมอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2562
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2515
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2548
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2537
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2549
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2524
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2538